Kaupunginhallituksen päätöksiä 15.8.2022

Nuija

Kaupunginhallitus, kokous 15.8.2022

§ Esityslista

§ 281 Otto-oikeus/lautakuntien päätökset

Koska kaupunginjohtaja ei ole havainnut pöytäkirjoissa sellaista,​ mikä olisi esteenä päätösten täytäntöönpanolle kaupunginjohtaja ehdottaa,​ ettei kaupunginhallitus käytä kuntalain 92 §:n mukaista otto-​oikeutta em. viranomaisten tekemiin päätöksiin. Hyväksyttiin.

§ 282 Otto-oikeus/viranhaltijoiden päätökset

Koska kaupunginjohtaja ei ole havainnut viranhaltijapäätöksissä sellaista,​ mikä olisi esteenä päätösten täytäntöönpanolle kaupunginjohtaja ehdottaa,​ ettei kaupunginhallitus käytä kuntalain 92 §:n mukaista otto-​oikeutta em. viranomaisten tekemiin päätöksiin. Hyväksyttiin.

§ 283 Otto-oikeus/viranhaltijoiden päätökset, kaupunginjohtaja

Koska kaupunginhallituksen puheenjohtaja ei ole havainnut viranhaltijapäätöksissä sellaista, mikä olisi esteenä päätösten täytäntöönpanolle puheenjohtaja ehdottaa, ettei kaupunginhallitus käytä kuntalain 92 §:n mukaista otto-oikeutta em. päätöksiin. Hyväksyttiin.

§ 284 Kaupunginvaltuuston kokouksien 23.5.2022 ja 13.6.2022 täytäntöönpanot

Todettuaan, että päätökset ovat syntyneet laillisessa järjestyksessä eivätkä mene kaupunginvaltuuston toimivallan ulkopuolelle eivätkä ne ole lainvastaisia, kaupunginhallitus päättää niiden täytäntöönpanosta esityslistan mukaisesti.

§ 285 Porrassalmenkatu 46-48, purkaminen

Fortum Waste Solutions Oy:n tarjous hylätään tarjouspyynnöstä poikkeavan tarjouksen vuoksi.

Vertailuhinnaltaan edullisimman tarjouksen antoi Terra Infra Oy.

Meijerin, Porrassalmenkatu 46-48, 50100 Mikkeli, purku-urakka päätettiin tilata halvimman tarjouksen antaneelta Terra Infra Oy:ltä tarjouksen mukaiseen urakkahintaan 677 300 €, vertailuhinnalla 720 276,00 € (alv 0 %), hankkeelle myönnetään aloituslupa ja valtuutetaan talonrakennuspalvelut allekirjoittamaan urakkasopimus voittaneen tarjoajan kanssa.

Hankkeelle on tehty purkurahavaraus vuoden 2017 tilinpäätöksessä.  Tehty varaus riittää purku-urakkaan. Mahdollisten pilaantuneiden maiden poisto katetaan tarvittaessa erillisestä budjetista.

Tehty hankintapäätös ei muodosta vielä sopimusta, vaan sopimus syntyy erillisen sopimusasiakirjan allekirjoituksella.

§ 286 Paljavesi – Niinivesi rantayleiskaavan muutos / Rintala

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että se hyväksyy Paljavesi – Niinivesi rantayleiskaavan muutoksen koskien pääosan tilan Rintala 491-514-2-1 ranta-alueesta sekä tilan Kaisankallio 491-514-2-28.

§ 287 Syysjärvi-Toplasen rantaosayleiskaavan muutos / Kinnarinkangas

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että se hyväksyy Syysjärvi-Toplasen rantaosayleiskaavan muutoksen koskien tilan Suontaus 491-410-3-14 sekä ja osan tiloista Taipale 491-410-3-52 ja Kinnarinkangas 491-434-6-62.

§ 288 Luonterin rantayleiskaavan muutos / Hepolahti

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että se hyväksyy Luonterin rantayleiskaavan muutoksen koskien osaa tilasta 491-473-2-30 Hepolahti.

§ 289 Lainasaatavan alaskirjaus velallisen konkurssin johdosta

Kaupunginhallitus päätti poistaa Mikkelin Keilahalli Oy:n 64 752,35 euron suuruisen lainasaamisen kaupungin kirjanpidosta. Menokirjaus tehdään tilille 6380 Muut rahoituskulut, kustannuspaikka 9100.

Lisäksi kaupunginhallitus merkitsee tiedoksi yhtiölle annetusta lainatakauksesta aiheutuneen maksuvelvoitteen.

§ 290 Korona-avustuksiin liittyvän siirtosaamisen poistaminen kirjanpidosta

Kaupunginhallitus hyväksyy siirtosaamisen poistamisen ja siihen liittyvän tulonoikaisun (96 470,00 e). Kirjaukset tehdään kirjanpidon tileille 3302 Tuet ja avustukset STM (kust.p. 1419) ja 1791 Valtionosuussaamiset (kust.p. 1425).

