Mikkelin vesiosaaminen kiinnostaa kansainvälisiä asiantuntijoita

Vietnamilaisia vesiasiantuntijoita

Vietnamilaiset vesilaitosten johtajat tutustuivat 7.6.2022 Mikkelin vesiosaamiseen osana Suomen kiertuettaan.  Finnish Water Forum järjestää vietnamilaisille vesilaitosten johtajille koulutusta, jonka osana he tutustuvat erityisesti veteen liittyvään kiertotalouteen Mikkelissä.

Reilu kymmenen vietnamilaista osallistujaa ovat vesilaitosten hallitusten jäseniä tai toimitusjohtajia. Mikkelissä heidän vierailunsa keskeisenä teemana Blue Economy Mikkeli -konseptiin tutustuminen. Vierailunsa aikana vietnamilaiset asiantuntijat tutustuvat kiertotalouden ympärille tehtyihin investointeihin sekä yritysten ja korkeakoulujen kanssa tehtävään yhteistyöhön. Vierailukohteiksi ovat valikoituneet Hanhikankaan vesilaitos sekä Eco-Sairilan alue, jossa ryhmä jalkautui uudistuneelle jätevedenpuhdistamolle. Mikkelistä vietnamilaiset matkasivat Suomen kiertueellaan Lahteen.

***

Saman aikaisesti vietnamilaisten kanssa Mikkelissä vieraili myös Etelä-Korean suurlähettiläs Joon-ho Cheon ja ensimmäinen lähetystösihteeri Minbok Wi . Vierailu liittyy myös vesiosaamisen ympärillä tehtävään yhteistyöhön. Mikkelin kaupunkikonsernin edustajat vierailivat Etelä-Korean Deagussa World Water Cities -tapahtumassa lokakuussa 2021. Tuolloin Mikkeli ja Daegu allekirjoittivat yhteistyösopimuksen, jolla tiivistetään yhteistyötä vesiosaamisen kehittämiseksi TKI-, koulutus- ja yritystoiminnassa.

Eteläkorealaiset vieraat jätevedenpuhdistamolla