Kaupunginhallituksen päätöksiä 17.1.2022

kaupunginhallituksen huone ja nuija

Kaupunginhallitus, kokous 17.1.2022

§ Esityslista

§ 22 Otto-oikeus/viranhaltijoiden päätökset

Koska kaupunginjohtaja ei ole havainnut viranhaltijapäätöksissä sellaista,​ mikä olisi esteenä päätösten täytäntöönpanolle kaupunginjohtaja ehdottaa,​ ettei kaupunginhallitus käytä kuntalain 92 §:n mukaista otto-​oikeutta em. viranomaisten tekemiin päätöksiin. Hyväksyttiin.

§ 23 Kesätyö 2022

Merkittiin tiedoksi.

§ 24 Harkinnanvarainen palkaton vapaa säästösyillä ajalle 1.2.2022-31.1.2023

Kaupunginhallitus päätti, että harkinnanvaraisia palkattomia vapaita säästösyillä pidetään henkilöstöpalvelujen antamien ohjeiden mukaisesti ajalla 1.2.2022 – 31.1.2023.

§ 25 Valtionosuuspäätökset 2022

Kaupunginhallitus merkitsi valtionosuuspäätökset tiedoksi.

§ 26 Korpijärvi, Ylänne ym. ja Otavan rantaosayleiskaavojen muutos / Pekkala ja Simpukkaranta

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että se hyväksyy Korpijärvi, Ylänne ym. ja Otavan rantaosayleiskaavojen muutoksen koskien tiloja Pekkala 491-464-1-17 ja Simpukkaranta 491-464-5-1.

§ 27 Aluevaalit 2022 – vaalilautakuntien ja vaalilautakuntien kokoonpanot

Kaupunginhallitus päätti valita ja vahvistaa esitetyt henkilöt jäseniksi ja varajäseniksi vaalilautakuntiin.

Lisäksi kaupunginhallitus päätti määrätä esityksen mukaan henkilöt vaalilautakuntien varapuheenjohtajiksi.

Asiasta käydyn keskustelun aikana esittelijä täydensi ehdotustaan siten, että nimetään 21. Suomenniemen vaalilautakuntaan jäseneksi Minttu Seila.

Lisäksi aiemmin nimetyistä:

Marjatta Tiihonen on ilmoittanut esteestä osallistua 4. Urpolan vaalilautakunnan työskentelyyn. Myönnetään ero Marjatta Tiihoselle 4. Urpolan vaalilautakunnan jäsenen tehtävästä ja valitaan hänen sijaansa Susanna Norppa.

Outi Autere on ilmoittanut esteestä osallistua 19. Ristiinan kirkonkylän vaalilautakunnan työskentelyyn. Myönnetään ero Outi Autereelle 19. Ristiinan kirkonkylän vaalilautakunnan varajäsenen tehtävästä ja valitaan hänen sijaansa Santeri Särkkä.

Tämän lisäksi kaupunginhallitus päättää todeta, että vaalilautakunnasta toiseen on mahdollista siirtää jäseniä, jos vaalipäivänä jokin lautakunta ei ole muutoin päätösvaltainen sekä valtuuttaa keskusvaalilautakunnan sihteerin tekemään em. siirtopäätöksen.

Pöytäkirja tämän pykälän osalta tarkastetaan kokouksessa.