Kuulutuskäytännöt uudistuvat Mikkelin kaupungissa 1.2.2022 alkaen

""

Mikkelin kaupunki alkaa käyttämään CaseM-asianhallintajärjestelmän kuulutustoiminnallisuutta kuulutusten julkaisussa.

Uudistuksen johdosta kuulutukset ja ilmoitukset ovat 1.2.2022 alkaen nähtävillä samoilla sivuilla, kuin kaupungin toimielinten pöytäkirjat ja viranhaltijapäätökset.

Linkki uuteen kuulutusympäristöön

Kuulutukset, jotka on julkaistu nähtäville ennen 1.2.2022, ovat nähtävillä vielä vanhoilla kuulutussivuilla niiden nähtävilläoloajan verran.