Kaupunginvaltuuston päätöksiä 13.6.2022

Kaupungintalon etuovi.

Kaupunginvaltuusto, kokous 13.6.2022

§ Esityslista

§ 78 Ilmoitus siirtymisestä Sosiaalidemokraattisesta valtuustoryhmästä Keskustan valtuustoryhmään

Kaupunginvaltuusto merkitsi tietoonsa saatetuksi Marita Hokkasen ilmoituksen.

§ 79 Hallintosäännön muutos – toimivalta yksityisen ammatillisen koulutuksen oppivelvollisen opiskeluoikeuden peruuttamisesta, palauttamisesta ja kurinpidosta

Kaupunginvaltuusto päätti, että kaupungin hallintosääntöön kohtaan ”31 § Kasvatus- ja opetuslautakunnan erityinen toimivalta” lisätään:

16. päättää monijäsenisen toimikunnan asettamisesta ammatillisessa koulutuksessa olevan oppivelvollisen opiskeluoikeuden peruuttamisesta ja palauttamisesta, määräaikaisesta erottamisesta, asuntolasta erottamisesta sekä opiskeluoikeuden pidättämisestä.

Hallintosäännön muutos tulee voimaan samaan aikaan lakimuutoksen kanssa 1.8.2022.

§ 80 Esitys Mikkelin etä- ja aikuislukion lakkauttamisesta

Kaupunginvaltuusto päätti, että Mikkelin etä- ja aikuislukio lakkautetaan 1.8.2022 alkaen.

§ 81 Yöveden ja Louhiveden rantaosayleiskaavan muutos / Kohaniemenmetsä

Kaupunginvaltuusto hyväksyi Yöveden ja Louhiveden rantaosayleiskaavan muutoksen koskien osaa tilasta Kohaniemen yhteismetsä 491-874-8-1 ja osaa tilasta Kohaniemenmetsä 491-517-1-44.

§ 82 Kätkytniemen ranta-asemakaava

Kaupunginvaltuusto päätti hyväksyä Kätkytniemen ranta-asemakaavan.

§ 83 Asemakaavan muutos 3. kaupunginosa (Kalevankangas) / Jokikatu 9

Merkittiin, että maankäyttöjohtaja Topiantti Äikäs selosti asiaa kaupunginvaltuustolle.

kaupunginvaltuusto päätti hyväksyä Mikkelin kaupungin 3. kaupunginosan (Kalevankangas) korttelin 11 osaa ja tonttia 270 koskevan asemakaavan muutoksen / Jokikatu 9.

§ 84 Asemakaavan muutos 9. kaupunginosa / Pajakatu

Merkittiin, että Jani Sensio ilmoitti olevansa esteellinen (rakennusoikeuden muutoksella välittömiä oikeusvaikutuksia kaavamuutosalueella omistettuun tonttiin) ja poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn ajaksi. Ilmoitus hyväksyttiin. Hänen tilalleen kokoukseen saapui varajäsen Mervi Eskelinen.

Merkittiin, että maankäyttöjohtaja Topiantti Äikäs selosti asiaa kaupunginvaltuustolle.

Asiasta käydyn keskustelun aikana Jarno Strengell esitti Hannu Tullisen ja Jenni Tissarin kannattamana, että muilta osin kaava hyväksytään, mutta kaava-alueen tontin 5 rakennusoikeudeksi tulee määrätä 680 kerros-m2 (tekokkuusluku 0,40), jolloin tontin rakennusoikeus vastaa alueen yleistä tehokkuuslukua 0,35. Nyt tontille 5 esitetään tehokkuuslukua 0,59, joka poikkeaa liikaa Pajakadun nykyisten rakennusten rakennusoikeudesta, rakennuskorkeudesta ja yleisilmeestä.

Asiasta käydyn keskustelun aikana Jussi Marttinen esitti Eero Ahon kannattamana maankäyttösopimusen laatimista kyseiseen kaavaan.

