Eteläisestä aluekoulusta Saimaanportin yhtenäiskoulu

Eteläinen aluekoulu, havainnekuva

Entisen Urpolan koulun tilalle rakennettava uusi yhtenäiskoulu on saanut nimensä. Eteläisen aluekoulun hankenimellä kutsuttu koulurakennus nimettiin Saimaanportin yhtenäiskouluksi. Nimestä päätti kasvatus- ja opetuslautakunta kokouksessaan 31.3.2022.

Päätöksessään kasvatus- ja opetuslautakunta halusi kunnioittaa henkilöstön näkemystä siitä, että uusi nimi korostaa uutta alkua. Rakennettava koulu yhdistää useamman eteläisen alueen koulun yhdeksi uudeksi kokonaisuudeksi.

Kaupunki järjesti koulun nimestä nimikilpailun loppuvuodesta 2021. Kilpailuun saatiin kaikkiaan yli 300 ehdotusta. Useissa esityksissä korostuivat Urpola-aiheiset ja luontoteemat nimet, mutta kaiken kaikkiaan erilaisia nimiehdotuksia jätettiin yli 150.

Saimaanportin koulu oli yksi kaupunkilaisten ehdottamista nimistä. Kaupunki palkitsee tätä nimeä esittäneen henkilön tuotepaketilla.

Suunnittelu on edennyt aikataulussa

Saimaanportin yhtenäiskoulun toteutussuunnittelu käynnistyi urakkasopimuksen allekirjoittamisen jälkeen NCC Suomi Oy:n johdolla tammikuussa 2022. Suunnittelu on edennyt aikataulussa ja hyvässä yhteistyössä tilaajan ja tarjoajan ammattitaitoista henkilökuntaa sekä ulkopuolisia asiantuntijoita hyödyntäen. Tulevalle koulun tontille on myönnetty maisematyölupa maaliskuussa 2022, minkä turvin maanrakennustyöt päästään aloittamaan kevään aikana.

Tulevan koulun naapureille järjestetään erillinen tilaisuus koulun rakennuslupasuunnitelmiin tutustumiseksi huhtikuussa 2022. Varsinainen rakennuslupa saataneen kesäkuun alkupuolella.

Saimaanportin yhtenäiskoulun sisäliikuntatilojen ja piha-alueen lähiliikuntapaikan osalta on haettu opetus- ja kulttuuriministeriöltä sekä Itä-Suomen aluehallintovirastolta liikuntapaikka-avustuksia, joista saadaan päätökset huhti-toukokuun 2022 aikana. Urpolan alueen liikuntamahdollisuuksia on tarkoitus parantaa jatkossa niin, että alueella on nykyisten lajivaihtoehtojen lisäksi uusia mahdollisuuksia kaiken ikäisten liikuntaharrastuksen tukemiseksi.

Kohti rakennusurakkaa

Entisen Urpolan koulun työmaa-alue luovutetaan urakoitsijan käyttöön huhtikuun alussa. Työmaan kokonaisvastuu-urakoitsija NCC Suomi Oy aloittaa tällöin työmaan perustamisen ja maansiirtotyöt. Työmaa-alue tulee olemaan aidattuna ja asiattomien pääsy työmaa-alueelle estetään.

Työmaan käynnistyttyä huhtikuussa muuttuvat rakennuspaikan sisäiset liikennejärjestelyt siten, että Urpolan alueen liikuntapaikkojen pysäköinti siirtyy nykyisen tonttiliittymän lähelle rakennettavalle väliaikaiselle pysäköintialueelle. Työmaan kulku tullaan järjestämään entisen liikunta-alueen pysäköintiliittymän sekä uuden väliaikaisen työmaaliittymän kautta. Tämä mahdollistaa turvallisemman ajoneuvoliikenteen työmaalle. Uudet liikenne- ja pysäköintijärjestelyt merkitään opastein, aitauksin ja liikennemerkein.

Urpolan liikuntapaikkojen käyttö säilyy pääosin nykyisellään. Beach volley -kenttien osalta käyttöön jää tässä vaiheessa vain kaksi kenttää. Skeittiparkki joudutaan väliaikaisesti purkamaan työmaan ajaksi henkilöturvallisuuden varmistamiseksi.

Havainnekuva koulusta, Lukkaroinen Arkkitehdit Oy