Mikkelin kaupunginvaltuuston päätökset 25.4.2022

Kaupungintalon etuovi.

Mikkelin kaupunginvaltuusto kokousti maanantaina 25.4.

Linkki kokouksen esityslistaan

Päätökset pykälittäin

§ 52 Strategiset toimenpideohjelmat 2022–2023

Keskustelun aikana valtuutettu Kirsi Olkkonen (kesk.) esitti valtuutettu Antti Pakarisen (kesk.) kannattamana, että teknisenä korjauksena kohtaan 1.8 Mahdollistava maaseutu aluekeskusten listaan (Anttola, Haukivuori, Ristiina) lisätään myös Suomenniemi sekä Otava. Hyväksyttiin äänestyksen jälkeen.

Olkkosen esitystä Olkkosen ja Pakarisen lisäksi äänestivät Olli Miettinen (kok.), Petri Pekonen (kesk.), Pertti Karhunen (ps.), Kati Häkkinen (kesk.), Jani Sensio (ps.), Liisa Ahonen (kd.), Jouko Kervinen (kok.), Pirjo Siiskonen (kesk.), Raimo Heinänen (ps.), Jarmo Lautamäki (vihr.), Tanja Hartonen (ps.), Katriina Noponen (kesk.), Jaakko Väänänen (kesk.), Marita Hokkanen (sd.), Laura Hämäläinen (kesk.), Juha Ropponen (kok. sit.), Mervi Eskelinen (ps.), Pirkko Valtola (kok.), Heikki Nykänen (kesk.), Risto Rouhiainen (kesk.), Sami Nalli (ps.), Jaana Strandman (ps.), Ola Muttilainen (ps.), Petri Tikkanen (sd.), Mikko Pöyry (ps.), Pekka Pöyry (kesk.), Jarno Strengell (sd. mli.), Anu Kokkonen (kesk.). Jukka Pöyry (kd.) äänesti tyhjää.

§ 53 Etelä-Savon lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma 2022–2023

Hyväksyttiin.

§ 54 Vuorohoidon linjaukset varhaiskasvatuksessa 2022

Keskustelun aikana valtuutettu Satu Taavitsainen (sd.) esitti valtuutettu Raine Lehkosen (sd.) kannattamana linjauksia muutettavaksi siten, että vuorohoitoa tarjotaan ensimmäisellä ja toisella luokalla olevalle vuorotyötä tekevien huoltajien lapsille tarpeen mukaan viikonloppuisin, ilta- ja yöhoitona. Äänestyksen jälkeen hyväksyttiin pohjaesitys. Taavitsaisen muutosesitystä äänestivät Taavitsaisen ja Lehkosen lisäksi Marita Hokkanen (sd.), Hannu Tullinen (sd.), Soile Kuitunen (sd.), Timo Karstu (ps.), Jenni Tissari (sd.), Arto Seppälä (sd.), Petri Tikkanen (sd.), Jatta Juhola (sd.), Heli Kauppinen (vihr.), Jarno Strengell (sd. mli.), Veli Liikanen (vihr.) ja Risto Rouhiainen (kesk.)

§ 55 Esitys ryhmäperhepäiväkoti Untuvikkojen lakkauttamisesta

Hyväksyttiin.

§ 56 Sairilan rantaosayleiskaavan muutos / Huhtilammen palsta

Hyväksyttiin.

§ 57 Sairilan rantaosayleiskaavan muutos / Tertin kartano ja Ylimmäisen järven alueet

Hyväksyttiin.

§ 58 Mikkelin kaupungin maapoliittinen ohjelma 2022

Hyväksyttiin.

§ 59 Veturitallin alueen esisopimus – Mikkelin kaupunki ja Osuuskauppa Suur-Savo

Hyväksyttiin.

§ 60 Kaupunginjohtaja Timo Halosen irtisanoutuminen kaupunginjohtajan virasta

Merkittiin tiedoksi.

§ 61 Valtuustoaloite: Mikkelin taajama – alueen lampien kunnostus ja raportointi

Merkittiin tiedoksi.