Mikkelin kaupunginvaltuuston päätökset 14.2.2022

Kaupungintalon etuovi.

Mikkelin kaupunginvaltuusto kokousti maanantaina 14.2.

Linkki: Kokouksen esityslista

Päätökset pykälittäin

§ 11 Asemakaava ja asemakaavan muutos / 6. kaupunginosa (Kirjala), 14. kaupunginosa (Lehmuskylä) / Karikko

Hyväksyttiin.

§ 12 Sosiaali- ja terveydenhuoltoa ja pelastustoimea koskevan uudistuksen toimeenpanosta ja sitä koskevan lainsäädännön voimaanpanosta annetun lain mukaisen selvityksen antaminen

Hyväksyttiin.

§ 13 Etelä-Savon pelastuslaitoksen vuoden 2022 investointisuunnitelman muutos

Hyväksyttiin.

§ 14 Etelä-Savon pelastuslaitoksen yksikkötilin irtisanominen ja tililuoton päättyminen

Hyväksyttiin.

§ 15 Itäisen alueen päiväkoti- ja kouluratkaisu

Hyväksyttiin. Peitsarin koulu lakkautetaan. Oppilaat sekä henkilöstö siirtyvät Paukkulan väistötiloista Lähemäen koululle.

Lisäksi valtuutettu Sami Järvinen (ps.) teki valtuutettujen Sami Nallin (ps.), Juha Ropposen (kok.), Kirsi Olkkosen (kesk.), Anna Reposen (liik.), Armi Salo-Oksan (kok.), Jouko Kervisen (kok.) ja Tomi Sikasen (ps.) kannattamana toimenpidealoitteen, että itäisen aluekoulun valmistelu- ja suunnittelutoimenpiteet käynnistetään vuonna 2023 syksyllä ja tähän varataan vuoden 2023 talousarvioon 20 000 euron suunnittelumääräraha. Hyväksyttiin.

§ 16–20 Valtuustoaloitteet

Merkittiin tiedoksi ja todettiin loppuunkäsitellyiksi.

Uusi valtuustoaloite

Petri Pekonen (kesk.) ja Juha Ropponen (kok.): Ihastjärven koulusta luonto- ja ympäristökoulu.