Mikkeli ei karsi ylläpidettäviä rantojaan – Ensilumenlatu jää paikalleen

Pankalammen uimaranta.

Kaupunkikehityslautakunta kokousti tiistaina 3.5. Esityslistalla oli muun muassa ylläpidettävien uimarantojen mahdollinen karsiminen sekä ensilumenladun siirtäminen Kalevankankaalle. Kumpikaan alkuperäisistä esityksistä ei toteutunut.

Lautakunta hyväksyi yksimielisesti Hannu Tullisen (sd.) tekemän ja Perttu Noposen (kesk.) kannattaman päätösesityksen, ettei ensilumenlatua siirretä tässä taloudellisessa tilanteessa Rantakylästä Kalevankankaalle. 

Viime päivinä runsaasti keskustelua aiheuttanut uimarantojen mahdollinen ylläpidollinen lakkauttaminen muuttui kokouksessa alkuperäisestä esityksestä. Esittelijä, kaupunkikehitysjohtaja Jouni Riihelä muutti päätösesitystä seuraavasti: "Lautakunta toteaa saamansa selvityksen kaupungin uimarantaverkostosta ja resursoinnista. Lautakunta päättää, että Mikkelin kaupunki ylläpitää nykyistä 29 uimarannan verkostoa vuoden 2022 ajan. Ylläpidosta puuttuva 50 000 euroa otetaan toisaalta yksikön kustannuspaikalta. Talousarvion 2023 yhteydessä laaditaan uimapaikkojen kehittämisselvitys, tavoiteohjelma ja resursointi."

Muutettu päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Mikkelin kaupunki ei lopeta esityslistalla listattujen uimarantojen ylläpitoa vuoden 2022 aikana.