Etelä-Savon valmiusfoorumi: Ukrainalaisten vastaanottoa on sujuvoitettu

Ukrainan lippu ja kyyhky.

Etelä-Savon valmiusfoorumi päivitti Ukrainan pakolaistilannetta ennen pääsiäistä.

Maahanmuuttovirastolta on tullut uusi toimintamalli ukrainalaisten vastaanottoon. Kuntien majoittamat, tilapäisen suojelun piirissä olevat henkilöt voivat saada vastaanottopalveluja ilman, että kuntaan perustetaan omaa vastaanottokeskusta. Kunnat saavat valtiolta korvausta sovittujen palveluiden tuottamisesta.

Kunta voi tehdä vastaanottokeskuksen kanssa sopimuksen siitä, mitä vastaanottopalveluita kunta tuottaa niille henkilöille, joita se majoittaa alueellaan. Näitä voivat olla pelkkä majoitus tai sovittaessa terveydenhuollon palvelut ja välttämättömät sosiaalipalvelut. Korvattavien palveluiden on oltava vastaanottolain mukaisia.

Maahanmuuttovirasto maksaa kunnille korvauksia takautuvasti 4.3. ja 30.4. väliseltä ajalta. Toukokuun alusta alkaen vastaanottokeskus voi tehdä sopimuksen kunnan kanssa ukrainalaisille järjestettävistä palveluista maahanmuuttoviraston sopimusmallin mukaisesti. Uusi vastaanoton käytäntö on käytössä 4.3.2023 asti.

Joustavuutta myös koulunkäynnin aloitukseen

Ukrainasta tulleiden lasten ja nuorten terveystarkastuksia ei tarvitse maahanmuuttoviraston ja STM:n ohjeistuksen mukaan odottaa, jos näyttää siltä, että koulunkäynnin aloitus myöhästyisi niiden vuoksi. Lapset voivat aloittaa koulun ja tarkastukset tehdään heti kun mahdollista, ellei kunta toisin päätä.