Palvelut ja tulevaisuus -ohjelman tavoitteena on 7,5 miljoonan euron pysyvä käyttötalouden säästö

Mikkelin kaupungintalo.

Kaupunginhallitus päättää valtuustolle esitettävistä säästökohteista 21.3.2022

Palvelut ja tulevaisuus (PaTu) -ohjelman tavoitteena on löytää kuluvalle vuodelle 3,7 miljoonan euron säästöt ja 3,8 miljoonan säästöt vuodelle 2023. Tavoite on, että vuodesta 2023 alkaen käyttötalous on tasapainossa.

Talouden tasapainottamisen tavoite perustuu valtuuston päätökseen

Palvelut ja tulevaisuus -ohjelma perustuu kaupunginvaltuuston päätökseen talouden tasapainottamisesta. Säästötoimia tarvitaan, jotta Mikkeli ei joutuisi kriisikuntamenettelyyn. Kaupungin talouden ongelma on kaksiosainen: käyttötalous on alijäämäinen. Lisäksi kaupungin taseeseen on kertynyt aiemmilta vuosilta kumulatiivista alijäämää. Kumulatiivisen alijäämän kattamiseksi kaupunki selvittää energiaomistusten myyntiä tai muita omistusjärjestelyitä.

Merkittävin syy Mikkelin talouden alijäämiin ovat sote-kustannusten merkittävä nousu. Sotekustannusten kasvu vuodesta 2017 viime vuoden tilinpäätökseen on ollut yli 57 miljoonaa. Kaupungin oman talouden tasapainottamiseksi ja toimintojen kehittämiseksi on toteutettu useampia säästöohjelmia jo ennen nykyistä PaTu-ohjelmaa.

PaTu-ohjelma perustuu kaupunginvaltuuston päätökseen, jonka se teki vuoden 2022 talousarvion hyväksymisen yhteydessä. Kaupunginvaltuusto asetti kaupungille sitovan velvoitteen ja tavoitteen vuodelle 2022 ylijäämäisen tilinpäätöksen saavuttamiseksi. Lisäksi kaupunginvaltuusto päätti, että se edellyttää kaupungin johtoa valmistelemaan 31.3.2022 mennessä leikkaavan lisätalousarvion,​ jossa on kuvattu ne toimenpiteet,​ joilla ylijäämäinen tulos saavutetaan. Samassa yhteydessä kaupunginvaltuusto asetti sitovat velvoitteet myös vuosille 2023–2025. ​ Näiden vuosien tulee olla tulokseltaan positiivisia,​ ilman meneillään olevaa isoa omaisuuden järjestelyä.

Päätöksenteossa useampi vaihe

Palvelut ja tulevaisuus -ohjelman päätöksenteossa on useampia vaiheita. Työtä sopeutusten löytämiseen on tehty nyt kolme kuukautta. Torstaina 17.3.2022 kaupunginjohtaja tekee oman esityksensä hallitukselle PaTu:n sopeutustoimenpiteiksi. Kaupunginhallitus linjaa sopeutuksista ja antaa PaTu-esityksensä kaupunginvaltuustolle maanantaina 21.3.2022. Kaupunginvaltuusto päättää PaTu-ohjelmasta kokouksessaan 28.3.2022. PaTu-päätökset ovat periaatepäätöksiä ja ne antavat suuntaviivat kuluvan vuoden määrärahaleikkauksille ja tulevien vuosien säästölinjauksille.

PaTu- ohjelman periaatepäätöksessä näkyvät henkilöstövaikutukset ovat alustavia ja suuntaa antavia. Mahdolliset toteutettavat henkilöstövähennykset ja muut henkilöstöön kohdistuvat vaikutukset käsitellään alkavissa yhteistoimintamenettelyssä ennen lopullista päätöksentekoa. Kaupunginhallitus on päättänyt yhteistoimintamenettelyiden käynnistämisestä 7.3.2022. Yhteistoimintaneuvottelut kestävät vähintään kuusi viikkoa, ne koskevat koko henkilöstöä ja niiden on tarkoitus alkaa 23.3.2022. Tämä tarkoittaa sitä, että YT-neuvottelut voivat päättyä aikaisintaan toukokuun alussa.

Valtuuston päätöksen jälkeen jokaisesta palvelurakenteeseen vaikuttavasta muutoksesta tehdään toimivaltaisten toimielimien erilliset hallinnolliset päätökset. Mikäli päätöksellä on todennäköisesti henkilöstövaikutuksia, odotetaan myös YT-neuvottelujen tulos. Toimivaltaisia toimielimiä ovat muun muassa lautakunnat.

Sopeutustoimenpide-esitykset sisältävät joukon uusia ja vanhoja keinoja

Säästötavoitteen suuruuden vuoksi kaupunginhallitukselle esitetään runsas joukko erilaisia keinoja, joilla tavoitesäästösumma voitaisiin saavuttaa. Keinovalikoimaan on löydetty uusia keinoja, mutta mukana on myös sellaisia, joita aikaisemmilla sopeutuskierroksilla on hylätty. Säästöjä on kohdennettu vapaaehtoisiin palveluihin sekä lakisääteisten palveluiden siihen osaan, josta voidaan leikata niin, että lakisääteisyyttä ei loukata.

Esitetyt toimenpiteet ovat valmistelussa olevia esityksiä eikä niitä ei ole vielä poliittisesti hyväksytty eikä niistä ole päätöstä. Osa leikkausehdotuksista ovat pysyviä, osa kertaluonteisia.

Esitys säästötoimenpiteistä (linkki)