Kaupunginhallituksen päätöksiä 14.2.2022

kaupunginhallituksen huone ja nuija

§ Esityslista

§ 69 Palvelut ja tulevaisuus -ohjelman tilannekatsaus

FCG:n konsultti Eero Laesterä antaa kaupunginhallitukselle tilannekatsauksen Palvelut ja tulevaisuus (Patu) -ohjelman valmistelutilanteesta.

Merkittiin,​ että tämän pykälän ajan kokouksessa olivat läsnä myös lautakuntien puheenjohtajat Jouko Kervinen,​ Petri Tikkanen ja Anu Kokkonen,​ valtuustoryhmien puheenjohtajat Anna Reponen, Liisa Ahonen,​ Sami Järvinen ja Kirsi Olkkonen sekä pääluottamushenkilöt Sirpa Hakkarainen ja Antero Cedeström sekä henkilöstösuunnittelija Petri Mattila.

Päätös: Kaupunginhallitus antoi tarpeelliseksi katsomansa jatkovalmisteluohjeet ja merkitsi saamansa katsauksen tiedoksi.