Mikkelin kaupunki ei saanut valituslupaa korkeimpaan hallinto-oikeuteen Otavan Opiston takaisinperintäasiassa

Kaupungintalon etuovi.

Korkein hallinto-oikeus on 18.1.2022 antanut päätöksensä siitä, että se ei myönnä Mikkelin kaupungille valituslupaa Otavan Opiston lukiokoulutuksen valtionosuuksien takaisinperintäasiassa.

Tämä tarkoittaa sitä, että Itä-Suomen hallinto-oikeuden syyskuussa 2021 tekemä takaisinperintäpäätös jää voimaan. Kaupunki jatkaa neuvotteluja Opetus- ja kulttuuriministeriön kanssa takaisinmaksun ehdoista ja aikataulusta. Kaupunki selvittää myös akordin* mahdollisuutta.

Alkuperäinen takaisinperittävä summa oli 15 648 033 euroa. Summaa on kohtuullistettu Opetus- ja kulttuuriministeriön päätöksellä 2,4 miljoonaa euroa, joten maksettavan summan suuruus on 13 248 033 euroa. Kohtuullistamisen lisäksi OKM pidättäytyy korkojen laskuttamisesta.

Takaisinperintäpäätöksen vaikutus on huomioitu kaupungin vuoden 2019 tilinpäätöksessä, jossa se on kirjattu oikaisuksi aikaisempien tilikausien yli- ja alijäämiin.

* akordi: Sopimus velkojan ja velallisen välillä velan osittaisesta anteeksiantamisesta tai kohtuullistamisesta.