Mikkelin kaupunginvaltuuston päätökset 26.9.2022

Kaupungintalon etuovi.

Mikkelin kaupunginvaltuusto kokousti maanantaina 26.9.

Linkki: Kokouksen esityslista

Päätökset pykälittäin

§ 115 Satu Taavitsaisen ilmoitus sosiaalidemokraattisesta valtuustoryhmästä eroamisesta

Merkittiin tiedoksi.

§ 116 Kaupunginjohtajan virkavaali

Suoritettiin suljettu lippuäänestys. Kaupunginjohtajaksi valittiin Janne Kinnunen.

§ 117 Esitys määrärahasiirrosta katuvalaistusinvestointiin

Hyväksyttiin.

§ 118 Lisämäärärahaesitys Tornimäen laskettelukeskuksessa sijaitsevan ns. kiinteän irtaimiston ostamiseen Ski Tornimäki Oy:ltä

Keskustelun aikana Minna Pöntinen (vihr.) esitti Sami Järvisen (ps.) ja Tomi Sikasen (ps.) kannattamana asian palauttamista uuteen valmisteluun ja sen käsittelyä talousarvion 2023 yhteydessä.

Esitystä kannatti 18 valtuutettua: Pöntinen, Järvinen, Sikanen, Heli Kauppinen (vihr.), Jaakko Väänänen (kesk.), Jaana Strandman (ps.), Jani Sensio (ps.), Jarmo Lautamäki (vihr.), Jussi Marttinen (vkk.), Kati Häkkinen (kesk.), Katriina Janhunen (vihr.), Kerttu Hakala (vihr.), Marita Hokkanen (kesk.), Mervi Eskelinen (ps.), Paavo Barck (sd.), Pertti Karhunen (ps.), Raimo Heinänen (ps.), Tanja Hartonen (ps.).

Vastaesityksen hävittyä asian käsittelyä jatkettiin.

Keskustelun aikana Tanja Hartonen (ps.) esitti Pertti Karhusen (ps.) kannattamana,​ että kiinteää irtaimistoa ei osteta,​ eikä näin ollen esitetä 155 000 euron lisämäärärahaa kaupunginvaltuustolle eikä kauppakirjaa hyväksytä.

Äänestettiin. Hartosen esitys hävisi pohjaesitykselle äänin 35–16. Hartosen esitystä äänestivät hänen itsensä ja Karhusen lisäksi Heli Kauppinen (vihr.), Jaana Strandman (ps.), Jani Sensio (ps.), Jarmo Lautamäki (vihr.), Jussi Marttinen (vkk.), Kati Häkkinen (kesk.), Katriina Janhunen (vihr.), Kerttu Hakala (vihr.), Marita Hokkanen (kesk.), Mervi Eskelinen (ps.), Minna Pöntinen (vihr.), Raimo Heinänen (ps.), Sami Järvinen (ps.), Tomi Sikanen (ps.).

Päätös hyväksyttiin pohjaesityksen mukaisesti.

§ 119 Selvitykset tarkastuslautakunnan arviointikertomukseen vuodelta 2021

Merkittiin tiedoksi.

§ 120 Talouden seuranta 7/2022

Merkittiin tiedoksi.

§ 121 Tilapäisen valiokunnan asettaminen

Valtuusto päätti asettaa tilapäisen valiokunnan selvittämään, nauttivatko Mikkelin kaupungin kaupunginhallituksen puheenjohtajisto ja konserni- ja elinvoimajaoston puheenjohtajisto valtuuston luottamusta.

Tilapäiseen valiokuntaan nimettiin viisi jäsentä ja heille varajäsenet. Valittiin: Katriina Noponen, varalla Jaakko Väänänen, Olli Miettinen, varalla Jouko Kervinen, Jani Sensio, varalla Pertti Karhunen, Paavo Barck, varalla Liisa Ahonen, Minna Pöntinen, varalla Anna Reponen.

§ 122 Mikkelin kaupungin energiaomistusjärjestelyt

Keskustelun aikana Petri Pekonen (kesk.) esitti Raine Lehkosen (sd.) Juha Ropposen (kok.), Soile Kuitusen (sd.) ym. kannattamana asian lähettämistä uuteen valmisteluun. Äänestettiin. Pekosen esitys voitti äänestyksen äänin 27–23. Valtuusto lähettää asian uudelleen valmisteluun.

Pekosen esitystä äänestivät hänen itsensä, Lehkosen, Ropposen ja Kuitusen lisäksi seuraavat valtuutetut: Armi Salo-Oksa (kok.), Arto Seppälä (sd.), Hannu Tullinen (sd.), Jaana Strandman (ps.), Jani Sensio (ps.), Jatta Juhola (sd.), Jenni Oksanen (kok.), Jenni Tissari (sd.), Jouko Kervinen (kok.), Kirsi Olkkonen (kesk.), Laura Hämäläinen (kesk.), Markku Kakriainen (kesk.), Mervi Eskelinen (ps.), Olli Miettinen (kok.), Oskari Valtola (kok.), Paavo Barck (sd.), Pekka Pöyry (kesk.), Pertti Karhunen (ps.), Pirkko Valtola (kok.), Raimo Heinänen (ps.), Sami Järvinen (ps.), Suvi Kähkönen-Valtola (kok.), Tomi Sikanen (ps.),

§ 123 Valtuustoaloite talouden ja elinvoiman kehittämisohjelman laatimiseksi

Merkittiin tiedoksi.

§ 124 Valtuustoaloite tonttimarkkinoinnin tehostamiseksi Mikkelin alueella

Merkittiin tiedoksi.

§ 125 Valtuustoaloite: Saimaan ja Päijänteen välisen kanavahankkeen edistäminen

Merkittiin tiedoksi.

Uudet valtuustoaloitteet

Jaana Strandman, ps.: Omistajaohjauksen terävöittäminen.
Jarno Strengell, sd.: Raviradantie 4:n suojatien turvallisuusratkaisu.
Satu Taavitsainen: Tehokkaan ja vaikuttavan energiasäästöohjelman aloittaminen.