Tupakkalakiin muutoksia- tupakointikieltoja laajennettu

Tupakkalain mukaisia tupakointikieltoja on laajennettu koskemaan mm. leikkipaikkoja ja yleisiä uimarantoja. Muutoksella suojataan väestöä, etenkin pieniä lapsia, passiivisen tupakoinnin haitoilta. Lisäksi tupakointikieltoja koskevien laajennusten tavoitteena on myös ehkäistä tupakoinnista aiheutuvaa roskaantumista ja siitä aiheutuvia ympäristöhaittoja. Uudistunut laki astui voimaan 1.5.2022.

Tupakkalaissa olevien tupakointikieltojen tarkoituksena on suojella väestöä tupakansavun aiheuttamilta terveyshaitoilta. Tavoitteena on, ettei kukaan joudu vastoin tahtoaan altistumaan tupakansavulle. Lain mukaan tupakointi on kielletty yleisön, työntekijöiden tai asiakkaiden käytössä olevissa sisätiloissa.

Tupakointikielto koskee niin rakennuksia, kulkuneuvoja kuin muita vastaavia sisätiloja. On hyvä huomioida, että tupakkalaissa oleva sisätilan määritelmä kattaa myös osittain avonaiset tilat.

Tupakkalaki kieltää tupakoinnin tietyissä tapauksissa myös ulkotiloissa

Tällaisia tiloja ovat yleisten tilaisuuksien katokset tai katsomot tai muut tilaisuuden seuraamiseen välittömästi tarkoitetut tilat, joissa osallistujat oleskelevat paikoillaan sekä päiväkotien ja oppilaitosten ulkotilat. Tupakointi on kielletty myös yksityisessä kulkuneuvossa silloin, kun kyydissä on alle 15-vuotias. Kielto ei kuitenkaan koske kulkuneuvossa olevaa asuintilaa.

Tupakointikielto yleisille uimarannoille ja leikkikentille

Uudistetun tupakkalain mukaan tupakointi on kielletty päiväkotien ja koulujen piha-alueiden lisäksi leikkikentillä ja yleisillä uimarannoilla, ns. EU-uimarannoilla, joita ovat Mikkelin seudulla Pankalampi, Orijärvi ja Pitkäjärvi.
Tupakointi on kielletty myös tilanteessa. jossa uimarannalle on annettu uimakielto tai ohje, jonka mukaan uiminen ei ole suositeltavaa. Tupakointikielto yleisillä uimarannoilla on voimassa toukokuun alusta syyskuun loppuun ja kattaa koko yleisen uimarannan.

Tupakointi on kielletty myös lastensuojelulain tai mielenterveyslain mukaisten alle 18- vuotiaille tarkoitettujen laitosten ulkoalueilla.

Ympäristöterveydenhuolto valvoo tupakointikieltojen noudattamista terveydensuojelutarkastusten yhteydessä tai tulevien yhteydenottojen perusteella. Terveystarkastajan rooli ei ole puuttua yksittäisiin tupakoijiin. Terveystarkastaja valvoo, että paikan ylläpitäjä/toiminnan harjoittaja tiedottaa tupakointikiellosta riittävästi, tai muuten varmistaa tupakointikiellon toteutumisen. Suositeltavaa olisi, jos uimarannan ylläpitäjä osoittaisi esimerkiksi opastein uimarannan ulkopuolelta paikan, joka olisi varattu tupakoinnille, ja jossa olisi sitä varten tarkoitetut tuhka-astiat tai roskakorit.

Tupakointikielto-opasteet

Sisätilan tai ulkoalueen haltijan ja yleisen tilaisuuden järjestäjän on asetettava näkyville tupakointikiellon sekä tupakointiin tarkoitetun tilan osoittavat opasteet. Opasteiden on oltava sisällöltään yksiselitteisiä sekä kooltaan ja sijoittelultaan sellaisia, että ne ovat tiloihin saapuvien ja niissä oleskelevien helposti havaittavissa.

Lisätietoa Valviran ohjeesta: Tupakkalain mukaiset tupakointikiellot yleisötilaisuuksissa, leikkikentillä ja uimarannoilla (pdf) saatavilla valvira.fi, sekä Mikkelin seudun ympäristöpalvelut, terveystarkastaja Antti Äikäs, puh. 044 794 4707, antti.aikas(at)mikkeli.fi