Kaupunginhallituksen päätöksiä 21.2.2022

kaupunginhallituksen huone ja nuija

§ Esityslista

§ 73 Otto-oikeus/lautakuntien päätökset

Koska kaupunginjohtaja ei ole havainnut pöytäkirjoissa sellaista,​ mikä olisi esteenä päätösten täytäntöönpanolle kaupunginjohtaja ehdottaa,​ ettei kaupunginhallitus käytä kuntalain 92 §:n mukaista otto-​oikeutta em. viranomaisten tekemiin päätöksiin. Hyväksyttiin.

§ 74 Syksyn 2021 sisäisen tarkastuksen tarkastusraportti

Kaupunginhallitus merkitsi syksyn 2021 sisäisen tarkastuksen raportin tiedoksi ja edellyttää, että raportissa esitetty toimenpidesuunnitelma viedään täytäntöön raportissa esitetyssä aikataulussa. 

§ 75 Sisäisen tarkastuksen tarkastussuunnitelma 2022

Kaupunginhallitus hyväksyi sisäisen tarkastuksen tarkastussuunnitelman vuodelle 2022.

§ 76 Akordin hakeminen valtio-osuuden palauttamista koskevassa asiassa

Esittelijänä toimi kaupunginjohtaja Timo Halonen; ei hallintojohtaja Ari Liikanen, niin kuin virheellisesti esityslistalla on mainittu.

Keskustelun aikana Satu Taavitsainen esitti, että kaupunginhallitus tilaa ulkopuoliselta KPMG:ltä sisäisen tarkastuksen Otavan Opiston valtionosuuksien tilanteesta kaupungin omassa toiminnassa. Koska kukaan ei kannattanut sitä, esitys raukesi.

Kaupunginhallitus päätti, että Mikkelin kaupunki hakee akordia valtiolta lukio-opetuksen valtionosuuden palauttamista koskevassa asiassa. Lisäksi kaupunginhallitus valtuuttaa kaupunginjohtajan laatimaan ja allekirjoittamaan kirjelmän.

§ 77 Mikkelin kaupungin poistosuunnitelman täydentäminen

Kaupunginhallitus hyväksyi poistosuunnitelmaan esitetyt päivitykset ja täydennykset.

§ 78 Hanhilammen luonnonsuojelualueen hoito- ja käyttösuunnitelma

Kaupunginhallitus hyväksyi esityslistan liitteenä olevan ehdotuksen Hanhilammen luonnonsuojelualueen hoito- ja käyttösuunnitelmaksi vuosille 2022-2036 ja lähettää käyttö- ja hoitosuunnitelman vahvistettavaksi Etelä-Savon Ely-keskukseen.

§ 79 Vaalijalan kuntayhtymän jakautuminen sote-uudistuksen johdosta ja lausuntopyyntö uuden kuntayhtymän perustamisesta

Keskustelun aikana Heli Kauppinen esitti, että Mikkelin kaupunki arvioi alustavasti, että sen on perusteltua liittyä uuden kuntayhtymän jäsenkunnaksi. Koska kukaan ei kannattanut esitystä, se raukesi. Heli Kauppinen jätti eriävän mielipiteen.

Kaupunginhallitus päätti antaa esityslistalla olevan lausunnon Pieksämäen kaupungille.

§ 80 Vuoden 2022 työllisyysohjelma

Asia jätettiin pöydälle.

§ 81 Uuden varavaltuutetun nimeäminen, Kansallinen Kokoomus

Asia jätettiin pöydälle.

§ 82 Esko Torniaisen rahaston säännön päivittäminen

Asia jätettiin pöydälle.

§ 83 Kumppanuussopimus Mikkelin Musiikkijuhlien Kannatusyhdistys ry:n kanssa

Merkittiin, että Armi Salo-Oksa ilmoitti olevansa esteellinen (yhdistyksen hallituksen jäsen) ja poistui kokouksesta. Ilmoitus hyväksyttiin.

Esittelijä täydensi esitystä seuraavasti: "Lisäksi kaupunginhallitus toteaa, että kaikkien kaupunginhallituksen alaisten kumppanuussopimusten jatko tarkastellaan uudelleen vuodelle 2023 myöhemmin Palvelut ja tulevaisuus -ohjelmassa hyväksyttävien linjausten mukaisesti." Hyväksyttiin.

Kaupunginhallitus vahvisti kumppanuussopimuksen Mikkelin Musiikkijuhlien Kannatusyhdistys ry:n kanssa vuodelle 2022 ja oikeuttaa kaupunginjohtajan tekemään siihen tarvittaessa vähäisiä muutoksia. Kumppanuussopimuksen summa maksetaan kustannuspaikalta 1417/Kumppanuussopimukset.

§ 84 Kumppanuussopimus Suomen Elinkeinoelämän Keskusarkiston (ELKA) kanssa

Merkittiin, että Timo Halonen ja Ari Liikanen ilmoitti olevansa esteellisiä (yhdistyksen hallituksen jäsen) ja poistuivat kokouksesta. Ilmoitukset hyväksyttiin. Sihteerinä pykälässä toimi kaupunginlakimies Tarja Poikolainen.

