Väestöhälyttimiä testataan jälleen maanantaina 4.4.

Pelastusaseman torni.

Kyseessä on tavanomainen kuukausittainen väestöhälytinten kokeilu. Sen tarkoituksena on auttaa havaitsemaan mahdollisia vikoja hälytinlaitteistoissa. Koesoitto tehdään joka kuukauden ensimmäisenä arkimaanantaina kello 12. Pelastuslaitokset ja Hätäkeskuslaitos huolehtivat väestöhälytinten testauksesta.

Väestöhälyttimistä soitetaan maanantaina 4.4. kello 12 seitsemän sekuntia kestävä tasainen kokeilumerkki. Kokeilumerkki ei edellytä asukkailta toimenpiteitä.

Väestöhälytinjärjestelmä ei kata kaikkia alueita. Hälyttimet on sijoitettu ensisijaisesti sinne, missä asuu tai liikkuu eniten ihmisiä. Pelastuslaitokset muistuttavat, että väestöhälyttimet on tarkoitettu ensisijaisesti ulkona liikkuvien varoittamiseen. Niiden ääni ei siis välttämättä kuulu sisätiloihin ollenkaan. Myös maastonmuodot, rakennettu ympäristö ja säätila vaikuttavat hälyttimien kuuluvuuteen.

Osa monikanavaista hälytysjärjestelmää

Jokaisen on hyvä tunnistaa kokeilu- ja vaaramerkki sekä tietää, mitä varsinaisen vaaramerkin kuuluessa tulee tehdä. Jos esimerkiksi vaarallinen savu tai kaasu uhkaa asukkaita, väestöhälyttimillä voidaan antaa yleinen vaaramerkki. Se on minuutin mittainen nouseva ja laskeva ääni. Yleinen vaaramerkki kertoo, että ulkona olevien tulee suojautua sisätiloihin. Sisätiloissa suljetaan ovet, ikkunat ja tuuletusaukot sekä pysäytetään ilmanvaihto, jos mahdollista. Vaara ohi -merkki on minuutin mittainen tasainen äänimerkki. Se ilmoittaa, että uhka tai vaara on ohi.

Viranomaiset voivat varoittaa asukkaita monilla tavoilla. Tärkein keino on vaaratiedote, joka annetaan aina myös väestöhälyttimellä soitettavan yleisen vaaramerkin lisäksi. Vaaratiedote luetaan radiossa ja näytetään teksti-TV:n sivulla 112 sekä tarvittaessa myös televisiossa ruudun yläreunassa juoksevana tekstinä. Vaaratiedote näkyy myös muun muassa sivustoilla pelastustoimi.fi ja 112.fi.

Vaaratiedote lähetetään lisäksi 112 Suomi -sovelluksen kautta. Pelastuslaitokset suosittelevat 112 Suomi -sovelluksen lataamista puhelimiin. Sovellus sisältää tärkeää turvallisuustietoa ja sen kautta hätänumeroon soitettaessa hätäkeskus pystyy paikantamaan soittajan sijainnin, jolloin apu löytää varmemmin perille.

Asukkaiden ei kannata raportoida koesoiton kuuluvuudesta Etelä-Savossa

Maaliskuun koesoiton yhteydessä havaittiin jonkin verran puutteita hälytinjärjestelmän toimivuudessa. Pelastuslaitokset seuraavat oman alueensa hälytinten toimintaa väestöhälytinjärjestelmän kautta. Myös asukkailta tuli runsaasti palautetta viime testauksen yhteydessä. Hälyttimiä huolletaan ja uusitaan pelastuslaitosten vuosittaisten huoltosuunnitelmien mukaisesti.

Etelä-Savossa Etelä-Savon pelastuslaitos järjestää väestöhälyttimien koesoiton kuuntelun. Asukkaiden ei tarvitse raportoida hälytysten kuuluvuudesta.

Pelastuslaitos toivoo, etteivät Ukrainasta sotaa Suomeen paenneet turhaan säikähdä koesoittoa. Tietoa väestöhälyttimien testauksesta myös ukrainaksi:

Сигнал тривоги для населення

У Фінляндії службова особа попереджає населення про небезпеку за подомогою сигналу тривоги та оповіщання про небезпеку. Функціональність системи оповіщення населення перевіряється в перший понеділок кожного місяця о 12:00, відтворюючи тестовий сигнал, тобто безперервний постійний звуковий сигнал тривалістю 7 секунд.

У реальній ситуації сигнал небезпеки – це хвилинний висхідний звуковий сигнал (7 секунд) і низхідний звуковий сигнал (7 секунд) або звукове попередження. Сигнал, що небезпека минула – це однохвилинний постійний звуковий сигнал. Це вказує на те, що загроза або небезпека минули.

Якщо ви чуєте сигнал загальної небезпеки

• У приміщенні закрийте двері, вікна, вентиляційні отвори та припиніть вентиляцію. Слідкуйте за офіційними оголошеннями.

• Якщо знаходитесь на вулиці, йдіть в приміщенні для укриття.

Загальний сигнал небезпеки завжди супроводжується заявою про небезпеку, яка оголошується на всіх радіоканалах і, при необхідності, також відображається на телебаченні як біжучий рядок (текст) у верхній частині екрана. Повідомлення про небезпеку також відсилається до додатку 112 Suomi.