Julistettuaan keskustelun päättyneeksi puheenjohtaja totesi,​ että on tehty kaksi kaupunginhallituksen esityksestä poikkeavaa kannatettua esitystä ja esitti asian ratkaistavaksi äänestyksellä siten,​ että ne,,​ jotka kannattavat Jarno Strengellin esitystä,​ äänestävät jaa ja ne,​ jotka kannattavat Jussi Marttisen esitystä,​ äänestävät ei.
Strengellin muutos esitys JAA: 11 ääntä Arto Seppälä, Hannu Tullinen,  Jarno Strengell, Jatta Juhola, Jenni Tissari, Jukka Pöyry, Liisa Ahonen, Paavo Barck, Raine Lehkonen, Satu Taavitsainen, Soile Kuitunen,
Marttisen muutosesitys EI: 12 ääntä Eero Aho, Jaana Strandman, Jenni Oksanen, Juha Vuori, Jussi Marttinen,  Kirsi Olkkonen,  Mali Soininen, Mervi Eskelinen, Pekka Pöyry, Pertti Karhunen, Petri Pekonen, Pirjo Siiskonen,
TYHJIÄ: 28 ääntä Anna Reponen, Antti Pakarinen, Anu Kokkonen, Armi Salo-Oksa, Heikki Nykänen, Heli Kauppinen, Jaakko Väänänen, Jarmo Lautamäki, Jouko Kervinen, Juha Ropponen, Kati Häkkinen, Katriina Janhunen, Katriina Noponen, Laura Hämäläinen, Minna Pöntinen, Nina Jussi-Pekka,  Olli Marjalaakso, Olli Miettinen, Oskari Valtola, Petri Tikkanen, Pirkko Valtola, Raimo Heinänen, Risto Rouhiainen, Sami Järvinen, Sami Nalli, Tanja Hartonen, Tomi Sikanen

Sen jälkeen äänestettiin pohjaesitys vs. Marttisen muutosesitys:
Pohjaesitys JAA: 35 ääntä Anna Reponen, Antti Pakarinen, Anu Kokkonen, Armi Salo-Oksa, Heikki Nykänen, Heli Kauppinen, Jaakko Väänänen, Jarmo Lautamäki, Jouko Kervinen, Juha Ropponen, Kati Häkkinen, Katriina Janhunen, Katriina Noponen, Laura Hämäläinen, Minna Pöntinen, Nina Jussi-Pekka,  Olli Marjalaakso, Olli Miettinen, Oskari Valtola, Pirkko Valtola, Raimo Heinänen, Risto Rouhiainen, Sami Järvinen, Sami Nalli, Tanja Hartonen, Arto Seppälä, Jaana Strandman, Kirsi Olkkonen, Liisa Ahonen, Mervi Eskelinen, Paavo Barck, Pekka Pöyry, Pertti Karhunen, Petri Pekonen, Pirjo Siiskonen,
Marttisen vastaesitys EI: 14 ääntä Eero Aho, Juha Vuori, Jussi Marttinen,  Mali Soininen, Hannu Tullinen, Jarno Strengell,  Jatta Juhola, Jenni Tissari, Jukka Pöyry, Petri Tikkanen, Raine Lehkonen, Satu Taavitsainen, Soile Kuitunen, Tomi Sikanen,
TYHJIÄ: 2 ääntä Jenni Oksanen, Marita Hokkanen

Pohjaesitys tuli päätökseksi.

Kaupunginvaltuusto päätti hyväksyä asemakaavan muutoksen koskien 9. kaupunginosan (Lähemäki) korttelia 16 ja katu sekä suojaviheralueita / Pajakatu.

§ 85 Asemakaava ja asemakaavan muutos 60. kaupunginosa (Ristiina) / Pellosniemi

Kaupunginvaltuusto päätti hyväksyä 60. kaupunginosan (Ristiinan) koskevan asemakaavan ja asemakaavan muutoksen / Pellosniemi.

§ 86 Terminaalikiinteistön, kuormausaluekiinteistön sekä pysäköintikiinteistön ostaminen VR-Yhtymä Oyj:ltä

Merkittiin, että kaupunkikehitysjohtaja Jouni Riihelä selosti asiaa kaupunginvaltuustolle.

Kaupunginvaltuusto päätti, että Mikkelin kaupunki ostaa VR-Yhtymä Oyj:ltä tilat 491-402-6-35, 491-402-6-36 ja 491-402-6-38 yhteensä 2 225 000 euron kauppahinnalla ja muutoin liitteenä olevasta kauppakirjaluonnoksesta ilmenevillä ehdoilla. Maankäyttöjohtaja oikeutetaan valmistelemaan ja allekirjoittamaan lopullinen kauppakirja.

Lisäksi kaupunginhallitus esittää, että kaupunginvaltuusto myöntää 2 225 000 euron lisämäärärahan tämän kaupan toteuttamiseen.

§ 87 Lähemäen kirjaston muutostyöt, määrärahasiirto

kaupunginvaltuusto päätti, että Lähemäen kirjaston muutostyölle myönnetään investointiohjelmaan 200 000 euron määräraha vuodelle 2022. Määräraha katetaan investointiohjelman sisällä tehtävällä määrärahasiirrolla hankkeelta Launialan koulun muutos päiväkodiksi (projekti 10649).

