Asumisen ja toimintaympäristön viikkotiedote 2.9.2022

Kosteikkotyömaa.

Asumisen ja toimintaympäristön palvelualue tiedottaa ajankohtaisista asioista.

Kadunrakennushankkeet

Naistingin lintukosteikon rakentamisen työt alkoivat 1.9. Naistingin rannan alueelle kaivetaan noin metrin syviä lintujen pesintään tarkoitettuja allikkoja. Työt valmistuvat syyskuun aikana. Hankkeen rahoittajana on ympäristöministeriö.

Saattotien Pankalammen puoleinen kevyen liikenteen väylä sekä Pankalammen pohjoispuolella sijaitseva puistoväylä suljetaan 5.9. alkaen vesihuoltotöiden vuoksi.

Otavankadun ja Ahonkadun risteyksessä toteutetaan vesihuoltotöitä 5.9. alkaen. Ajorataa keskustan suuntaan kavennetaan töiden ajaksi. Pyydämme ohikulkijoita noudattamaan työmaan aikaisia nopeusrajoituksia kohteessa.

Katujen kunnossapito

Vesihuoltotyöt Juvantiellä välillä Paukkulantie–Ahjokatu jatkuvat 2.9.–9.9. 

Nuijamiestenkatu välillä Sammonkatu–Ilmarisenkatu on suljettu ajoneuvoliikenteeltä 26.8.–9.9. kaukolämpötöiden johdosta.

Kiinteistön omistajia pyydetään poistamaan katualueelle yltävät pensaiden ja puiden oksat niin, etteivät ne aiheuta näkemäesteitä tai vaaranna muutoin liikenneturvallisuutta. Kiinteistöjen pihaliittymien ali menevät rummut kuuluvat kiinteistöjen kunnossa- ja puhtaanapitovastuulle. Kiinteistönomistajia pyydetään huolehtimaan kiinteistön pihaliittymien alimenevien rumpujen toiminnasta.

Viher- ja metsäaluepalvelut

Matonpesupaikat on suljettu. Kaduilla uusitaan huonoja katupuita Katajalahdentiellä ja Oravinkadulla.

Porrassalmenkadulla vanhan meijerin kohdalla kaadetaan isoja lehmuksia meijerin purkutyömaan valmistelevana toimenpiteenä. Purettavan meijerin perustukset ulottuvat puiden juuristoalueelle ja puilla ei sen vuoksi ole kasvun edellytyksiä.

Eteläisellä hautausmaalla jatketaan myrskyssä vahingoittuneiden puiden poistoa. Kivisakastin ympäristön kunnostus on meneillään.