Mikkelin kaupunginvaltuuston päätökset 23.5.2022

Kaupungintalon etuovi.

Mikkelin kaupunginvaltuusto kokousti maanantaina 23.5. Kokouksen aluksi luovutettiin tasavallan presidentin 6.12.2021 myöntämät kunniamerkit.

Suomen Leijonan ritarikunnan ritarimerkit luovutettiin toimitusjohtaja Soile Kuituselle sekä opetusjohtaja ja kasvatustieteiden tohtori Seija Manniselle. Suomen Leijonan ritarikunnan ansioristi luovutettiin maatalous- ja metsätieteiden maisteri Taina Harmoiselle. Kokouksen aluksi Kuitunen ja Harmoinen olivat paikalla ottamassa vastaan kunniamerkkejään.

Linkki: Kokouksen esityslista

Päätökset pykälittäin

§ 64 Vuoden 2021 kunniamerkkien luovuttaminen

Merkittiin tiedoksi.

§ 65 Kaupunginvaltuuston kokousaikataulu, syksy 2022

Valtuusto päätti tulevien kokousten aikatauluista:

– 29.8.2022
– 26.9.2022
– 14.11.2022 (veroprosentit ja talousarvio)
– 12.12.2022
– 23.1.2023

Kokoukset aloitetaan kello 17, paitsi 14.11.2022, jolloin kokous aloitetaan kello 12. Kokoukset pidetään hybridikokouksina.

§ 66 Mikkelin Seudun Perussuomalaisten valtuustoryhmän puheenjohtajisto vuonna 2022

Merkittiin tiedoksi.

§ 67 Hyvän elämän ohjelman, hyvinvointikertomuksen toteutuminen ja hyvinvoinnin tilan seuranta 2021

Merkittiin tiedoksi.

§ 68 Vaalijalan kuntayhtymän jakautuminen sote-uudistuksen johdosta ja uuden kuntayhtymän perustaminen

Hyväksyttiin.

§ 69 OOO ESE -yhtiön myyntilupa

Hyväksyttiin.

§ 70 Talouden seuranta 3/2022

Merkittiin tiedoksi.

§ 71 Tilapäisen valiokunnan asettaminen

Valtuusto perusti tilapäisen valiokunnan selvittämään, nauttiiko kasvatus- ja opetuslautakunta valtuuston luottamusta. Tilapäiseen valiokuntaan valittiin Hannu Tullinen, Katriina Noponen, Raimo Heinänen, Olli Miettinen ja Nina Jussi-Pekka.

§ 72 Luettelo valtuustoaloitteista, joita ei ole käsitelty 31.12.2021 mennessä

Merkittiin tiedoksi.

§ 73 Valtuustoaloite: Uimarannat säilytettävä ja uimista Mikkelissä kehitettävä

Merkittiin tiedoksi.

§ 74 Valtuustoaloite: Selvitys kansainvälisen IB-luokan perustamisesta/aloittamisesta Mikkelissä sekä A2 -kielen vaaditun ryhmäkoon pienentämisestä/opettamisen digitalisoimisesta

Merkittiin tiedoksi.

**

Päivitys 25.5.2022: Kysymys kaupunginhallitukselle kaupunkikehityslautakunnan alaisista säästötoimenpiteistä

Jenni Oksanen (kok.), lisäksi allekirjoittaneet seuraavat valtuutetut: Olli Marjalaakso (kok.), Petri Tikkanen (sd.), Katriina Noponen (kesk.), Kati Häkkinen (kesk.), Eero Aho (kok.), Anna Reponen (liik.), Jaana Strandman (ps.), Tanja Hartonen (ps.), Jarmo Lautamäki (vihr.), Jenni Tissari (sd.), Raine Lehkonen (sd.), Jatta Juhola (sd.), Hannu Tullinen (sd.), Marita Hokkanen (sd.), Jussi Marttinen (vkk.),
Soile Kuitunen (sd.), Jarno Strengell (sd. mli), Satu Taavitsainen (sd.)

