Lautakunnalle esitetään virallisen uimarantaverkoston supistamista

Uimaranta.

Kaupunkikehityslautakunnalle esitetään virallisen uimarantaverkoston supistamista. Lautakunta kokoustaa tiistaina 3.5.

Virallisia, kaupungin ylläpitämiä uimarantoja on tällä hetkellä 29. Lautakunnalle esitetään määrän vähentämistä neljällätoista uimarannalla. Vuodelle 2022 on varattu uimarantojen ylläpitoon 113 500 euron määräraha. Nykyisellä palveluverkostolla kaikkien uimarantojen ylläpitoon tarvittava rahamäärä on 160 000 euroa, eli uimarantojen ylläpitoon varattu rahamäärä tulisi ylittymään noin 50 000 eurolla. Koska ylitykselle ei ole osoitettu lisärahoitusta, joutuu kaupunki supistamaan ylläpidettävien uimarantojen määrää merkittävästi.

Yksittäisen uimarannan vuotuinen ylläpidon kustannus vaihtelee pienten kyläuimarantojen kohdalta 300–1000 euroa vuodessa. Isompien uimarantojen kohdalla summa on 1000–6000 euroa ja vilkkaimpien uimarantojen kohdalla 13 000–16 000 euroa.

Infraa ja ylläpitoa karsittaisiin

Virallisen uimarannan poistaminen listalta tarkoittaa uimarannan ylläpidon lopettamista ja välineistön, varusteiden sekä opasteiden poistamista. Uimarannoilta poistetaan opasteet, laiturit ja hyppytornit, pukukopit, käymälät ja kaikki rakenteet. Rannalta ei myöskään oteta uimavesinäytteitä eikä tehdä turvallisuutta takaavia sukelluksia.

Poistetut uimarannat säilyisivät edelleen rantoina, joissa voi käydä jokamiehenoikeudella uimassa. Kaupunki ei kuitenkaan ylläpitäisi niitä eikä vastaisi niiden turvallisuudesta samalla tavalla kuin virallisten uimarantojen kohdalla.

Virallisen uimarantaverkoston laajuudesta riippumatta Pitkäjärven uimarannalta poistetaan leikkipaikkavälineet niiden huonon kunnon vuoksi eikä uimarannalle asenneta uusia leikkivälineitä. Pankalammen uimarannalta lakkautetaan beachvolley-kenttä, koska alueen uusi kevyen liikenteen verkosto ja kenttä muodostavat toisilleen turvallisuusriskin.

Uimarantojen investointeihin vuodelle 2022 varattu 50 000 euroa käytetään muun muassa Suojalammen uimarannan uuteen käymälään ja muihin pienimuotoisiin investointeihin. 

Esitys lakkautettavista uimarannoista 1.6. alkaen
Pankalan uimaranta, Kaukola
Kaihun uimaranta, Pursiala
Launialan uimaranta, Launiala
Tuukkalan uimaranta, Tuukkala
Kalevanlammen uimaranta, Kalevankangas
Urpolan uimaranta, Urpola
Kihlin uimaranta, Karila
Pitkähiekan uimaranta, Haukivuori
Löydön uimaranta, Vitsiälä, Ristiina
Honkalahden uimaranta, Heinälahti (alue vuokrattu ulkopuoliselta)
Avojärvi, Vehmaskylä (alue vuokrattu ulkopuoliselta)
Pesäjärvi, Harjunmaa (alue vuokrattu ulkopuoliselta)
Korpijärvi, Vuolinko (alue vuokrattu ulkopuoliselta)
Koulurannan uimaranta, Suomenniemi (alue vuokrattu ulkopuoliselta)

Uimarantaverkoston supistamisen jälkeen virallisia uimarantoja jäisi Mikkeliin 15 kappaletta.

Kylissä ja taajamissa

Alamaan uimaranta, Hiirola
Haukivuoren sataman uimaranta, Haukivuori
Kyyhkylän uimaranta, Porrassalmi
Orijärven uimaranta, Rantakylä
Otavan uimaranta, Otava
Ristiinan uimala, Ristiina
Saarijärven uimaranta, Rämälä
Taipaleenlahden uimaranta, Anttola
Valkamalahden uimaranta, Suomenniemi

Kantakaupungin alueella

Laajalammen uimaranta, Kattilansilta
Nieluslammen uimaranta, Tuukkala
Pitkäjärven läntinen uimaranta, Pitkäjärvi
Pitkäjärven uimaranta, Pitkäjärvi
Suojalammen uimaranta, Peitsari
Tuppuralan uimaranta, Tuppurala

Kuva: Launialan uimaranta