Etelä-Savoon perustetaan työryhmä Ukrainan sodan aiheuttaman maahantulon hallintaan

Ukrainan lippu, jonka edessä käsiä.

Etelä-Savon valmiusfoorumi kokoontui perjantaina 11.3. keskustelemaan Ukrainan sotatilan aiheuttaman maahantulon poikkeustilanteesta. Valmiusfoorumiin osallistuvat Etelä-Savon kuntien ja viranomaisten sekä kriittiseen infrastruktuuriin kuuluvat elinkeinoelämän ja eri järjestöjen edustajat. Foorumin kutsuu koolle Etelä-Savon pelastuslaitos ja sen puheenjohtajana toimii pelastusjohtaja Seppo Lokka.

Valmiusfoorumi kuuli Etelä-Savon ELY-keskuksen johtavan asiantuntijan Irja Sokan välittämän tilannekuvan, joka perustui maahanmuuttoviraston 9.3. antamiin tietoihin. Suomeen ja Etelä-Savoonkin on jo saapunut henkilöitä Ukrainan sota-alueilta EU:n suojeludirektiivin turvin. Maahan saapuvat henkilöt tarvitsevat majoituksen lisäksi jo päivittäin sosiaali- ja terveyshuollon palveluita.

Valmiusfoorumi päätti perustaa pienemmän alueellisen työryhmän kokoamaan tilannekuvaa ja pohtimaan tulevia toimenpiteitä tilanteen hallitsemiseksi. Työryhmään kootaan maahanmuuton asiantuntijoita ja sen kutsuu koolle Essoten maahanmuuttotoimiston esimies Pia Koivisto.

Valmiusfoorumi korosti, että ensimmäinen toimenpide maahan saapuville on tilapäisen suojelun hakeminen rajavartiolaitokselta tai poliisin asiointipisteissä.

Linkki: Kaupunginjohtaja Timo Halosen kannanotto Ukrainan sodasta ja turvallisuustilanteesta