Kaupunginhallituksen päätöksiä 7.11.2022

kaupunginhallituksen huone ja nuija

Kaupunginhallitus, kokous 7.11.2022

§ Esityslista

§ 419 Talousarvio 2023

Merkittiin,​ että pykälät 419-​424 käsiteltiin samanaikaisesti.

Pekka Pöyry esitti Petri Pekosen kannattamana, että Otavan lähipalvelukeskuksen sopimusta jatketaan ja varataan talousarvioon sopimussumma 23 000 euroa vuodelle 2023.

Äänestettiin.
Pohjaesitys JAA: 4 ääntä. Eero Aho, Heli Kauppinen, Jouko Kervinen, Mali Soininen
Pekka Pöyryn vastaesitys EI: 7 ääntä. Jarno Strengell, Pekka Pöyry, Petri Pekonen, Pirjo Siiskonen, Raimo Heinänen, Satu Taavitsainen, Tanja Hartonen
Pekka Pöyryn vastaesitys tuli kaupunginhallituksen päätökseksi.

Petri Pekonen esitti Pekka Pöyryn kannattamana, että konserni- ja elinvoimapalveluiden alaisista kumppanuussopimuksista ja avustuksista leikataan vain 10 % (65.500 euroa). Tarvittava summa lisätään raamiin.

Äänestettiin.
Pohjaesitys JAA: 3 ääntä. Eero Aho, Jouko Kervinen, Tanja Hartonen
Petri Pekosen vastaesitys EI: 8 ääntä. Heli Kauppinen, Jarno Strengell, Mali Soininen, Pekka Pöyry, Petri Pekonen, Pirjo Siiskonen, Raimo Heinänen, Satu Taavitsainen
Petri Pekosen vastaesitys tuli kaupunginhallituksen päätökseksi.

Heli Kauppinen esitti Jarno Strengellin ja Satu Taavitsaisen kannattamana, että avoimesta varhaiskasvatuksesta leikataan 122 000 euron sijaan 62 000 euroa. Tarvittava summa lisätään raamiin. (Luku 8.6, sivu 74) Perustelu: Avoin varhaiskasvatus on matalan kynnyksen toimintaa, joka tavoittaa suuren määrän perheitä kerralla. Se on myös monella tavalla ennaltaehkäisevää ja tällä tavalla varoja säästävää toimintaa. Mikäli avoimen varhaiskasvatuksen toimintaa supistetaan, osa perheistä todennäköisesti hakee lapselleen varsinaista varhaiskasvatuspaikkaa, mikä tulee kaupungille paljon kalliimmaksi.

Äänestettiin.
Pohjaesitys JAA: 8 ääntä. Eero Aho, Jouko Kervinen, Mali Soininen, Pekka Pöyry, Petri Pekonen, Pirjo Siiskonen, Raimo Heinänen,
Heli Kauppisen vastaesitys EI: 3 ääntä. Heli Kauppinen, Satu Taavitsainen, Jarno Strengell
Pohjaesitys tuli kaupunginhallituksen päätökseksi.
Heli Kauppinen, Jarno Strengell ja Satu Taavitsainen jättivät eriävän mielipiteen, joka on sama kuin esitys.

Tanja Hartonen esitti Raimo Heinäsen kannattamana, ettei Suomenniemen koulua lakkauteta. Pitkä välimatka ja koulumatkan pidentyminen ajallisesti voi oleellisesti muuttua kohtuuttomaksi. Koululla on myös muuta käyttöä. Koulun lakkauttaminen heikentäisi alueen elinvoimaa merkittävästi. Kokonaisuus huomioon ottaen esitän kahden vuoden jatkoaikaa ja työrauhaa. Tarvittava summa lisätään raamiin.

Pekka Pöyry esitti Petri Pekosen kannattamana, että Suomenniemen koulua lakkauteta. Tarvittava summa lisätään raamiin.

Äänestettiin sekä talousarvion, että §423 pykälän osalta.

Tanja Hartosen vastaesitys JAA: 3 ääntä. Jarno Strengell, Raimo Heinänen, Tanja Hartonen
Pekka Pöyryn vastaesitys EI: 3 ääntä. Pekka Pöyry, Petri Pekonen, Pirjo Siiskonen.
TYHJIÄ: 5 ääntä. Eero Aho, Heli Kauppinen, Jouko Kervinen, Mali Soininen, Satu Taavitsainen,
Puheenjohtajan ääni ratkaisi. Puheenjohtaja äänesti EI.

