Maaseutuliikenteen Ihastjärven reitillä poikkeuksellisesti kaksi toimijaa

Ihastjärven entinen koulu.

Kaupungin maaseutuliikenteen Ihastjärven reitillä on poikkeuksellisesti kaksi liikennöitsijää, jotka molemmat kulkevat reittiä omalla autollaan saman aikaisesti. Reitillä liikennöi sekä Ihastjärven Linja Oy että Tilausliikenne Himanen Oy. Matkustajat voivat käyttää kumpaa tahansa autoa.

Poikkeustilanne koskee koulupäivien vuoroja reitillä Mikkeli–Mäntyniemi–Ihastjärvi–Pulliala–Mikkeli.

Poikkeuksellinen tilanne on syntynyt sopimuskauden murrosvaiheessa. Mikkelin kaupunki on kilpailuttanut osan joukkoliikennevuoroistaan ja yllä oleva vuoro oli myös mukana kilpailutuksessa. Kilpailutuksesta on tehty markkinaoikeuteen kaksi valitusta. Jälkimmäinen valitus koskee kaupunkikehityslautakunnan päätöstä kilpailuttaa kolme reittiä uudelleen. Markkinaoikeuskaan ei ole tässä vaiheessa suostunut ottamaan kantaa siihen, voiko uusi valitus koskea myös muita kuin noita kolmea uudelleen kilpailutettua reittiä ja siksi tilanne on erittäin epäselvä. Reitti Mikkeli–Mäntyniemi–Ihastjärvi–Pulliala–Mikkeli ei kuulu uudelleen kilpailutettuihin.

Osa kilpailutukseen liittyvistä sopimuksista oli ehditty allekirjoittaa ennen kuin Markkinaoikeudelta tuli ilmoitus suspensiosta eli siitä, että tehty valitus estää sopimusten tekemisen hankintapäätöksen nojalla. Koska vuorot tulee joka tapauksessa hoitaa, kaupunki tarjosi vakiintuneen käytännön mukaisesti aikaisempien sopimusten jatkamista niille liikennöitsijöille, joiden kanssa oli sopimus lokakuun loppuun saakka. Tahojen erilaiset näkemykset sopimusten tulkinnasta on aiheuttanut tilanteen, jossa kaksi yrittäjää operoi samaa reittiä.

Kaupunki odottaa markkinaoikeuden päätöstä nyt syntyneen tilanteen ratkaisemiseksi, ja pyrkii neuvottelemaan väliaikaisista järjestelyistä liikennöitsijöiden kanssa. Tämänhetkiset, väliaikaiset sopimukset, ovat voimassa 31.12.2022 saakka.