Käydyn keskustelu aikana Petri Pekonen esitti Satu Taavitsaisen, Tanja Hartosen ja Pekka Pöyryn kannattamana asian palauttamista uudelleen valmisteluun, niin että neuvottelut aloitetaan heti. Valmisteluohjeeksi kirjattiin, että sopimus neuvotellaan uudestaan ja selvitetään avustuksen tarve ja käyttötarkoitus.

Puheenjohtaja tiedusteli, voidaanko valmisteluun palauttaminen hyväksyä yksimielisesti, hyväksyttiin.

Lisäksi kaupunginhallitus totesi, että kaikkien kaupunginhallituksen alaisten kumppanuussopimusten jatko tarkastellaan uudelleen vuodelle 2023 myöhemmin Palvelut ja tulevaisuus -ohjelmassa hyväksyttävien linjausten mukaisesti.

§ 85 Kumppanuussopimus Mikkelin Ravirata Oy:n kanssa

Merkittiin, että Oskari Valtola ilmoitti olevansa esteellinen (lähisukulaisuus hallituksen jäseneen) ja poistui kokouksesta. Ilmoitus hyväksyttiin.

Esittelijä täydensi esitystä seuraavasti: ”Lisäksi kaupunginhallitus toteaa, että kaikkien kaupunginhallituksen alaisten kumppanuussopimusten jatko tarkastellaan uudelleen vuodelle 2023 myöhemmin Palvelut ja tulevaisuus -ohjelmassa hyväksyttävien linjausten mukaisesti. ” Hyväksyttiin.

Kaupunginhallitus vahvisti kumppanuussopimuksen Mikkelin Ravirata Oy:n kanssa vuodelle 2022 ja oikeuttaa kaupunginjohtajan tekemään siihen tarvittaessa vähäisiä muutoksia. Kumppanuussopimuksen summa maksetaan kustannuspaikalta 1417/Kumppanuussopimukset.

§ 86 Kumppanuussopimus Etelä-Savon Liikunta (ESLI) ry:n kanssa

Esittelijä täydensi esitystä seuraavasti: ”Lisäksi kaupunginhallitus toteaa, että kaikkien kaupunginhallituksen alaisten kumppanuussopimusten jatko tarkastellaan uudelleen vuodelle 2023 myöhemmin Palvelut ja tulevaisuus -ohjelmassa hyväksyttävien linjausten mukaisesti. ” Hyväksyttiin.

Kaupunginhallitus vahvisti kumppanuussopimuksen Etelä-Savo Liikunta ry:n kanssa vuodelle 2022 ja oikeuttaa kaupunginjohtajan tekemään siihen tarvittaessa vähäisiä muutoksia. Kumppanuussopimuksen summa maksetaan kustannuspaikalta 1417/Kumppanuussopimukset.

§ 87 Kumppanuussopimus Mikkelin Hiihtäjät ry:n kanssa

Esittelijä täydensi esitystä seuraavasti: ”Lisäksi kaupunginhallitus toteaa, että kaikkien kaupunginhallituksen alaisten kumppanuussopimusten jatko tarkastellaan uudelleen vuodelle 2023 myöhemmin Palvelut ja tulevaisuus -ohjelmassa hyväksyttävien linjausten mukaisesti. ” Hyväksyttiin.

Kaupunginhallitus vahvisti kumppanuussopimuksen Mikkelin Hiihtäjät ry:n kanssa vuodelle 2022 ja oikeuttaa kaupunginjohtajan tekemään siihen tarvittaessa vähäisiä muutoksia. Kumppanuussopimuksen summa maksetaan kustannuspaikalta 1417/Kumppanuussopimukset.

§ 88 Kumppanuussopimus Mikkelin kesäyliopiston kannatusyhdistys ry:n kanssa 

Esittelijä täydensi esitystä seuraavasti: ”Lisäksi kaupunginhallitus toteaa, että kaikkien kaupunginhallituksen alaisten kumppanuussopimusten jatko tarkastellaan uudelleen vuodelle 2023 myöhemmin Palvelut ja tulevaisuus -ohjelmassa hyväksyttävien linjausten mukaisesti. ” ja samalla muutti päätösesitystä niin, että sopimus tehdään vain vuodelle 2022. Hyväksyttiin.

Kaupunginhallitus hyväksyi kumppanuussopimuksen Mikkelin kesäyliopiston kannatusyhdistys ry:n  kanssa vuodelle 2022 ja oikeuttaa kaupunginjohtajan tekemään siihen tarvittaessa vähäisiä muutoksia. Kumppanuussopimuksen summa maksetaan kustannuspaikalta 1417/Kumppanuussopimukset.

§ 89 Kumppanuussopimus Taito Itä-Suomi ry:n kanssa 

Esittelijä täydensi esitystä seuraavasti: ”Lisäksi kaupunginhallitus toteaa, että kaikkien kaupunginhallituksen alaisten kumppanuussopimusten jatko tarkastellaan uudelleen vuodelle 2023 myöhemmin Palvelut ja tulevaisuus -ohjelmassa hyväksyttävien linjausten mukaisesti. ” ja samalla muutti päätösesitystä niin, että sopimus tehdään vain vuodelle 2022.Hyväksyttiin.

