Runkovesijohtovuoto Kenkäveronniemessä 19.9.2022

vettä

Mikkelin vesilaitos tiedottaa, että Pursialan alueen vesijohtoverkostossa on havaittu vuoto. Vuoto sijaitsee Tuppuralan suuntaan menevässä runkovesijohdossa Kenkäveronniemessä. Korjaustyöt on aloitettu. 

Keskustan, Tuppuralan ja Launialan alueella saattaa ilmetä vesijohtoveden samentumista vesijohtoveden paineen ja virtaussuuntien muutoksesta johtuen. Veden juoksutus auttaa värivaihteluiden poistumisessa.

Vesilaitos pahoittelee häiriötä.