Kehitysyhtiö Miksei kuuntelee yrittäjiä ja pyrkii luomaan elinvoimaa

Timo Paakki.

Mikkelin kaupungin konserniyhtiöiden juttusarjamme jatkuu MikseiMikkelin kuulumisilla. Haastattelimme talvella aloittanut uutta toimitusjohtajaa Timo Paakkia.

– Mikseille kuuluu tällä hetkellä hyvää, Timo Paakki kertoo aluksi.

 – Näin rahoituskauden vaihtuessa on toki hieman viivästyksiä ja epäjatkuvuutta toiminnassa, mutta se kuuluu asiaan ja siihenkin sopeudumme. Hankkeita tulee päätökseen ja uusia laitetaan hakuun.

Paakki aloitti Mikkelin kehitysyhtiö Miksei Oy:n toimitusjohtajana helmikuussa 2022. Aiemmin hän toimi muun muassa Environics Oy:n Aasian-Tyynenmeren alueen aluepäällikkönä, Observis Oy:n kaupallisena johtajana sekä Entos Oy:n vientijohtajana ja kaupallisena johtajana.

– Työ on käynnistynyt vauhdikkaasti. Hyppäsin liikkuvaan junaan ja paljon on ollut uutta asiaa opittavana, Paakki kertoo.

– Ajoitus uudelle tehtävälle on ollut haastava, koska kaupungin strategia valmistui juuri ja toimenpideohjelmat on vastikään hyväksytty. Lisäksi kumppanuussopimusneuvottelut ovat kesken. Matkan varrella on ollut monta asiaa, joita on viety eteenpäin. Asiat uudessa työssä ja Mikseissä etenevät hyvin, kärryille kyllä päästään ja tehdään se, mitä meiltä odotetaan.

Yksi asia on kuitenkin yllättänyt Paakin. Nimittäin julkisuus ja kiinnostavuus.

– Toimitusjohtajan position kiinnostavuus on ollut suurta. Paljon oli keskustelua siitä, kenet tehtävään valitaan ja mitä tältä odotetaan. Julkisuus on sikäli yllättänyt, mutta kyllähän se kuuluu tähän hommaan. Toimitusjohtajana minun tehtäväni on myös olla Miksein kasvot.

Elinvoimaa etsimässä – Yrittäjien ääntä kuunnellaan herkästi

MikseiMikkelin päätyöhön kuuluu mikkeliläisten yritysten tukeminen. Jos kehitysyhtiötä pitäisi spontaanisti kuvailla kadunmiehelle, on Paakilla selkeä vastaus valmiina.

– Olemme kaupungin kehitysyhtiö, joka tukee mikkeliläisten yritysten kasvua ja kehitystä sekä pyrkii rakentamaan elinvoimaa ja näkymää tulevaisuuteen Mikkelissä. Toimintamme rahoitetaan kaupungin kumppanuussopimuksen lisäksi pääasiassa hankerahalla.

Elinvoiman pääpainopisteistä puhuttaessa Paakki korostaa menestyviä yrityksiä ja ”veturiyrityksiä”, jotka sijoittumisellaan ja toiminnallaan mahdollistavat muidenkin liiketoiminnan.

– Mikkeli tarvitsee liiketoimintaa ja toimeliaisuutta. Meillähän on paljon hyviä pk-yrityksiä, mutta niitä tarvitaan lisää. Alueelliset veturiyritykset synnyttävät kriittistä massaa ja uutta liiketoimintaa ympärilleen. Meidän täytyy kuulla jo olemassa olevia yrityksiä ja houkutella ulkoapäin uusia yrityksiä, joille Mikkelillä olisi tarjottavanaan ylivoimaista liiketoimintaetua.

Liiketoimintaetu onkin asia, jota Paakki pohtii ja korostaa. Mikkeli painottaa strategiassaan muun muassa puhdasta ympäristöä, vettä, sijaintia ja arjen helppoutta. Paakki on kuitenkin sitä mieltä, että nämä tekijät eivät itsessään ole tarpeeksi erottuvia. Suomessa on lukuisia muitakin keskisuuria kaupunkeja ja seutuja, jotka pelaavat samoilla vahvuuksilla.

– Konkreettisen liiketoimintaedun haluaisinkin kuulla. Mikkelissä painotetaan samoja asioita kuin muuallakin. Nyt pitäisi löytää vastaus siihen, mikä on oikeasti meidän etumme ja mitä Mikkeli voi tarjota ylivoimaisella tavalla uusille yrittäjille. Kaikki se, mitä Mikkeli painottaa nyt, ei erota meitä muista. Meidän täytyy löytää ylivoimatekijä, jolla erotumme ja joka houkuttelisi yrityksiä nimenomaan meille.

