Jäille ei ole enää asiaa, myös maastopalon riski kannattaa muistaa

Järven ranta keväällä.

Lämmin kevätsää, sulamisvedet ja kevätvirtaukset ovat heikentäneet järvien ja lampien jäätilannetta merkittävästi Etelä-Savossa. Vaikka yöpakkasia vielä on ollutkin, jäät ovat jo arvaamattomia ja petollisia varsinkin virtapaikoissa, rantojen tuntumassa sekä kivien, luotojen ja niemenkärkien läheisyydessä.

Pelastuslaitos muistuttaa erityisestä varovaisuudesta heikentyneillä jäillä liikuttaessa ja suosittelee välttämään jäällä liikkumista jo kokonaan. Jos joku kuitenkin tuntee pakottavaa tarvetta jäälle menemiseen, jäänaskalit, riittävän pitkä sauva tai puuranka, sopiva kelluntapuku sekä kaveri on syytä ottaa avuksi.

Lämmin auringonpaiste ja kuiva kevätilma ovat myös sulattaneet ja kuivattaneet maastoa. Maastopaloriski on jo kohonnut varsinkin aurinkoisilla, heinikkoisilla ja turvepohjaisilla eteläsuunnan rinteillä.

Lisääntyvän maastopaloriskin vuoksi erityisesti tuulisemmalla säällä kannattaa välttää avotulen tekoa maastoon, risujen polttoa sekä tulien tekoa kuivan maaston läheisyydessä olevilla nuotiopaikoilla. Avotulta tehdessä tulee huomioida säätila tuulisuuden kannalta, tuulen suunta ja ympäröivän maaston kuivuus.

Tarvittaessa ympäristöä on syytä kastella ja alkusammutukseen tulee varautua esimerkiksi vesiämpäreillä. Risujen tai puutarhajätteen polttamisesta kannattaa tehdä ilmoitus pelastuslaitokselle, jotta vältytään turhilta hälytyksiltä.