Mikkelin kaupunginvaltuuston päätökset 17.10.2022

Kaupungintalon etuovi.

Mikkelin kaupunginvaltuusto kokoontui ylimääräiseen kokoukseen maanantaina 17.10.

Linkki: Kokouksen esityslista

Päätökset pykälittäin

§ 134 Etelä-Savon Kaapelitelevisio Oy:n purkaminen

Hyväksyttiin.

§ 135 Biokaasu- ja kiertotalousliiketoimintojen yhdistäminen

Hyväksyttiin.

§ 136 Mikkelin kaupungin energiaomistusjärjestelyt

Asiasta käydyn keskustelun aikana Heli Kauppinen (vihr.) teki esityksen, joka on lähes sama kuin kaupunginjohtajan pohjaesitys kaupunginhallituksessa. Siihen on lisätty vain yksi lause, joka on selvyyden vuoksi kirjallisessa versiossa merkitty kauttaviivoilla. Esitystä kannatti Veli Liikanen (vihr.).

”1. Kaupunginvaltuusto valtuuttaa kaupunginhallituksen valmistelemaan Etelä-Savon Energia Oy:n vähemmistöosuuden myymistä yhteistyössä kilpailutettavan asiantuntijan kanssa. Myyntiprosessissa on tavoiteltava strategista omistajakumppania, joka tuo aitoa lisäarvoa yhtiöön. /// Osakasneuvotteluissa on myös pidettävä kiinni yhtiön kestävän kehityksen tavoitteista sekä siitä, että hinnat kuluttajille säilyvät kohtuullisina. /// Kauppa tuodaan kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi syyskuuhun 2023 mennessä.

Siltä varalta, että energiamarkkinan tilanne kehittyisi sellaiseksi, ettei osakekaupan valmistelu ja edistäminen olisi enää kaupungin edun mukaista, valtuuttaa kaupunginvaltuusto kaupunginhallituksen päättämään myyntiprosessin keskeyttämisestä.

2. Kaupunginvaltuusto ohjeistaa kaupunginjohtajaa jatkamaan keskusteluita muiden Suur-Savon Sähkö Oy:n omistajakuntien kanssa yhtiön omistajayhteistyön kehittämiseksi keskipitkällä aikavälillä.”

*

Jaakko Väänänen (kesk.) esitti Antti Pakarisen (kesk.) kannattamana, että kaupunginvaltuusto valtuuttaa kaupunginhallituksen valmistelemaan Etelä-​Savon Energia Oy:n vähemmistöosuuden myymistä. Myyntiprosessissa on tavoiteltava strategista omistajakumppania,​ joka tuo aitoa lisäarvoa yhtiön johtamiseen. Kauppa tuodaan aikanaan valtuuston hyväksyttäväksi. Kaupunginvaltuusto ohjeistaa kaupunginjohtajaa jatkamaan keskusteluita muiden Suur-​Savon Sähkö Oy:n omistajakuntien kanssa yhtiön omistajayhteistyön kehittämiseksi.

*

Lisäksi käydyn keskustelun aikana Jani Sensio (ps.) esitti Satu Taavitsaisen (sd.), Tanja Hartosen (ps.), Jarno Strengellin (sd.) Jaana Strandmanin (ps.), Raine Lehkosen (sd.), Tomi Sikasen (ps.), Hannu Tullisen (sd.), Jukka Pöyryn (kd.) ja Paavo Barckin (sd.) kannattamana, että

”1. Kaupunginvaltuusto päättää, että Mikkelin kaupungin kumulatiiviset alijäämät katetaan energiaomaisuusjärjestelyillä vuoden 2023 loppuun mennessä. Ensisijaisena keinona kaupunginvaltuusto pitää tuloutuksia Etelä-Savon Energia Oy:ltä.

2. Kaupunginvaltuusto valtuuttaa kaupunginhallituksen valmistelemaan Suur-Savon Sähkö Oy:n osakkeiden myyntiä. Kauppa tuodaan kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi toukokuun 2023 loppuun mennessä. Etelä-Savon Energia Oy:n osakkeita ei myydä.

3. Kaupunginvaltuusto ohjeistaa kaupunginhallitusta ja kaupunginjohtajaa jatkamaan keskusteluja Suur-Savon Sähkö Oy:n omistajien kanssa yhtiön omistajayhteistyön kehittämiseksi lyhyellä ja keskipitkällä aikavälillä.”

