Kaupunginhallituksen päätöksiä 10.1.2022

Nuija

Kaupunginhallituksen päätöksiä 10.1.2022

§ Esityslista

§ 4 Otto-oikeus/viranhaltijoiden päätökset, kaupunginjohtaja

Koska kaupunginhallituksen puheenjohtaja ei ole havainnut viranhaltijapäätöksissä sellaista, mikä olisi esteenä päätösten täytäntöönpanolle puheenjohtaja ehdottaa, ettei kaupunginhallitus käytä kuntalain 92 §:n mukaista otto-oikeutta em. päätöksiin. Hyväksyttiin.

§ 5 Otto-oikeus/viranhaltijoiden päätökset

Koska kaupunginjohtaja ei ole havainnut viranhaltijapäätöksissä sellaista,​ mikä olisi esteenä päätösten täytäntöönpanolle kaupunginjohtaja ehdottaa,​ ettei kaupunginhallitus käytä kuntalain 92 §:n mukaista otto-​oikeutta em. viranomaisten tekemiin päätöksiin. Hyväksyttiin.

§ 6 Otto-oikeus/lautakuntien päätökset

Koska kaupunginjohtaja ei ole havainnut pöytäkirjoissa sellaista,​ mikä olisi esteenä päätösten täytäntöönpanolle kaupunginjohtaja ehdottaa,​ ettei kaupunginhallitus käytä kuntalain 92 §:n mukaista otto-​oikeutta em. viranomaisten tekemiin päätöksiin. Hyväksyttiin.

§ 7 Kaupunginvaltuuston kokouksen 8.11.2021 täytäntöönpanot

Todettuaan, että päätökset ovat syntyneet laillisessa järjestyksessä eivätkä mene kaupunginvaltuuston toimivallan ulkopuolelle eivätkä ne ole lainvastaisia, kaupunginhallitus päättää niiden täytäntöönpanosta esityslistan mukaisesti. Hyväksyttiin.

§ 8 Vuoden 2022 työllisyysohjelma

Asia palautettiin uuteen valmisteluun.

§ 9 Konserni- ja elinvoimapalvelujen toimintasäännön muuttaminen

Keskustelun aikana esittelijä muutti esitystään niin, että
– ”elinvoima- ja hallintopalvelut” muutetaan muotoon ”hallinto- ja elinvoimapalvelut”
– ”kaupunki- ja matkailumarkkinointi” muutetaan muotoon ”kaupunkimarkkinointi”

Kaupunginhallitus päätti hyväksyä konserni- ja elinvoimapalveluiden toimintasäännön muutettavaksi esityksen mukaisesti siten, että muutokset tulevat voimaan heti. Hyväksyttiin yksimielisesti.

§ 10 Palvelut ja tulevaisuus -ohjelma (PATU-ohjelma)

Kaupunginhallitus päätti hyväksyä esittelytekstissä mainitut periaatteet Palvelut ja tulevaisuus -ohjelman valmistelun pohjaksi ja päättää, että kaupunginhallitus toimii Palvelut ja tulevaisuus -ohjelman ohjausryhmänä.

Asiassa käydyn keskustelun aikana esittelijä muutti esitystä niin, että myös valtuustoryhmien puheenjohtajat (niiden lisäksi jo ovat kaupunginhallituksen jäseniä tai valtuuston puheenjohtajia) kutsutaan puhe- ja läsnäolo-oikeudella kaupunginhallituksen kokouksiin PaTu-ohjelman käsittelyn ajaksi.

Lisäksi kaupunginhallitus pyytää kaupungin pääluottamusmiehiä nimeämään kaksi edustajaa, jotka kutsutaan osallistumaan puhe- ja läsnäolo-oikeudella kaupunginhallituksen kokouksiin PaTu-ohjelman käsittelyn ajaksi.

Hyväksyttiin.

§ 11 Strategisten toimenpideohjelmien valmistelu

Jarno Strengell esitti, että strategisten toimenpideohjelmien ohjaustyön ohjausryhmänä toimii kaupunginhallitus, Perustelu, kaupunginhallitus toimii jo palvelu- ja tulevaisuusohjelman ohjelmatyön ohjausryhmänä, koska strategisten toimenpideohjelmia yhteensovitetaan palvelu- ja tulevaisuusohjelmaan, niin toiminnan sujuvuuden ja selkeyden kannalta olisi hyvä, että kaupunginhallituksella on vetovastuu sekä palvelu- ja tulevaisuusohjelmasta että strategisista toimenpideohjelmista. Lisäksi kaupunginhallitus tekee esitykset kaupunginvaltuustolle. Esitys vähentää luottamushenkilöiden ja virkamiesten aikaa, kun samat henkilöt eivät käsittele samaa asiaa useammassa kokouksessa. Koska kukaan ei kannattanut esitystä, se raukesi.

