Hanhilammen luonnonsuojelualueen hoitotoimenpiteet alkavat lokakuun aikana

Metsää.

Mikkelin kaupungin metsäaluepalvelut käynnistää Hanhilammen luonnonsuojelualueelle suunnitellut hoitotoimenpiteet lokakuussa 2022. Hanhilammen luonnonsuojelualueen hoidon tavoitteena on turvata luonnon ominaispiirteet, jotka ovat olleet luonnonsuojelualueen perustamisen perusteina. Luonnonsuojelualueelle on hyväksytty Mikkelin seudun ympäristölautakunnassa hoito- ja käyttösuunnitelma vuosille 2021–36.

Tällä hetkellä hoitotoimenpiteitä tarvitaan erityisesti alueen harjumetsissä. Harjumetsän maasto on paikoin kulunutta voimakkaan ulkoilukäytön seurauksena. Harjumetsän lajisto on taantunut ja osa lajeista on uhanalaisia.

Aloitettavina hoitotoimina raivaus ja puuston harventaminen on suunniteltu kohdistumaan harjualueille, lähelle Hanhilammen eteläosaa. Harjujen uhanalaiset lajit tarvitsevat auringonpaahdetta, joten hoitotoimilla lisätään rinteiden paahteisuutta. Maisemallisten arvojen säilyttämiseksi harjualueen metsiä käsitellään poimintahakkuilla ja muilla maisemanhoidon kannalta tarkoituksenmukaisilla erityishakkuilla.

Alueelle muodostuneita nykyisiä ylimääräisiä kulkureittejä pyritään ohjailemaan niin että kulutus ja eroosio eivät heikennä kasvillisuutta.

Hakkuiden aloituksesta viestitään maastossa varoituskyltein, puomein ja lippusiimoin. Tarpeetonta liikkumista työmaa-alueella tulee välttää.

Kuva: Pihla Liukkonen