§ 291 Muutospäätös peruspalvelujen valtionosuuteen ja veroperustemuutoksista johtuvien verotulomenetysten korvauksiin 2022

Kaupunginhallitus merkitsi muutospäätöksen tiedoksi.

§ 292 Kaupunginhallituksen lausunto tilapäiselle valiokunnalle kasvatus- ja opetuslautakunnan luottamuksesta

Kaupunginhallitus päätti antaa esityslistan mukaisen lausunnon vastauksena tilapäisen valiokunnan tekemään lausuntopyyntöön.

Pöytäkirja tämän pykälän osalta tarkastetaan kokouksessa.

§ 293 Äänestysalueiden määrän vähentäminen

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että Mikkelin kaupungin äänestysaluejakoa muutetaan siten, että äänestysalueita yhdistetään ja niiden lukumäärää vähennetään kolmella 21:stä 18:aan esityslistan mukaisesti.

§ 294 Suur-Savon Sähkö Oy:n ilmoitus osakkeiden siirtymisestä ja lunastusmenettelystä

Ari Liikanen (Suur-Savon Sähkö Oy:n hallituksen jäsen), Armi Salo-Oksa (Suur-Savon sähkö Oy:n hallintoneuvoston jäsen) ja Minna Pöntinen (Suur-Savon Sähkö Oy:n hallintoneuvoston jäsen) ilmoittivat olevansa esteellisiä. Ilmoitukset hyväksyttiin. Tämän pykälän aikana sihteerinä toimi vt. talousjohtaja Tiia Tamlander.

Kaupunginhallitus päätti, että Mikkelin kaupunki ei käytä lunastusoikeuttaan.

§ 295 Eron myöntäminen Juhani Jenulle kaupunginvaltuuston varavaltuutetun luottamustehtävästä

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle,​ että se myöntää Juhani Jenulle hänen pyytämänsä eron kaupunginvaltuuston varavaltuutetun luottamustehtävästä.

§ 296 Eron myöntäminen Juhani Jenulle Mikkelin Vesiliikelaitoksen johtokunnan varajäsenyydestä sekä uuden varajäsenen valitseminen

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle,​ että se myöntää Juhani Jenulle hänen pyytämänsä eron Mikkelin Vesiliikelaitoksen johtokunnan varajäsenyydestä ja valitsee uuden varajäsenen hänen tilalleen jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

§ 297 Jäsenten ehdottaminen verotuksen oikaisulautakuntaan toimikaudelle 2023 – 2027

Asia jätettiin pöydälle.

§ 298 Valtuustoaloite: Mikkelin kestävän kehityksen strategia seudun yritysten kilpailuvaltiksi

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että se merkitsee tiedoksi konserni- ja elinvoimapalveluiden vastauksen valtuutettu Veli Liikasen ym. valtuustoaloitteeseen ja toteaa aloitteen loppuunkäsitellyksi.

§ 299 Valtuustoaloite Mikkelin kaupungin ostolaskujen julkaisemiseksi

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että se merkitsee tiedoksi konserni- ja elinvoimapalveluiden vastauksen valtuutettu Oksasen ym. valtuustoaloitteeseen ja toteaa asian loppuunkäsitellyksi.

§ 300 Valtuustoaloite: Saimaan ja Päijänteen välisen kanavahankkeen edistäminen

Kaupunginhallitus päätti lähettää aloitteen asumisen ja toimintaympäristön palvelualueen valmisteltavaksi.

Lisäksi kaupunginhallitus päätti, että vastaus aloitteeseen tulee käsitellä kaupunginhallituksessa viimeistään marraskuussa 2022.

§ 301 Valtuustoaloite yritysvaikutusten arviointimallin kehittämisestä Mikkelin kaupunkikonsernissa

Kaupunginhallitus päätti lähettää aloitteen konserni- ja elinvoimapalveluiden palvelualueen valmisteltavaksi.

Lisäksi kaupunginhallitus päätti, että vastaus aloitteeseen tulee käsitellä kaupunginhallituksessa viimeistään marraskuussa 2022.

§ 302 Kaupunginjohtajan virkavaali

Asiasta käydyn keskustelun aikana Armi Salo-Oksa esitti,​ että viran hakuaikaa jatketaan. Koska kukaan ei sitä kannattanut, se raukesi.

Kaupunginhallituksen puheenjohtaja Pirjo Siiskonen esitti, että kaupunginhallitus kutsuu vielä haastatteluun suostumuksen antaneen Viitasaaren kaupunginjohtaja Janne Kinnusen, joka täyttää viran kelpoisuusvaatimuksen ja viran hakuilmoituksessa mainitut muut edellytykset. Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Kaupunginjohtajan virkavaalia käsitellään seuraavan kerran ensi maanantaina 22.8.2022 kaupunginhallituksen kokouksessa.