Äänestettiin uudelleen.

Pohjaesitys JAA: 5 ääntä. Eero Aho, Heli Kauppinen, Jouko Kervinen, Mali Soininen, Satu Taavitsainen,
Pekka Pöyryn vastaesitys EI: 6 ääntä. Jarno Strengell, Pekka Pöyry, Petri Pekonen, Pirjo Siiskonen, Raimo Heinänen, Tanja Hartonen
Pekka Pöyryn vastaesitys tuli päätökseksi.

Tanja Hartonen esitti Pekka Pöyryn, Petri Pekosen ja Raimo Heinäsen kannattamana, että Otavan kirjaston osalta otetaan vaihtoehdoksi riisuttu palvelumalli, jossa on yksi palveluaukiolopäivä viikossa. Palveluaukiolopäivä tarkoittaa, että kirjastossa on silloin töissä kirjastonhoitaja/kirjastovirkailija. Vaadittu kokonaissäästö 50 000 € toteutetaan ja kirjastopalveluitten talousarvio vuodelle 2023 on raamissa ja Otavan kirjasto säilytetään.

Äänestettiin. Käsiteltiin samalla pykälä 421.
Pohjaesitys JAA: 1 ääni. Eero Aho
Tanja Hartosen vastaesitys EI: 10 ääntä. Heli Kauppinen, Jouko Kervinen, Mali Soininen, Satu Taavitsainen, Jarno Strengell, Pekka Pöyry, Petri Pekonen, Pirjo Siiskonen, Raimo Heinänen, Tanja Hartonen
Tanja Hartosen vastaesitys tuli kaupunginhallituksen päätökseksi.

Jarno Strengell esitti, ettei Suomenniemen kirjastoa eikä asiointipistettä lakkauteta ja toiminta jatkaa entisellään. Perustelu: Suurin kustannuserä Suomenniemen kirjaston osalta on sisäinen vuokra, jolloin kirjaston lakkauttamisesta suunniteltu vuokrasäästö toteutuu vasta, kun tiloihin saadaan toinen vuokralainen tai tilat realisoidaan. Henkilöstösäästö kirjaston lakkauttamisen osalta on noin 0,5htv. Kirjastojen osalta 2,5htv säästö on Palvelu- ja tulevaisuusohjelman säästöissä, joka on tarkoitus pääosin toteuttaa, vaikka Suomenniemen kirjaston toiminta jatkuisi nykyisellään. Jarno Strengellin esitystä ei kannatettu, joten se raukesi.

Tanja Hartonen esitti Pekka Pöyryn, Petri Pekosen ja Raimo Heinäsen kannattamana, että Suomenniemen kirjaston ja asiointipisteen osalta otetaan vaihtoehdoksi riisuttu palvelumalli, jossa on yksi palveluaukiolopäivä viikossa. Palveluaukiolopäivä tarkoittaa, että kirjastossa on silloin töissä kirjastonhoitaja/kirjastovirkailija. Vaadittu kokonaissäästö 50 000 € toteutetaan ja kirjastopalveluitten talousarvio vuodelle 2023 on raamissa ja Suomenniemen kirjasto säilytetään Suomenniemen asiointipalvelun kanssa.

Äänestettiin. Käsiteltiin samalla pykälä 422.
Pohjaesitys JAA: 1 ääni. Eero Aho
Tanja Hartosen vastaesitys EI: 10 ääntä. Heli Kauppinen, Jouko Kervinen, Mali Soininen, Satu Taavitsainen, Jarno Strengell, Pekka Pöyry, Petri Pekonen, Pirjo Siiskonen, Raimo Heinänen, Tanja Hartonen
Tanja Hartosen vastaesitys tuli kaupunginhallituksen päätökseksi.

Satu Taavitsainen esitti, Mikkelin Teatterin ja Mikkelin musiikkiopiston kumppanuussopimuksista ei leikata lainkaan. Summa lisätään hyvos-lautakunnan raamiin. Muiden kumppanuussopimusten osalta leikataan 10 %. Summa lisätään raamiin. Satu Taavitsaisen esitystä ei kukaan kannattanut, joten se raukesi.

Pekka Pöyry esitti Petri Pekosen ja Heli Kauppisen kannattamana, että hyvinvoinnin- ja osallisuuden lautakunnan alaisista kumppanuussopimuksista ja avustuksista leikataan 10 %. Tarvittava summa lisätään raamiin.

