Mikkelin kaupungin infrahankkeet painottuvat kesään – Lue lista uudistuksista

Pankalampi, taustalla rakennus ja konserttitalo Mikaeli.

Asumisen ja toimintaympäristön palvelualueen infra- ja aluepalveluiden investoinnit painottuvat kesällä 2022 vahvasti katujen rakentamiseen ja saneeramiseen sekä päällysteiden uusimiseen. Myös satamiin, liikenneturvallisuuteen, viihtyvyyteen, valaistukseen, ympäristöön ja keskustan kehittämiseen liittyviä töitä tehdään jatkuvasti.

Lehmuskylän katujen saneeraus

Hankkeessa saneerataan Hakomäki, Näreharju ja Käpykuja. Kaduille uusitaan vesihuolto, kadun rakennekerrokset, valaistus ja päällysteet. Kaduille rakennetaan myös uusi hulevesiviemäri. Etelä-Savon Energia uusii samassa yhteydessä sähkön jakeluverkkoa. Urakka-aika 5/2022–10/2022.

Laajalammen katujen saneeraus

Tuoppitien, Kiulutien ja Patapolun alla sijaitseva kunnallistekniikka saneerataan kesällä 2022. Hankkeessa uusitaan vesijohdot, jäte- ja hulevesiviemärit sekä katuvalaistus. Kadun rakennekerrokset uusitaan ja katujen pinta päällystetään. Samassa yhteydessä kaduille asennetaan reunakivet hulevesien ohjaamista varten ja alueen kaapeliverkostoa parannetaan. Urakka-aika 5/2022–10/2022.

Ahonkadun saneeraus

Hankkeessa uusitaan Ahonkadun vesijohto, kadun rakennekerrokset, valaistus sekä päällystys. Kadun kuivatusta parannetaan myös lisäämällä uusia hulevesikaivoja. Etelä-Savon Energia uusii Ahonkadun kaukolämpö- ja sähkönjakeluverkostoa samassa yhteydessä. Urakka-aika 5/2022–9/2022.

Laajalammen leikkipuiston peruskorjaus

Peruskorjauksessa uusitaan suurin osa leikkipuiston leikkivälineistä ja kalusteista. Pienten lasten aidattua aluetta laajennetaan ja monipuolistetaan uusilla välineillä. Kouluikäisille asennetaan huikeita elämyksiä ja paljon leikkimahdollisuuksia tarjoavia kiipeilytelineitä. Leikkipuisto tarjoaa monenlaisia paikkoja myös sosiaaliseen kanssakäymiseen. Urakka-aika 5/2022–7/2022.

Eco-Sairilan pyörätie

Kiertotaloudenkadun varteen on rakennettu talvella uusi vesijohto välille Riuttalantie–Metsä-Sairilan jäteasema. Touko–kesäkuun aikana 2022 työt viimeistellään ja kyseiselle osuudelle valmistellaan kevyen liikenteen väylän pohjaa.

Naistinginlammen kunnostus

Naistinginlammen rantaan toteutetaan lintujen pesimisille ja oleskelulle tarkoitettuja allikoita. Naistinginlampi toimii muuttolintujen suosimana levähdyspaikkana varsinkin keväisin. Hankkeen rahoittajana on ympäristöministeriön Helmi -elinympäristöohjelma. Hanke toteutetaan syksyllä 2022.

Hallitustorin vesihuolto

Mikkelin Hallitustorille toteutetaan kiinteät vesi- ja viemäröintipisteet kahdelle torimyyntipisteelle. Johdot asennetaan torin kiveyksien alle. Lisäksi torin etelälaitaan lisätään sähköpisteitä. Työt valmistuu toukokuun aikana.

Hulevesikohteet

Hulevesimaksulla kerätyillä maksuilla Mikkelin kaupunki ylläpitää nykyistä hulevesiverkostoa sekä rakentaa uusia hulevesien ohjaamiseen ja puhdistamiseen tarkoitettuja järjestelmiä. Hulevesiviemäreiden ylläpitotöihin kuuluu muun muassa viemäreiden sulattaminen keväisin, hulevesipumppaamoiden huoltotyöt, viemäreiden huuhtelut, kaivojen tyhjennykset ja ojien perkaukset. Uusien huleveden puhdistus- ja viivytysrakenteiden suunnittelu on aloitettu, mutta niiden lopullinen toteutus on vielä epävarmaa tämän vuoden osalta. Katusaneerauskohteiden hulevesityöt katetaan huleveden rahoista.

Päällystystyöt

Isoimpiin päällystyskohteisiin kuuluu kesällä 2022 Metsurinraitti, Juvantie, Kaituentie, Pirttiniemenkatu ja Mannerheimintie. Pienempiä reikäpaikkauskohteita toteutaan ympäri Mikkelin aluetta. Kesän aikana uusintapäällystetään useassa kohteessa huonoon kuntoon talven aikana menneitä katupintoja.

Juvantien parannus

Juvantien parannukset koskettavat väliä Paukkulantie–Launialankatu. Kyseisellä välillä ajorataa kavennetaan, jolloin pyörätielle saadaan lisää leveyttä. Samalla suojatiealueiden näkyvyyttä ja toimivuutta parannetaan. Työt aloitetaan toukokuun alussa.

Risteysalueiden liikenneturvallisuuden parantaminen

Tänä vuonna toteutaaan Otto Mannisenkadulla Puistokadun liittymän liikenneturvallisuuden parantaminen sekä Maaherrankadulla Maunukselankadun liittymäalueen liikenneturvallisuuden parantaminen.

Kyseisessä liittymissä ajorataa kavennetaan suojatien kohdalta. Näin jalankulkijoiden kadun ylitysmatka lyhenee ja autoliija pystyy havaitsemaan jalankulkijat jo kauempaa. Samalla liittymäalueiden valaistusta parannetaan.

Kuva: Pankalammelle syksyllä 2021 toteutettu puistokäytävä, jonka viimeistely tehdään kesällä 2022. Pankalammen rantaan rakennettiin samalla myös hulevesien viivytysallas.