Merkittiin, että strategia- ja kehityspäällikkö Aki Kauranen selosti asiaa kaupunginhallitukselle.

Kaupunginhallitus päätti hyväksyä esityslistan esittelytekstissä mainitut periaatteet strategisten toimenpideohjelmien valmistelun pohjaksi ja päättää, että konserni- ja elinvoimajaosto toimii strategisten toimenpideohjelmien ohjelmatyön ohjausryhmänä.

§ 12 Vee’jakaja ry:n vuoden 2022 leader-kuntarahoitus

Kaupunginhallitus päätti myöntää Veej'jakaja ry:lle leader-kuntarahoitusta vuodelle 2022 yhteensä enintään 81.604 € kustannuspaikalta 1412 (kehittämishankkeet).

§ 13 Kiinteistötoimitustaksa vuodelle 2022

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että kiinteistötoimitustaksa hyväksytään esityslistan liitteen mukaisena astumaan voimaan 1.1.2022.

§ 14 Tontinluovutusperiaatteet ja -hinnoittelu Mikkelin kaupungissa

Merkittiin, että maankäyttöjohtaja Topiantti Äikäs selosti asiaa kaupunginhallitukselle.

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle,​ että se hyväksyy esityslistan liitteiden mukaiset tontinluovutusperiaatteet ja -​hinnaston. Uudet tontinluovutusperiaatteet tulevat voimaan 1.1.2022.

Lisäksi kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle,​ että hinnoitteluperiaatteita,​ -​vyöhykkeitä ja -​taulukkoa tarkastetaan seuraavan kerran vuodenvaihteessa 2023–24 (indeksitarkastus). Maankäyttö ja kaupunkirakenne -​tulosyksikön asiantuntijat valtuutetaan tekemään asiaan vähäiset tekniset korjaukset.

Edelleen kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle,​ että kaupunkikehityslautakunta oikeutetaan päättämään kaiken tyyppisten tonttien luovuttamisesta vuokraamalla aina,​ kun valtuusto on vahvistanut vuokraamisessa noudatettavat hinnat ja muut periaatteet. Tonttien myymisessä päätösvalta määräytyy hallinto-​ ja toimintasäännöistä ilmenevien euromääräisten rajojen mukaisesti.

§ 15 Saimaan rantaosayleiskaavan muutos, Valkola 491-469-1-82

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että se hyväksyy Saimaan rantaosayleiskaavan muutoksen koskien tilaa Valkola 491-469-1-82.

§ 16 Aluevaalit 2022 – vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien kokoonpanot

Esittelijä täydensi 4. vaalitoimikunta, Ristiina: 2. varajäsen Keijo Partio

Lisäksi aiemmin nimetyistä on ilmoittanut esteestä osallistua vaalilautakunnan työskentelyyn ja myönnettiin ero:
2. äänestysalue Kaukola: jäsen Liisa Kohvakka
7. äänestysalue Siekkilä: jäsen Ulla-Maija Suuniittu

Kaupunginhallitus päätti valita ja vahvistaa esitetyt henkilöt jäseniksi ja varajäseniksi vaalilautakuntiin ja vaalitoimikuntiin sekä myöntää eron esteestä ilmoittaneille.

Lisäksi kaupunginhallitus päätti määrätä esityksen mukaan henkilöt vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien varapuheenjohtajiksi.

Lisäksi kaupunginhallitus päätti valtuuttaa keskusvaalilautakunnan sihteerin nimeämään vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien jäsenet vapaiksi jääneille paikoille.

Pöytäkirja tämän pykälän osalta tarkastetaan kokouksessa.

§ 17 Paikallinen sopimus luottamusmiesjärjestelyt JHL 525 kaudelle 2022-2025

Kaupunginhallitus päätti hyväksyä esityslistan liitteenä olevan paikallisen sopimuksen JHL 525 luottamusmiesten lukumäärästä ja ajankäytöstä sekä toimintaedellytyksistä.

§ 18 Valtuustoaloite: Mikkelin kaupungin hallituksen, valtuuston ja lautakuntien hybridikokousten mahdollistaminen

Kaupunginhallitus päätti lähettää aloitteen konserni- ja elinvoimapalveluiden palvelualueen valmisteltavaksi.

Lisäksi kaupunginhallitus päätti, että vastaus aloitteeseen tulee käsitellä kaupunginhallituksessa viimeistään huhtikuussa 2022.

§ 19 Valtuustoaloite: Viitostien valaistuksen parantaminen

Kaupunginhallitus päätti lähettää aloitteen asumisen ja toimintaympäristön palvelualueen valmisteltavaksi.

Lisäksi kaupunginhallitus päätti, että vastaus aloitteeseen tulee käsitellä kaupunginhallituksessa viimeistään huhtikuussa 2022.