Eteläisen aluekoulun markkinaoikeusvalitus on vedetty pois

Eteläisen aluekoulun tontti.

Rakennusliike Lapti on vetänyt valituksensa pois markkinaoikeudesta koskien eteläisen aluekoulun hankintapäätöstä

Rakennusliike Lapti Oy on vetänyt Mikkelin eteläisen aluekoulun hankintapäätöksestä tehdyn valituksensa pois markkinaoikeudesta. Näin ollen Mikkelin kaupunki pääsee etenemään hankkeessa ilman riskiä mahdollisesta hyvitysmaksusta. Oikeuskäsittelyn osapuolilla eli Mikkelin kaupungilla ja Rakennusliike Lapti Oy:lla ei ole asiassa vaatimuksia toisiaan kohtaan.

Kaupunginhallituksen marraskuussa 2021 tekemä hankintapäätös asiasta on tehty ehdollisena, sillä edellytyksellä, että kaupunginvaltuusto hyväksyy hankkeen uuden kustannusarvion, 29,5 miljoonaa euroa, irtaimistohankintoineen. Kaupunginvaltuusto on kokouksessaan 8.11.2021 § 172 hyväksynyt esitetyn uuden kustannusarvion, joten ehdollisuuspykälä on täyttynyt.

Mikkelin kaupunginhallitus käsittelee hankkeen aloituslupaa maanantaina 20.12.2021, jolloin se päättää, allekirjoitetaanko urakkasopimus kilpailutuksen voittaneen NCC Suomi Oy:n kanssa.