*

Raimo Heinänen (ps.) teki Jaana Strandmanin (ps.) kannattamana ponsiesityksen:

”Esen tuloutuksella katetaan 2023 loppuun mennessä kertynyt alijäämä. 2024–2027 välillä mahdollisesti kertyvä alijäämä katetaan käyttötalouden kustannuksista. Toimintojen tehostamisella ja kulujen leikkauksilla. Ne kohdistetaan kustannuksiin, jotka ovat keskimääräisesti Mikkelissä kalliimpia kuin verrokkikaupungeissa. Tulojen ylitykset vähentävät leikkausten tarvetta. Tasapainotus tehdään 2023–2027 talousarvioissa ja taloussuunnitelmissa.”

*

Ensimmäisessä äänestyksessä olivat vastakkain Jani Sension esitys (JAA) ja Heli Kauppisen esitys (EI).

Kauppisen esitys voitti äänin 26–24. Yksi tyhjä ääni.

Anna Reponen Jaa                  

Anne Hujala Ei

Antti Pakarinen Ei                   

Anu M Kokkonen Ei                

Armi Salo-Oksa Ei                    

Arto Seppälä Ei                        

Eero Aho Ei    

Hannu Tullinen Jaa                 

Heli Kauppinen Ei                    

Jaakko Väänänen Ei                

Jaana B. Strandman Jaa         

Jani Sensio Jaa

Jarmo Lautamäki Ei                 

Jarno Strengell Jaa                  

Jatta Juhola Ei

Jenni Oksanen Jaa                   

Jenni Tissari Jaa                       

Jouko Kervinen Ei                    

Juha Ropponen Tyhjä             

Jukka Härkönen Ei                   

Jukka Pöyry Jaa                       

Jussi Marttinen Jaa                 

Kati Häkkinen Ei                      

Katriina Noponen Ei                

Kirsi Olkkonen Ei                      

Laura Hämälainen Ei              

Liisa Ahonen Jaa                      

Marita Hokkanen Jaa             

Markku Kakriainen Jaa           

Mervi Eskelinen Jaa                

Minna Pöntinen Ei                  

Nina Jussi-Pekka Ei                  

Olli J. Marjalaakso Ei               

Olli Miettinen Jaa                   

Oskari Valtola Jaa                   

Paavo Barck Jaa                       

Pekka Pöyry Ei

Pertti Karhunen Jaa                

Petri Tikkanen Ei                      

Pirjo Siiskonen Ei                     

Pirkko Valtola Ei

Raimo Heinänen Jaa               

Raine Lehkonen Jaa                

Risto Rouhiainen Ei                 

Sami Nalli Jaa 

Satu Taavitsainen Jaa             

Soile Kuitunen Jaa                  

Suvi Kähkönen-Valtola Ei       

Tanja Hartonen Jaa                 

Tomi Sikanen  Jaa                   

Veli Liikanen Ei                        

*

Jaakko Väänäsen esitys (EI) voitti Heli Kauppisen (JAA) esityksen äänin 8–28 .

Anna Reponen Tyhjä              

Anne Hujala Ei

Antti Pakarinen Ei                   

Anu M Kokkonen Ei                

Armi Salo-Oksa Ei

Arto Seppälä Jaa                     

Eero Aho Ei    

Hannu Tullinen Tyhjä             

Heli Kauppinen Jaa                 

Jaakko Väänänen Ei                

Jaana B. Strandman Ei            

Jani Sensio Tyhjä                     

Jarmo Lautamäki Jaa              

Jarno Strengell Tyhjä              

Jatta Juhola Jaa                       

Jenni Oksanen Ei                     

Jenni Tissari Tyhjä                   

Jouko Kervinen Ei                    

Juha Ropponen Ei                   

Jukka Härkönen Ei                   

Jukka Pöyry Ei

Jussi Marttinen Tyhjä             

Kati Häkkinen Ei                      

Katriina Noponen Ei                

Kirsi Olkkonen Ei                      

Laura Hämälainen Ei              

Liisa Ahonen Ei                        

Marita Hokkanen Tyhjä         

Markku Kakriainen Ei             

Mervi Eskelinen Tyhjä            

Minna Pöntinen Jaa                

Nina Jussi-Pekka Jaa               

Olli J. Marjalaakso Ei               

Olli Miettinen Tyhjä               

Oskari Valtola Jaa                   

Paavo Barck Ei

Pekka Pöyry Ei

Pertti Karhunen Tyhjä            

Petri Tikkanen Ei                      

Pirjo Siiskonen Ei                     

Pirkko Valtola Ei                      

Raimo Heinänen Ei                 

Raine Lehkonen Tyhjä            

Risto Rouhiainen Ei                 

Sami Nalli Tyhjä                       

Soile Kuitunen Tyhjä               

Suvi Kähkönen-Valtola Ei       

Tanja Hartonen Tyhjä             

Tomi Sikanen Ei                       

Veli Liikanen Jaa

*

Jaakko Väänäsen esitys (EI) hävisi kaupunginhallituksen pohjaesitykselle (JAA) äänin 27–8.

