Mikkelin kaupungin rakennusvalvonta suorittaa kiinteistöillä rakennusten mittauksia

Mikkelin kaupungin logo.

Mikkelin kaupungin rakennusvalvonta suorittaa vuonna 2022 lisäkartoituksena kiinteistöillä rakennusten mittauksia.

Lisäkartoitus kohdistuu kiinteistöihin, jotka eivät ole palauttaneet tarkistushankkeen kyselykaavaketta. Lisäkartoitukset keskittyvät Rantakylän taajama-alueelle ja ne suoritetaan toukokuun alusta viikolta 18 alkaen. Mittauksista tiedotetaan lisäksi tienvarsikylteillä. Mittaukset ovat osa vuonna 2018 alkanutta kiinteistöveroprojektia.

Kiinteistöillä mitataan rakennukset ulkopäin sekä kartoitetaan talous- ja jätevesijärjestelmien sijainnit. Rakennusvalvontaviranomaisella on oikeus maankäyttö- ja rakennuslain mukaisen valvontatehtävän hoitamiseksi päästä rakennuskohteeseen ja suorittaa siinä tarkastuksia ja tutkimuksia. Kiinteistön haltijan paikallaolo ei ole välttämätön.

Lisätietopyynnöt sähköpostilla
Juho Tarikka                                                       
projektivastaava                                                                         
juho.tarikka@mikkeli.fi