Mikkelin Palvelut ja tulevaisuus -ohjelma tähtää säästöihin mutta ei unohda strategiaa ja elinvoimaa

Kaupungintalon etuovi.

Mikkelin kaupunkiorganisaation talvea 2022 värittää Palvelut ja tulevaisuus -ohjelma eli Patu. Ohjelmalla tähdätään merkittäviin säästöihin, mutta sisään on kirjoitettu myös elinvoiman strategisia merkityksiä. Patu-työskentely aloitetaankin samaan aikaan uuden valtuustostrategian jalkauttamisen kanssa. Patun rinnalla luodaan ja yhteensovitetaan uudet elinvoimaohjelmat sekä strategian Hyvän elämän Mikkeli -ohjelmat.

Kaupunginhallitus päätti Patusta vuoden 2022 talousarviokäsittelyn yhteydessä. Tavoitteena on palvelurakenteen uudistaminen ja elinvoiman vahvistaminen. Mikkelin kaupunki tarvitsee taloudellisesti kestävämpiä toimintamalleja, joten Patu on luonteeltaan uudistamis- ja sopeutusohjelma.

Mikkelin kaupungilla on ollut viime vuosina muitakin tasapainotusohjelmia. Nämä aikaisemmat ohjelmat yhdistetään Patuun, jolla tavoitellaan 7,5 miljoonan euron vuositason käyttötaloussäästöä. Vuoden 2022 osalta tavoite on 3,7 miljoonaa euroa. Säästötavoitteeseen kuuluu myös, että kaupungin henkilöstöä kannustetaan vapaaehtoisen palkattomien vapaiden pitämiseen sekä lomarahojen vaihtamiseen vapaapäiviksi.

Tavoite hyväksymiselle maaliskuun lopussa

Patu-ohjelman käytännön organisoinnista päätti kaupunginhallitus kokouksessaan 10.1.2022. Valmistelutyötä vetää kilpailutuksen jälkeen valittu FCG:n konsultti Eero Laesterä, joka on jo aloittanut työnsä. Konsultin tehtävänä on koota sopeutusohjelma. Työnkuvaan kuuluu myös muun muassa keskeisten luottamushenkilöiden ja kaupungin johtoryhmän haastattelut.

Patun poliittisena ohjausryhmänä toimiva kaupunginhallitus on päävastuussa ohjelman valmistumisesta. Samaan aikaan valmistellaan uuden valtuustostrategian toimenpideohjelmia, joiden valmisteluvastuu on konserni- ja elinvoimajaostolla. Kaupunginhallituksen Patu-käsittelyihin kutsutaan aina mukaan myös pääluottamusmiesten edustajat ja lautakuntien puheenjohtajat. Lisäksi YT-neuvottelukuntaa informoidaan joka kokouksessa. Kaupungin henkilöstölle asioista kerrotaan ensisijaisesti niin sanotuissa keskiviikkoinfoissa.

Aikataulullisena tavoitteena on, että Patu-ohjelman hyväksyy kaupunginvaltuusto 28.3.2022.