Kaupunginhallituksen päätöksiä 5.9.2022

kaupunginhallituksen huone ja nuija

Kaupunginhallitus, kokous 5.9.2022

§ Esityslista

§ 315 Ilmoitusasiat

Merkittiin.

Merkittiin tiedoksi, että vt. vesiliikelaitoksen johtaja Jouni Riihelä selosti kaupunginhallitukselle Vesiliikelaitoksen talousseurantaa.

§ 316 Otto-oikeus/lautakuntien päätökset

Koska kaupunginjohtaja ei ole havainnut pöytäkirjoissa sellaista,​ mikä olisi esteenä päätösten täytäntöönpanolle kaupunginjohtaja ehdottaa,​ ettei kaupunginhallitus käytä kuntalain 92 §:n mukaista otto-​oikeutta em. viranomaisten tekemiin päätöksiin. Hyväksyttiin.

§ 317 Työterveyshuollon palveluiden tarjouspyynnön hyväksyminen

Merkittiin,​ että valtuuston puheenjohtaja Oskari Valtola (palvelussuhde Pihlajalinnaan) ja Pirkko Valtola (lähisukulainen palvelussuhteessa Pihlajalinnaan), ja hallintojohtaja Ari Liikanen (lähisukulainen palvelussuhteessa Pihlajalinnaan) ilmoittivat olevansa esteellisiä ja poistuivat kokouksesta tämän pykälän käsittelyn ajaksi. Ilmoitukset hyväksyttiin.

Merkittiin, että kokouksen sihteerinä tämän pykälän ajan toimi kaupunginlakimies Tarja Poikolainen.

Kaupunginhallitus päätti hyväksyä esityslistan liitteenä olevan työterveyshuollon palvelujen tarjouspyynnön.

Lisäksi henkilöstöpalvelut yhdessä hankintatiimin kanssa oikeutetaan tekemään lopullisen tarjouspyynnön asiakirjoihin tarvittaessa tarkennuksia ja muutoksia, jotka eivät oleellisesti muuta tarjouspyynnön sisältöä.

Pöytäkirja tämän pykälän osalta tarkastettiin kokouksessa.

§ 318 Kehittämishankkeiden rahoitus 2022

Merkittiin, että strategia- ja kehityspäällikkö Aki Kauranen selosti asiaa kaupunginhallitukselle.

Esittelijä muutti esitystä niin, että siitä poistetaan esitys Veenjakajan hankerahasta, koska asiasta on jo päätetty kaupunginhallituksessa 10.1.2022 § 12.

Kaupunginhallitus päätti myöntää kuntarahoitusta vuodelle 2022 kustannuspaikalta 1412 (kehittämishankkeet) muutetun päätösehdotuksen mukaisesti.

Lisäksi kaupunginhallitus päätti edellyttää hankerahoittajilta tiivistelmät keskitetysti tuloksista hankkeiden päättyessä.

§ 319 Metsäsairila Oy:n konsernilaina 2022

Kaupunginhallitus päätti antaa Metsäsairila Oy:lle konsernilainatarjouksen esityslistassa esitetyillä ehdoilla. Mikäli Metsäsairila Oy hyväksyy lainatarjouksen, kaupunginhallitus päättää myöntää konsernilainan yhtiölle tarjouksessa esitetyin ehdoin. Lainan myöntämisen edellytyksen on, että yhtiö asettaa riittävät vakuudet lainalle.

Kaupunginhallitus päätti oikeuttaa talouspalvelut valmistelemaan mahdolliset konsernilainaan liittyvät sopimukset Metsäsairila Oy:n kanssa.

§ 320 Kaupunginjohtajan virkavaali

Kaupunginhallitus päättää kutsua kaupunginvaltuuston keskiviikkona 14.9.2022 pidettävään haastatteluun FCG:n johtava asiantuntija Timo Nousiaisen, Juvan kunnanjohtaja Mervi Simoskan ja Viitasaaren kaupunginjohtaja Janne Kinnusen.