Paakki nostaa näyttämölle myös kaupungin mainekuvan ja päätöksenteon ennustettavuuden sekä jatkuvuuden.

– Ratkaisevassa roolissa on kaupungissa oleva yritysmyönteinen ilmapiiri; sitä pitäisi saada enemmän synnytettyä. Lisäksi ennustettavuus pitäisi saada monen vuoden päähän. Nythän Mikkelillä on ulkopuolella maine riitelevänä joukkona, jonka toiminnalla ei oikein ole ennustettavuutta ja jatkuvuutta, toimitusjohtaja sanoo.

Paakki tiedostaa yrittäjien toiveet ja huolenaiheet. Yrittäjien mukaan palvelukokonaisuudessa on ollut ongelmia ja viivettä esimerkiksi rakennusvalvonnan ja kaavoituksen suhteen. Toimitusjohtajan pestin alettua kaupungin strategiatyö on luonnollisesti käynyt tutuksi. Strategian sisältämiä ajatuksia Paakki pitää hyvinä.

– Strategiassa korostuu mielestäni se, että pitäisi saada nopeasti aikaan jotain näkyvää. Aikajänteet ovat melko lyhyitä, onnistunut strategiatyö vaatii yleensä pidempää aikaa. Mikkelillä on kuitenkin hyviä ja mitattavia tavoitteita, joita voidaan ajan saatossa tarkastella yksinkertaisesti, onko jotakin saavutettu vai ei. Silloin näemme mahdollisen menestyksen.

Matkailusta ja monipaikkaisuudesta voimaa

Matkailun merkitys Mikkelin seudulle on huomattava. MikseiMikkelin toimintaan kuuluu myös Visit Mikkelin matkailupalvelut. Timo Paakki pitää matkailun kausiluonteisuutta haasteena.

– Kesä on Mikkelin matkailun kulta-aikaa, mutta olisi suotavaa, että voisimme luoda myös talvikaudelle suosittuja tuotteita. Olemme iso mökkikaupunki ja Saimaan rannalla. Meillä riittää tarjottavaa. Matkailun tuotteistaminen on erityisen tärkeää, etenkin ulkomaisten matkailijoiden näkökulmasta.

Monipaikkainen asuminen ja työnteko sekä etätyö ovat nostaneet viime vuosina suosiotaan. Näitä elementtejä sekä vihreää siirtymää eivät kuitenkaan tue julkisen liikenteen heikentyneet yhteydet. Paakki jakaa ajatuksen Mikkelin epäonnistuneesta edunvalvonnasta.

– Voidaan ajatella, että edunvalvonnan yhtenä heikkoutena on se, ettei eduskunnassa ole yhtään mikkeliläistä kansanedustajaa. Junavuorojen väheneminen ei toki ole vain Mikkelin haaste. VR on liikelaitos, jolta valtiovalta ostaa vuoroja. Mutta asioihin voisi vaikuttaa paremminkin, etenkin nyt, kun polttoaineiden hinta nousee, Paakki sanoo.

Liikenteen osalta Mikseissä on paiskittu talven ja kevään aikana töitä Mikkelin lentokentän tulevaisuuden suhteen. Enempää Paakki ei asiasta tässä vaiheessa paljasta, mutta lupaa, että avauksia lentokentästä on tulossa. Viime vuosina lentokentän olemassaoloa on perusteltu paljolti Mikkelissä sijaitsevan Maavoimien esikunnan vuoksi, eikä sota Ukrainassa ainakaan ole vähentänyt tätä näkökulmaa.

– Matkailun, elinvoiman ja liiketoiminnan kannalta julkinen liikenne tarvitsee uusia avauksia. Korona vaikutti hetkensä ja julkisen liikenteen käyttö väheni. Nyt valtion pitäisi mahdollistaa julkisen liikenteen uudelleenkäynnistäminen. Jos valtiovalta ei tue tietyissä asioissa, yhteiskunnan rattaat hidastuvat entisestään.

***

Kuva: Pihla Liukkonen / Kontrastia

Konserniyhtiöistä viestiminen on yksi Mikkelin kaupungin viestinnän vuoden 2022 painopistealueista. Vuoden aikana julkaisemme kuukausittain konserniyhtiöistä kertovan artikkelin verkkosivuillamme.