Ristiinan päiväkodin sisäilmatyöryhmän tiedote

Mikkelin kaupungin logo.

Ristiinan päiväkodin sisäilmatyöryhmä kokoontui 19.1.2022. Kokouksessa käsiteltiin päiväkodin tiettyjen tilojen muuttoa väistötiloihin.

Päiväkodin tilojen käyttäjillä on esiintynyt oireilua, joka liitetään sisäilmaan. Eniten oireilua on koettu päiväkodin ensimmäisessä kerroksessa. Päiväkodille on vuoden 2021 aikana toimitettu ilmapuhdistimia, mutta niistä ei ole saatu riittävää hyötyä.

Päiväkodin päärakennuksen ensimmäisen kerroksen toiminnot muutetaan viereiseen Helmitaloon. Tässä yhteydessä Helmitalosta muuttaa toimintoja päiväkodin päärakennuksen tiloihin. Muutot tapahtuvat seuraavasti:

– Vesselit (esikoululaiset) muuttavat maanantaina 31.1.2022 Helmitalolta päiväkodin päätalon saliin.
– Päiväkodin päätalon alakerrassa olevat Vihreät tuvat (Silmut ja Nuput, alle 3-vuotiaat) muuttavat maanantaina 7.2.2022 Helmitalolle.
– Puuhatupa (avoin päiväkoti) siirtyy Helmitalolta päiväkodin päärakennuksen ensimmäiseen kerrokseen ja aloittaa siellä toimintansa maanantaina 7.2.2022 entisten Silmujen (1–3-vuotiaat) ryhmätilassa.

Ristiinan päiväkodilla on ollut käynnissä suunnitteluhanke, jonka tarkoituksena on ollut siirtää Ihastjärven koulu Ristiinaan ja muuttaa se päiväkotikäyttöön. Uudet tilat oli tarkoitus ottaa käyttöön vuoden 2023 aikana. Kaupunkikehityslautakunta käsitteli Ristiinan päiväkodin tila-asiaa viimeksi 25.1.2022. Lautakunnan päätöksen mukaan Ihastjärven koulun siirto- ja muutoskustannukset nousevat liian suuriksi. Kaupunkikehityslautakunta palautti asian uudelleen valmisteltavaksi. Tämän hankkeen etenemisestä tiedotetaan myöhemmin erikseen.

Lisätietoa sisäilmasta
Hengitysliitto / sisäilma
THL / sisäilma
Kosteus- ja homevaurioista oireileva potilas
Mikkelin kaupungin sisäilmatoimintamalli