"Tiistaina (3.5.) kaupunkikehityslautakunnan kokouksessa käsiteltiin Palvelut ja tulevaisuus -ohjelmaa ja sen säästötoimenpiteitä lautakunnan alaisessa toiminnassa (§ 71).

Säästötoimenpiteitä hyväksyttiin yli 600 000 euron edestä. Osa toimenpiteistä herättää epäilyksiä, saavutetaanko niillä oikeasti säästöjä, vai jopa lisäävätkö ne kaupungin kuluja. Esimerkiksi 40 000 euron säästö on esitetty saatavaksi, kun sammutetaan ilmanvaihto kesäheinäkuuksi kouluista ja päiväkodeista joissa ei ole päivystystä. Riskiksi on mainittu sisäilmaongelmat ja kanavien puhdistus tarpeiden lisääntyminen. Lisäksi 75 000 euron säästö on esitetty saatavaksi, kun ilmanvaihdon suodattimet vaihdetaan kahden kerran sijaan vuonna 2022 vain kerran. Riskiksi tässäkin toimenpiteessä on tunnistettu sisäilmaongelmat. Myös osa muista hyväksytyistä toimenpiteistä oli varsin kyseenalaisia (mm. jyrsijä- ja tuholaistorjunnan lopettaminen keskusta-alueelta, säästö 5000 euroa).

Kaupungin koulu- ja päiväkoti kiinteistöistä osa on jo nykyisellään varsin heikossa kunnossa. Odotettavissa on säästötoimenpiteen johdosta henkilökunnan ja lasten osalta sairauspoissaolojen lisääntyminen. Tämä nostaa sijaisten osalta kasvatus- ja opetuslautakunnan alaisen toiminnan kuluja ja äärimmäisessä tapauksessa voi aiheuttaa myös väistötilojen hankintoja. Mikäli päiväkoti ikäiset lapset oireilevat tai sairastuvat, vaikuttaa toimenpide välillisesti myös lasten vanhempien työpoissaolojen lisääntymiseen.

Terveystarkastaja on kertonut, ettei etukäteen ollut tietoinen toimenpide-esityksestä tai päätöksestä, eikä heiltä pyydetty lausuntoa.

Me allekirjoittaneet kaupunginvaltuutetut esitämme kaupunginhallitukselle vastattavaksi tämän kirjallisen kysymyksen Mikkelin kaupungin hallintosäännön 131 §:ään viitaten.

1. Säästötoimenpiteiden riskiksi on tunnistettu useammassa kohdassa sisäilmaongelmat. Onko riskien todennäköisyyttä arvioitu sekä millaisia kustannuksia niistä koituu, mikäli riskit toteutuvat?
2. Mikäli tunnistetut riskit sisäilman osalta toteutuvat, kuka niistä on vastuussa?
3. Osallistuivatko sisäilma-asiantuntija ja terveystarkastaja niiden säästötoimenpiteiden valmisteluun, joissa riskiksi oli tunnistettu sisäilmaongelmat?
4. Miten ilmanvaihdon sammuttaminen on linjassa seuraavien asetusten kanssa: Sosiaali- ja terveysministeriön asetus asunnon ja muun oleskelutilan terveydellisistä olosuhteista (8 §) sekä ympäristöministeriön asetus uuden rakennuksen sisäilmastosta ja ilmanvaihdosta (10 §).
5. Onko säästötoimenpiteiden esittäjillä riittävästi osaamista ja miksei toimenpiteitä valmisteltu monialaisesti (Esim. tilapalvelut, terveystarkastaja, sisäilma-asiantuntija)?
6. Jos em. monialaista yhteistyötä ei ole tehty valmisteluvaiheessa, tulisiko säästölista valmistella uudestaan yhteistyössä ja käydä myös muut sisäilmariskejä sisältävät toimenpiteet läpi?"