Kaupunginhallituksen kokouksen päätöksiä 17.10.2022

kaupunginhallituksen huone ja nuija

§ Esityslista

§ 376 Kaupunginhallituksen lausunto apulaisoikeuskanslerille hankintamenettelyn esteellisyyttä koskevassa asiassa

Merkittiin, että Armi Salo-Oksa ilmoitti olevansa esteellinen (Toimintakeskus ry:n hallituksen jäsen) ja poistui kokouksesta. Ilmoitus hyväksyttiin.

Kaupunginhallitus päätti antaa esityslistan liitteenä olevan lausunnon.

Pöytäkirja tämän pykälän osalta tarkastettiin kokouksessa.