Mikkelin kaupunginvaltuuston päätökset 13.12.2021

Kaupungintalon etuovi.

Mikkelin kaupunginvaltuusto kokousti vuoden viimeisessä kokouksessaan maanantaina 13.12. Kokous järjestettiin etänä koronavirustilanteen ja Essoten suositusten vuoksi.

Linkki kokouksen esityslistaan

Päätökset pykälittäin

§ 179 Kaupunginvaltuuston kokousaikataulu, kevät 2022

Valtuusto päätti kevään 2022 kokousaikatauluistaan. Kokoukset alkavat kello 17.

Kokousaikataulu:
17.1.2022 (iltakoulu)
24.1.2022 (päätetty 16.8.2021)
14.2.2022
21.3.2022
28.3.2022
25.4.2022
23.5.2022
13.6.2022 (tilinpäätös)

§ 180 Eron myöntäminen Jatta Juholalle tarkastuslautakunnan jäsenyydestä ja varapuheenjohtajan tehtävästä sekä uuden jäsenen valitseminen ja varapuheenjohtajan nimeäminen

Ero myönnettiin. Tilalle Soile Kuitunen (sd.).

§ 181 Eron myöntäminen Taika Paunoselle kaupunginvaltuuston varavaltuutetun luottamustehtävästä

Myönnettiin.

§ 182 Eron myöntäminen Taika Paunoselle kasvatus- ja opetuslautakunnan varajäsenyydestä ja uuden varajäsenen valitseminen

Myönnettiin. Tilalle Mali Soininen (kok.)

§ 183 Mikkelin seudun ilmasto-ohjelmatyö

Keskustelun aikana Katriina Janhunen (vihr.) esitti Veli Liikasen ja (vihr.) Laura Hämäläisen (kesk.) kannattamana, että ilmasto-ohjelmassa tavoitteeksi asetetaan hiilineutraaliuden saavuttaminen Mikkelissä vuoteen 2030 mennessä. Kaupunginhallituksen esitykseen kuului, että tavoite asetetaan vuoteen 2035 mennessä. Äänestyksessä Janhusen esitys hävisi äänin 34–17. Janhusen esitystä kannattivat Liikasen ja Hämäläisen lisäksi Hannu Tullinen (sd.), Soile Kuitunen (sd.), Raine Lehkonen (sd.), Satu Taavitsainen (sd.), Petri Tikkanen (sd.), Marita Hokkanen (sd.), Jarmo Lautamäki (vihr.), Minna Pöntinen (vihr.), Jaana Vartiainen (sd.), Pirjo Siiskonen (kesk.), Jenni Oksanen (kok.), Heli Kauppinen (vihr.), Jenni Tissari (sd.) ja Jarno Strengell (sd.).

Mikkelin kaupunki asettaa siis hiilineutraaliuden saavuttamisen vuoteen 2035 mennessä.

§ 184 Haukivuoren vanhustentalosäätiö sr:n lainatakaus

Hyväksyttiin.

§ 185 Talouden seuranta 10/2021

Merkittiin tiedoksi.

§ 186 Mikkelin kaupunkistrategia 2022–2025

Hyväksyttiin.

§ 187 Talousarvio 2022

Hyväksyttiin.

§ 188 Talousarvioon liittyvät valtuutukset kaupunginjohtajalle ja kaupunginhallitukselle

Hyväksyttiin.

§ 189 Henkilöstösuunnitelma 2022

Hyväksyttiin.

§ 190 Mikkelin kaupungin energiaomistusjärjestelyt

Hyväksyttiin.

§ 191–196 Valtuustoaloitteet

Valtuustoaloitteet ja niihin saadut vastaukset merkittiin tiedoksi.

Uudet valtuustoaloitteet

Jarno Strengell (sd.): Viitostien valaistuksen parantaminen
Jenni Oksanen (kok.): Hybridikokousten mahdollistaminen