Suomen paras mökkiseutu muistuttaa: Mökkeile kestävämmin ensi kesänä

Kaksi poikaa laiturilla, taustalla järvi.

Etelä-Savo on kestävän mökkeilyn maakunta, joka edistää suunnitelmallisesti ja määrätietoisesti kestävää vapaa-ajan asumista. Tämä pitää sisällään kestävyyden kaikki ulottuvuudet – ekologisen, taloudellisen, sosiaalisen ja kulttuurisen kestävyyden. Mökkikauden lähestyessä Suomen suosituin mökkiseutu haluaa muistuttaa vastuullisista valinnoista ja levittää viestiä keinoista kestävään mökkeilyyn.

Kestävä mökkeily merkitsee sekä ympäristön kannalta järkeviä valintoja että tekoja mökkiseudun elinvoiman, hyvinvoinnin ja kulttuurin hyväksi. Etelä-Savossa näihin tekoihin kannustetaan aktiivisesti.

– Kestävä mökkeily on meille Etelä-Savossa erittäin tärkeä aihe: alueella on lähes 50 000 vapaa-ajanasuntoa ja noin 150 000 ulkomaakuntalaista vapaa-ajanasukasta, joten heidän valinnoillaan on laajaa merkitystä koko maakunnalle. Kannustamme vastuullisiin tekoihin ja autamme mökkeilijöitä tarjoamalla heille tietoa aiheesta. Olemme koonneet laiturilla.fi-sivustolle kattavan valikoiman vinkkejä kestävään mökkeilyyn. Meillä on myös käynnissä laaja Laiturilla-brändikampanja, jonka teemana on Etelä-Savo – kestävän mökkeilyn maakunta, kertoo projektipäällikkö Tuula Pihkala Mikkelin kehitysyhtiö Miksei Oy:stä.  

Vapaa-ajan asumisesta aiheutuu noin 400 kilon hiilijalanjälki vapaa-ajanasukasta kohden vuodessa. Tämä muodostuu vapaa-ajanasunnon rakentamisesta, varustelusta, käytöstä ja vapaa-ajanasuntoon liittyvästä matkustamisesta. Siihen voi vaikuttaa monin keinoin. Esimerkiksi pidemmät viipymät mökillä parantavat mökkeilyn hiilitasetta, sillä mökille kulkeminen vähenee. Mökin elinkaarta kannattaa pidentää huolehtimalla mökistä hyvin, ja mökillä kannattaa panostaa energiatehokkuuteen ja vesihuoltoon. Ekologisuutta voi lisätä myös arkisilla valinnoilla, kuten kierrättämällä ja välttämällä hävikkiä.

Sosiaalisessa ja kulttuurisessa kestävyydessä korostuvat puolestaan ihmisten ja yhteisöjen hyvinvointi. Vapaa-ajanasukkaiden kannattaa tutustua paikalliseen kulttuuriin ja vaalia sitä. Vapaa-ajanasukkaiden osallistuminen mökkikunnan ja -seudun elämään vahvistaa paikallisia yhteisöjä ja antaa paljon myös vapaa-ajanasukkaille itselleen. Sosiaalisesti kestävä vapaa-ajan asuminen tapahtuu paikallista elämäntapaa arvostaen ja kunnioittaen ja lisää sekä paikallisten että vapaa-ajanasukkaiden hyvinvointia.

Etelä-Savo – kestävän mökkeilyn maakunta -brändikampanja kohdentuu etenkin Etelä-Suomeen. Kampanja hyödyntää eri kanavia tv-mainonnasta ulkomainontaan, sosiaaliseen mediaan ja printtiin. Ajatuksia ja vinkkejä kestävään mökkeilyyn on osoitteessa laiturilla.fi.

Kuva: Pihla Liukkonen / Kontrastia