Kaupunginjohtaja Timo Halonen tekee tilaa johtamistavan muutokselle

Timo Halonen.

Kaupunginjohtaja Timo Halonen irtisanoutuu Mikkelin kaupunginjohtajan virasta. Asiasta on sovittu eilisessä kaupunginhallituksen kokouksessa 11.4.2022. Asiasta on allekirjoitettu sovintosopimus. Sopimuksen mukaan Halonen hoitaa kaupunginjohtajan tehtäviä siihen saakka, kunnes uusi kaupunginjohtaja on valittu ja ottanut tehtävän vastaan. Hallitus hyväksyi sopimuksen omalta osaltaan yksimielisesti.

Kaupunginjohtajan tehtävästä Timo Halonen siirtyy selvitystehtävään, joka on kaksiosainen.  Selvitystehtävään kuuluu Mikkelin kaupungin ja kaupungissa toimivien yliopisto-, korkeakoulu- ja tutkimusyksiköiden elinvoimayhteistyö sekä siihen liittyvän toimenpideohjelman laadinta. Lisäksi Halonen selvittää kaupungin mainekuvaa ja laatii maineen edistämisen toimenpideohjelman. Selvitystehtävä on määräaikainen ja se päättyy vuoden 2023 lopussa.

Kaupunginhallituksen puheenjohtaja Pirjo Siiskonen korostaa, että päätös on tehty hyvässä yhteisymmärryksessä. ”Kyseessä on sopuratkaisu tilanteessa, jossa Mikkelin toivotaan pääsevän myönteiselle kehitysuralle. Yhteistyö kaupunginjohtajan kanssa on sujunut hyvin ja kaupunginjohtaja on hoitanut tehtäväänsä tunnollisesti ja sitoutuneesti. Kaupunki on kuitenkin ajautunut tilanteeseen, jossa toivotaan toisenlaista johtajuutta.”

Kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Oskari Valtola kommentoi tilannetta ja nyt tehtyä ratkaisua. ”Halosen aika Mikkelin kaupunginjohtajana on osunut aikaan, joka on ollut kaupungille täysin poikkeuksellinen. Sosiaali- ja terveydenhuollon kustannusten nousu ovat ajaneet Mikkelin talouden vaikeaan tilanteeseen ja Halosen johdolla on valmisteltu ja ajettu läpi useampia talouden tasapainotusohjelmia. Nyt soteuudistuksen kuntakentässä aiheuttaman muutoksen myötä toivotaan myös aivan uudenlaista johtamista.”

Kaupunginjohtaja Timo Halonen kertoo ymmärtävänsä toiveen johtamistavan muutokselle. ”Teen tilaa. Mahdollistan näin sen, että päättäjät saavat hakea uudistusta myös johtamisjärjestelmään”, Halonen toteaa.

Kaupunginjohtaja Timo Halonen on toiminut Mikkelin kaupunginjohtajana vuodesta 2015 alkaen. Hän on koulutukseltaan hallintotieteiden tohtori. Väitöstutkimuksensa Halonen on tehnyt kaupunkiseutujen maineen ja aluekehityksen yhteydestä.