Kaupunginhallitus hyväksyi kumppanuussopimuksen Taito Itä-Suomi ry:n kanssa vuodelle 2022 ja oikeuttaa kaupunginjohtajan tekemään siihen tarvittaessa vähäisiä muutoksia. Kumppanuussopimuksen summa maksetaan kustannuspaikalta 1417/Kumppanuussopimukset.

§ 90 Kumppanuussopimus Mikkelin kaupunkikeskustan kehittämisyhdistys Mikke ry:n kanssa

Esittelijä täydensi esitystä seuraavasti: ”Lisäksi kaupunginhallitus toteaa, että kaikkien kaupunginhallituksen alaisten kumppanuussopimusten jatko tarkastellaan uudelleen vuodelle 2023 myöhemmin Palvelut ja tulevaisuus -ohjelmassa hyväksyttävien linjausten mukaisesti. ” ja samalla muutti päätösesitystä niin, että sopimus tehdään vain vuodelle 2022.

Käydyn keskustelu aikana Petri Pekonen esitti Raimo Heinäsen, Pekka Pöyryn ja Tanja Hartosen kannattamana asian palauttamista uudelleen valmisteluun, niin että neuvottelut aloitetaan heti. Valmisteluohjeeksi kirjattiin, että sopimus neuvotellaan uudestaan ja selvitetään avustuksen tarve ja käyttötarkoitus.

Puheenjohtaja tiedusteli voidaanko uudelleen valmisteluun laittaminen hyväksyä yksimielisesti, hyväksyttiin.

§ 91 Kumppanuussopimus Mikkelin Torikauppiaat ry:n kanssa 

Esittelijä täydensi esitystä seuraavasti: ”Lisäksi kaupunginhallitus toteaa, että kaikkien kaupunginhallituksen alaisten kumppanuussopimusten jatko tarkastellaan uudelleen vuodelle 2023 myöhemmin Palvelut ja tulevaisuus -ohjelmassa hyväksyttävien linjausten mukaisesti. ” ja samalla muutti päätösesitystä niin, että sopimus tehdään vain vuodelle 2022. Hyväksyttiin.

Kaupunginhallitus hyväksyi kumppanuussopimuksen Mikkelin Torikauppiaat ry:n kanssa vuodelle 2022 ja oikeuttaa kaupunginjohtajan tekemään siihen tarvittaessa vähäisiä muutoksia. Kumppanuussopimuksen summa maksetaan kustannuspaikalta 1417/Kumppanuussopimukset.

§ 92 Kumppanuussopimus Mikkelin Palloilijat ry:n kanssa

Esittelijä täydensi esitystä seuraavasti: ”Lisäksi kaupunginhallitus toteaa, että kaikkien kaupunginhallituksen alaisten kumppanuussopimusten jatko tarkastellaan uudelleen vuodelle 2023 myöhemmin Palvelut ja tulevaisuus -ohjelmassa hyväksyttävien linjausten mukaisesti." Hyväksyttiin.

Kaupunginhallitus hyväksyi kumppanuussopimuksen Mikkelin Palloilijat ry:n kanssa vuodelle 2022 ja oikeuttaa kaupunginjohtajan tekemään siihen tarvittaessa vähäisiä muutoksia. Kumppanuussopimuksen summa maksetaan kustannuspaikalta 1417/Kumppanuussopimukset.

§ 93 Kumppanuussopimus Lady Bouncers ry:n kanssa

Esittelijä täydensi esitystä seuraavasti: ”Lisäksi kaupunginhallitus toteaa, että kaikkien kaupunginhallituksen alaisten kumppanuussopimusten jatko tarkastellaan uudelleen vuodelle 2023 myöhemmin Palvelut ja tulevaisuus -ohjelmassa hyväksyttävien linjausten mukaisesti." Hyväksyttiin.

Kaupunginhallitus hyväksyi kumppanuussopimuksen Lady Bouncers ry:n kanssa vuodelle 2022 ja oikeuttaa kaupunginjohtajan tekemään siihen tarvittaessa vähäisiä muutoksia. Kumppanuussopimuksen summa maksetaan kustannuspaikalta 1417/Kumppanuussopimukset.

§ 94 Palvelut ja tulevaisuus -ohjelman tilannekatsaus
Kaupunginhallitus antoi tarpeelliseksi katsomansa jatkovalmisteluohjeet ja merkitsi saamansa katsauksen tiedoksi.

Merkittiin, että konsultti Eero Laesterä selosti asiaa kaupunginhallitukselle.

Merkittiin,​ että tämän pykälän ajan kokouksessa olivat läsnä lautakuntien puheenjohtajat Petri Tikkanen ja Anu Kokkonen,​ valtuustoryhmien puheenjohtajat Anna Reponen, Liisa Ahonen,​ Sami Järvinen ja Kirsi Olkkonen sekä pääluottamushenkilöt Sirpa Hakkarainen ja Mika Pirhonen sekä strategia- ja kehityspäällikkö Aki Kauranen.