Paikallispuolustusharjoitus näkyy myös maanteillä 5.9. alkavalla viikolla

Sotilaita ja ajoneuvoja.

Karjalan prikaatin johtama paikallispuolustusharjoitus Etelä-Savo 22 järjestetään Etelä-Savossa, Savonlinnan alueella 3.–9. syyskuuta. Viikon aikana harjoitellaan puolustusvoimien paikallisjoukkojen tehtäviä sekä Etelä-Savon eri viranomaisten välistä yhteistoimintaa. Etelä-Savon pelastuslaitos on mukana harjoituksessa koko viikon ajan erilaisissa yhteistoimintaosuuksissa ja vastaa evakuointiharjoituksen järjestämisestä.

Harjoitukseen osallistuu yhteensä noin 1 200 henkilöä. Harjoituksen johtajana toimii Karjalan prikaatin apulaiskomentaja, eversti Petri Olli.

Etelä-Savon pelastuslaitokselta harjoitukseen osallistuu henkilöstöä Mikkelin, Pieksämäen ja Savonlinnan paloasemaryhmistä, yhteensä noin 30 henkilöä. 

– Harjoituksen tavoitteena on evakuointien toimintamallin ja yhteistoiminnan harjoittelu, jossa tarkastellaan erityisesti johtamista, viranomaisyhteistyötä ja viestintää evakuointitilanteessa, toteaa evakuointiharjoituksen johtajana toimiva Etelä-Savon pelastuslaitoksen riskienhallintapäällikkö Jani Jämsä

Varautuminen erilaisiin häiriötilanteisiin ja poikkeusoloihin on viranomaisten normaalia ja lakisääteistä toimintaa. Väestön suojelemiseksi viranomaiset voivat evakuoida eli siirtää asukkaita, jos heitä ei kyetä muilla tavoin suojaamaan. Pelastuslaitos käynnistää tarvittaessa evakuointien toteutuksen yhteistyössä kuntien ja muiden viranomaisten kanssa.

– Harjoitus jalkauttaa evakuointisuunnitelmien toimintamallia, kehittää yhteistoimintavalmiuksia ja tuottaa tietoa alueemme evakuointisuunnitelmien päivitystyölle, Jämsä kertoo.

Harjoitusjoukot liikenteessä ja harjoitusalueilla

Harjoitusviikon aikana Savonlinnan alueella liikkuu puolustusvoimien ja muiden viranomaisten joukkoja kalustoineen, myös raskaita ajoneuvoja, kaikkina vuorokauden aikoina. Liikenteessä pyydetään varovaisuutta kalustoa kohdatessa. Hälytysajoneuvoja liikkuu harjoituskohteille normaalia hälytysajoa enemmän.

Harjoitusjoukot marssivat harjoitusalueille pääosin maanantaina 5.9. ja tiistaina 6.9. reittiä Vekaranjärvi–VT15–VT13–Mikkeli–VT5–Juva–VT14–Savonlinna. Pienempiä marssiosastoja liikkuu myös muina päivinä muilla reiteillä. Harjoitusjoukot palaavat takaisin samoja reittejä pääosin torstain 8.9. aikana.

Harjoituksessa käytetään vain harjoitusampumatarvikkeita ja alueet eristetään tarvittaessa meluhaitan johdosta.