Kulttuurikannustimen haku on käynnissä

Värikäs tiiliseinä.

Mikkelin kaupungin kulttuuripalveluiden KulttuuriKannustimen haku on auki 31.1.2022 asti. Kannustimen idea nojaa vahvasti tuoreiden ideoiden etsimiseen tai vastaavasti uudenlaisten toimintatapojen luomiseen – vahvaa uutuusarvoa on oltava ehdotuksissa mukana.

Myös kulttuurin keinoin kehitettävät kohteet voivat olla ehdotuksen keskiössä. Taustalla on ajatus monipuolisten kulttuuriympäristöjen edistämisestä kaupungissa, pyrkimyksestä luoda uudenlaista otetta kulttuuriin ja taiteeseen sekä entistä monipuolisempien kulttuurimahdollisuuksien tarjoamisesta.

Kannustimen määritelmä on tarkoituksella löyhä. Yllätyksellisyys, kekseliäisyys ja innovatiivisuus tulisi olla ehdotuksissa vahvasti läsnä. Uuden luominen ja rohkea, kokeileva katsontatapa taiteeseen ja kulttuuriin ovat niinikään kannustimen avainasioita. Myös mikkeliläisyys näkyy vahvasti, sillä avustuksen hakijoiden tulee olla mikkeliläisiä, minkä lisäksi idea täytyy toteuttaa Mikkelissä. Kulttuurikannustin jalkauttaa kaupungin strategiaa käytännön tasolle, sillä ehdotettavan idean on tavalla tai toisella nojattava kaupungin strategiaan.

Hakijana voivat olla niin yksittäiset henkilöt, vapaamuotoiset ryhmät kuin rekisteröidyt yhdistyksetkin. Kannustinta haetaan vapaamuotoisella hakemuksella.

Kulttuurikannustimen saajan ja kannustimen suuruuden ratkaisee saapuneiden hakemusten perusteella hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta. Lautakunta voi myös halutessaan jättää kannustimen jakamatta.

Hakuaika jatkuu aina tammikuun loppuun 31.1. kello 15 asti. Haku tapahtuu sähköisen asioinnin kautta: KLIKKAA LINKKIÄ.

Vuosien varrella Kulttuurikannustin on myönnetty muun muassa Illumio-valotapahtumalle, kulttuuriperintöä korostaneelle Sirpikkäät-juhlalle, Otavan vanhan koulutilan alueella olleelle Kulttuurinavetta-tapahtumasarjalle, Pala maata ja taivasta – kukkia ja taidetta avoimet puutarhat -tapahtumalle ja Hacklab Mikkelille.