Mikkelin kaupunki jatkaa yli 65-vuotiaille liukuesteiden maksutonta jakelua

Sulavia jääpuikkoja.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen mukaan liukuesteillä voidaan saavuttaa merkittäviä säästöjä. Suomessa yhden lonkkamurtuman hoito leikkauksineen maksaa noin 20 000 euroa. Liukuesteiden kappalehinta puolestaan vaihtelee kymmenestä eurosta reiluun kahteenkymmeneen euroon.

THL:n mukaan ”jokaisena talvikuukautena noin 20 000 suomalaista loukkaantuu ulkona liukastumisen seurauksena. Lievien vammojen lisäksi kaatumiset ja liukastumiset aiheuttavat runsaasti vakavia vammoja, kuten murtumia, nivelten sijoiltaanmenoja ja päävammoja, joista voi seurata pitkäaikaista haittaa.” Iän myötä kaatumisten määrä lisääntyy huomattavasti ja seuraukset ovat yleensä vakavammat. Yli 75-vuotiaista jopa 70 prosenttia tarvitsee hoitoa liukastuttuaan.

THL suositteleekin kävelijöille liukuesteitä. Saatavilla on muun muassa nastallisia kenkiä ja irrotettavia, nastallisia liukuesteitä. Kiinteät nastat voi myös asentaa jälkikäteen kenkiin. Sisätiloissa asioinnin kannalta on kuitenkin olennaista, että liukuesteet ovat nimenomaan irrotettavat – kenkien pohjassa olevat nastat ovat sisätiloissa asioidessa todella liukkaat ja saattavat myös turmella lattiaa.

Tällä hetkellä talvikausi on liukkaimmillaan ja turvallisesta liikkumisesta on tärkeää huolehtia. Liukkaudesta huolimatta kannustetaan kaikki ulkoilemaan ja liikkumaan turvallisuus huomioiden.

Mikkelin kaupunki jakaa maksuttomia liukuesteitä yli 65-vuotiaille mikkeliläisille.  Jakelun toteuttaa Carlsonin tavaratalo. Liukuesteiden kustannukset katetaan 50 000 euron perintömäärärahalla.

Turvallisuuden edistämiseksi toivotaan, että kaikki ne yli 65-vuotiaat mikkeliläiset, jotka eivät ole vielä viime tai tänä talvena liukuesteitä noutaneet, noutaisivat ne itselleen maksutta. Liukuesteitä jaetaan maanantaisin ja tiistaisin Carlsonilla, Hallituskatu 6, Mikkeli, 2. krs, jalkineosasto. Jakelu toteutetaan terveysturvallisesti.