Häiriötilanteiden johtoryhmän päätöksiä 3.2.2022

Kaupungintalon etuovi.

Mikkelin kaupungin häiriötilanteiden johtoryhmä kokoontui keskiviikkona 2.2.2022 kokoukseensa.

Kokous linjasi, että Mikkelin kaupungin liikuntatilojen sulkuja ei jatketa 6.2.2022 jälkeen. Essoten suosituksen mukaan aikuisten ryhmäliikunta voi alkaa 7.2. alkaen 50 prosentilla tilan maksimiosallistujamäärästä. Lasten ja nuorten harrastusten turnaustoimintaan liittyvät rajoitteet poistetaan.

Kansalaisopiston tauolla olevat kurssit voivat aloittaa toimintansa. Kirja-auto Mirja aloittaa liikennöintinsä 7.3.2022.

Aluehallintoviraston päätöksillä yleisötilaisuuksia vapautetaan

Kaupunkia koskevat Itä-Suomen aluehallintoviraston päätökset, joiden mukaan mukaan Itä-Suomen alueella voi ilman asiakasmäärän rajoitusta järjestää yleisötilaisuuksia, joissa kaikille osallistujille on osoitettu nimikoitu tai numeroitu istumapaikka. Tilaisuuksia, joissa kaikille osallistujille on osoitettu nimikoitu tai numeroitu istumapaikka, ei siis rajoiteta henkilömäärän osalta.

Lisäksi tilaisuuksista, joissa kaikille osallistujille ei ole osoitettu nimikoitua tai numeroitua istumapaikkaa, rajoitetaan vain yli 100 henkilön tilaisuuksia. Yli 100 henkilön tilaisuuksissa, joissa kaikille osallistujille ei ole osoitettu nimikoitua tai numeroitua istumapaikkaa, osallistujamäärä voi olla enintään 50 prosenttia tilaisuuden enimmäisosallistujamäärästä kyseisessä tilassa.

Ulkotiloissa järjestettyjä yleisötilaisuuksia ei rajoiteta.

AVI:n päätökset ovat voimassa 2.2.2022–20.2.2022.

Vain terveenä tapahtumiin

Essote suosittelee, että jos yleisötilaisuuksiin osallistutaan, tulee se tapahtua vain täysin oireettomana ja negatiivisen kotitestin jälkeen. Lisäksi Essote suosittaa, että yleisötapahtumiin osallistuessa tulee koko oman seurueen välttää kontakteja muihin seurueisiin tapahtumassa. Riskiryhmiin kuuluvia henkilöitä suositetaan välttämään yleisötapahtumia, yleisiä kokouksia ja väkijoukkoja kunnes tartuntamäärät ovat selkeästi laskeneet nykyisestä.

Kokouksia voidaan järjestää myös lähikokouksina

Kaupungin häiriötilanteiden johtoryhmä päätti, että kaupungin kokoustiloja voidaan käyttää, niin että tilassa voi olla kerrallaan 50 prosenttia tilan maksimikäyttäjämäärästä. Kaupungin luottamushenkilöiden kokouksia voidaan järjestää lähikokouksina 7.2.2022 alkaen kuitenkin niin, että osallistuminen mahdollistetaan myös Teams-yhteyden kautta.

Kaupungin vahva suositus henkilöstön etätyöstä viisi päivää viikossa niissä tehtävissä, joissa se on mahdollista, jatkuu aikaisemman päätöksen mukaisesti 28.2.2022 asti.

Kaupungin tiloja voidaan vuokrata myös ulkopuolisten toimijoiden käyttöön.