Vesilaitoksen johtaja vaihtuu 1.7.2022

Sisäkuva jätevedenpuhdistamolta

Kaupunginjohtaja Timo Halonen on henkilöstöpäätöksellään 24.5.2022 siirtänyt Reijo Turkin vesihuoltopäällikön tehtävään Vesiliikelaitoksessa 1.7.2022 alkaen. Reijo Turkki siirtyy tehtävään omalla suostumuksellaan. Aikaisemmin Reijo Turkki on toiminut Vesilaitoksen johtajana.

Vaihdoksessa on kyse työnantajan tarpeesta järjestellä vesiliikelaitoksen johtamisjärjestelmä tarkoituksenmukaisella, uudella tavalla. Vesiliikelaitoksen johtamisjärjestelmän uudistamisen kannalta olennaisin muutos organisaatioon on uuden tehtävän perustaminen vesiliikelaitoksen organisaatioon siten, että henkilöstömäärä ei kuitenkaan kasva.  Vesihuoltopäällikön tehtävässä yhdistyy laatuinsinöörin ja käyttöpäällikön tehtävät, jolloin operatiivisten toimintojen osalta organisaatio vahvistuu.

Patu-ohjelmassa yhtenä toimenpiteenä selvitetään Vesiliikelaitoksen mahdollista yhtiöittämistä. Selvittämistyö on vielä kesken. Kaupunkikehitysjohtaja Jouni Riihelää esitetään kaupunginhallituksen päätettäväksi kokouksessa 30.5.2022 hoitamaan määräaikaisesti oman virkansa ohella vesilaitoksen johtajan virkaa ajalla 1.7.-31.12.2022. Esityksen mukaisesti vesilaitoksen johtajan tehtävät ja vastuut siirtyvät kaupunkikehitysjohtajalle. Vastuut ja velvollisuuden on lueteltu Mikkelin vesiliikelaitoksen toimintasäännössä 3 § vesilaitoksen johtajan tehtävät ja ratkaisuvalta.

Lisätietoja antaa kaupunginjohtaja Timo Halonen.