Anna Reponen Jaa                  

Anne Hujala Jaa                       

Antti Pakarinen Ei                   

Anu M Kokkonen Ei                

Armi Salo-Oksa Jaa                 

Arto Seppälä Jaa                     

Eero Aho Jaa  

Hannu Tullinen Tyhjä             

Heli Kauppinen Ei                    

Jaakko Väänänen Ei                

Jaana B. Strandman Tyhjä     

Jani Sensio Tyhjä                     

Jarmo Lautamäki Ei                 

Jarno Strengell Jaa                  

Jatta Juhola Jaa                       

Jenni Oksanen Jaa                   

Jenni Tissari Tyhjä                   

Jouko Kervinen Jaa                 

Juha Ropponen Jaa                 

Jukka Härkönen Jaa                

Jukka Pöyry Tyhjä                   

Jussi Marttinen Jaa                 

Kati Häkkinen Jaa

Katriina Noponen Jaa             

Kirsi Olkkonen Jaa                  

Laura Hämälainen Jaa            

Liisa Ahonen Tyhjä                  

Marita Hokkanen Tyhjä         

Markku Kakriainen Jaa           

Mervi Eskelinen Tyhjä            

Minna Pöntinen Ei                  

Nina Jussi-Pekka Ei                  

Olli J. Marjalaakso Jaa            

Olli Miettinen Jaa                   

Oskari Valtola Jaa                   

Paavo Barck Jaa                       

Pekka Pöyry Jaa                       

Pertti Karhunen Tyhjä

Petri Tikkanen Jaa

Pirjo Siiskonen Jaa                  

Pirkko Valtola Jaa

Raimo Heinänen Tyhjä           

Raine Lehkonen Tyhjä            

Risto Rouhiainen Jaa              

Sami Nalli Tyhjä                       

Soile Kuitunen Tyhjä               

Suvi Kähkönen-Valtola Jaa    

Tanja Hartonen Tyhjä             

Tomi Sikanen Tyhjä                

Veli Liikanen Ei

Valtuutettu Satu Taavitsainen ei äänestänyt toisessa ja kolmannessa äänestyksessä. Ponsiesitystä ei hyväksytty, koska se on oleellisesti ristiriidassa päätöksen kanssa.

Kaupunginhallituksen esitys tuli päätökseksi:

Kaupunginvaltuusto päättää, että Mikkelin kaupungin kumulatiiviset alijäämät katetaan energiaomaisuusjärjestelyillä vuoden 2023 loppuun mennessä. Ensisijaisena keinona kaupunginvaltuusto pitää tuloutuksia Etelä-Savon Energia Oy:stä.

Kaupunginvaltuusto valtuuttaa kaupunginhallituksen valmistelemaan Etelä-Savon Energia Oy:n vähemmistöosuuden myyntiä siltä varalta, että kohdassa 1. mainitut tuloutukset eivät riitä. Mahdollisessa myyntitilanteessa tavoitteena on strateginen omistajakumppani, joka tuo aitoa lisäarvoa yhtiöön ja mahdollisimman korkea myyntihinta. Mahdollinen kauppa tuodaan kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi syyskuun 2023 loppuun mennessä.

Mikäli kohdassa 1. mainitut tuloutukset riittävät tai energiamarkkinan tilanne kehittyy sellaiseksi, että osakekaupan valmistelu ja edistäminen ei enää ole kaupungin edun mukaista, valtuuttaa kaupunginvaltuusto kaupunginhallituksen päättämään myyntiprosessin keskeyttämisestä.

Kaupunginvaltuusto ohjeistaa kaupunginhallitusta ja kaupunginjohtajaa jatkamaan keskusteluja Suur-Savon Sähkö Oy:n omistajien kanssa yhtiön omistajayhteistyön kehittämiseksi keskipitkällä aikavälillä.

Valtuustoaloite

Veli Liikanen (vihr.): Niittyjen lisääminen kaupunkialueella.