§ 88 Henkilöstökertomus 2021

Kaupunginvaltuusto merkitsi vuoden 2021 henkilöstöraportin tiedoksi.

§ 89 Tarkastuslautakunnan arviointikertomus vuodelta 2021
§ 90 Mikkelin kaupungin tilintarkastuskertomus vuodelta 2021
§ 91 Mikkelin kaupungin tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen tilikaudelta 1.1.- 31.12.2021

Asiasta käyttivät alustuspuheenvuoron kaupunginjohtaja Timo Halonen, vt. talousjohtaja Tiia Tamlander ja tarkastuslautakunnan puheenjohtaja Jarmo Lautamäki.

Sen jälkeen puheenvuoron käyttivät Keskustan valtuustoryhmän puheenjohtaja Kirsi Olkkonen, Kokoomuksen valtuustoryhmän puheenjohtaja Pirkko Valtola, SDP:n valtuustoryhmän puheenjohtaja Satu Taavitsainen, Perussuomalaisten valtuustoryhmän puheenjohtaja Sami Järvinen, Vihreiden valtuustoryhmän puheenjohtaja Minna Pöntinen, Kristillisdemokraattien valtuustoryhmän puheenjohtaja Liisa Ahonen, Liike Nyt valtuustoryhmän puheenjohtaja Anna Reponen,  Valta kuulu kansalle valtuustoryhmän puheenjohtaja Jussi Marttinen ja SDP Mikkeli valtuustoryhmän puheenjohtaja Jarno Strengell.

Tämän jälkeen puheenvuoron käytti kaupunginhallituksen puheenjohtaja Pirjo Siiskonen.

Tarkastuslautakunnan päätösesitys valtuustolle on epäselvä talousarviopoikkeaman hyväksymisen ja vastuuvapauden myöntämisen osalta, koska se ei sisällä yksiselitteistä päätösesitystä, jonka valtuusto voisi joko hyväksyä tai hylätä.

Kaupunginvaltuusto ei ole aiemmin 21.3.2022 § 20 hyväksynyt vesiliikelaitoksen liikeylijäämätavoitteen alitusta 739 218 euroa eikä Vesiliikelaitoksen verkosto- ja laitosinvestoinnin ylitystä +894 000 euroa. Tarkastuslautakunnan päätösehdotus valtuustolle vastuuvapauden myöntämisen osalta tilikaudelle 1.1.-31.12.2021 on ehdollinen. Vastuuvapauden myöntämisen edellytyksenä on, että valtuusto hyväksyy ensin vesiliikelaitoksen liikeylijäämätavoitteen alittumisen ja investointimäärärahan ylittymisen.

Edellä mainituista syistä ennen vastuuvapauden myöntämisen käsittelyä valtuuston on käsiteltävä nämä talousarviopoikkeamat.

Käydyn keskustelun aikana Keskustan valtuustoryhmä esitti, että koska arviointikertomuksessa tai tilintarkastuskertomuksessa ei ole tuotu esiin Vesiliikelaitoksen toiminnasta sellaista, joka estäisi talousarviopoikkeamien hyväksymisen, Keskustan valtuustoryhmä esittää, että kaupunginvaltuusto hyväksyy Mikkelin Vesiliikelaitoksen talousarviopoikkeamat tilikaudelta 1.1.-31.12.2021 ja, että valtuusto myöntää vastuuvapauden kaikille tilivelvollisille tilikaudelta 1.1.-31.12.2021.

Merkitään, että Risto Rouhiainen ja Soile Kuitunen ilmoittivat olevansa esteellisiä (vesiliikelaitoksen johtokunnan jäseniä) ja poistuivat kokouksesta. Ilmoitukset hyväksyttiin. Heidän tilalleen kokoukseen saapuivat varajäsenet Markku Kakriainen ja Jaana Vartiainen.

Merkitään, että Risto Rouhiaisen kirjallinen ilmoitus esteellisyydestä ja sen perusteista liitettiin pöytäkirjaan.

Merkittiin, että pykälät 89, 90 ja 91 käsiteltiin samanaikaisesti.

Pykälät hyväksyttiin.

§ 92 Etelä-Savon Energia Oy:n vuosikatsaus 2021

Kaupunginvaltuusto merkitsi tietoonsa saatetuksi Etelä-Savon Energia Oy:n vuosikatsauksen 2021.

Kokouksen lopuksi jätettiin kaksi valtuustoaloitetta:

Valtuustoaloite Satu Taavitsainen ym.: Saimaan ja Päijänteen yhdistämisestä

Valtuustoaloite Soile Kuitunen ja Arto Seppälä ym.: Yritysvaikutuksen arvioinnista kaupunkikonsernissa