Äänestettiin.
Pohjaesitys JAA: 3 ääntä. Eero Aho, Jouko Kervinen, Tanja Hartonen
Pekka Pöyryn vastaesitys EI: 8 ääntä. Heli Kauppinen, Mali Soininen, Satu Taavitsainen, Jarno Strengell, Pekka Pöyry, Petri Pekonen, Pirjo Siiskonen, Raimo Heinänen
Pekka Pöyryn vastaesitys tuli kaupunginhallituksen päätökseksi.

Petri Pekonen esitti Pekka Pöyryn kannattamana, että Ristiinaan palautetaan toinen liikuntapaikkahoitaja. Tarvittava summa lisätään raamiin.

Äänestettiin.
Pohjaesitys JAA: 7 ääntä. Eero Aho, Heli Kauppinen, Jouko Kervinen, Pirkko Valtola, Raimo Heinänen, Satu Taavitsainen, Tanja Hartonen
Petri Pekosen vastaesitys EI: 4 ääntä.  Jarno Strengell, Pekka Pöyry, Petri Pekonen, Pirjo Siiskonen,
Pohjaesitys tuli kaupunginhallituksen päätökseksi.

Tanja Hartonen esitti Raimo Heinäsen kannattamana, että orkesteri lakkautetaan ja lakkautustoimet aloitetaan, vaikka se ei kokonaisuudessa säästä vuonna 2023 koko summaa, niin tulevaisuudessa enemmän.

Äänestettiin.
Pohjaesitys JAA. 8 ääntä. Heli Kauppinen, Jouko Kervinen, Mali Soininen, Satu Taavitsainen, Jarno Strengell, Pekka Pöyry, Petri Pekonen, Pirjo Siiskonen,
Tanja Hartosen vastaesitys EI. 3 ääntä. Eero Aho, Tanja Hartonen, Raimo Heinänen
Pohjaesitys tuli kaupunginhallituksen päätökseksi.

Heli Kauppinen esitti Tanja Hartosen ja Satu Taavitsaisen kannattamana, että lentokentän menoihin vuodelle 2023 myönnetään 500 000 euron sijaan 275 000 euroa ja lentokenttä lakkautetaan mahdollisimman pian. (Luku 8.8, sivu 88) Perustelu: Lentokentällä ei ole kannattavaa toimintaa eikä se kuulu kaupungin peruspalveluihin.

Äänestettiin.
Pohjaesitys JAA: 6 ääntä. Jouko Kervinen, Jarno Strengell, Pekka Pöyry. Petri Pekonen, Pirjo Siiskonen, Pirkko Valtola
Heli Kauppisen vastaesitys EI:4 ääntä. Heli Kauppinen, Satu Taavitsainen, Raimo Heinänen, Tanja Hartonen
TYHJIÄ: 1 ääni. Eero Aho
Pohjaesitys tuli kaupunginhallituksen päätökseksi.
Heli Kauppinen, Satu Taavitsainen, Raimo Heinänen ja Tanja Hartonen jättivät eriävän mielipiteen, joka on sama kuin Heli Kauppisen esitys.

Petri Pekonen esitti Pekka Pöyryn kannattamana, että aluejohtokuntien toiminta jatkuu ja toiminnan määräraha säilyy ennallaan. Tarvittava summa lisätään raamiin.

Äänestettiin.
Pohjaesitys JAA: 7 ääntä. Eero Aho, Heli Kauppinen, Jouko Kervinen, Pirkko Valtola, Raimo Heinänen, Satu Taavitsainen, Tanja Hartonen
Petri Pekosen vastaesitys EI: 4 ääntä. Pirjo Siiskonen, Petri Pekonen, Pekka Pöyry, Jarno Strengell
Pohjaesitys tuli kaupunginhallituksen päätökseksi.
Petri Pekonen, Pirjo Siiskonen ja Pekka Pöyry jättivät eriävän mielipiteen.

Pekka Pöyry esitti Petri Pekosen kannattamana, että yksityistieavustusten määräraha pidetään ennallaan. Tarvittava summa lisätään raamiin.

Äänestettiin.
Pohjaesitys JAA: 7 ääntä. Eero Aho, Heli Kauppinen, Jouko Kervinen, Pirkko Valtola, Raimo Heinänen, Satu Taavitsainen, Tanja Hartonen
Pekka Pöyryn vastaesitys EI: 4 ääntä. Pirjo Siiskonen, Petri Pekonen, Pekka Pöyry, Jarno Strengell
Pohjaesitys tuli kaupunginhallituksen päätökseksi.
Petri Pekonen, Pirjo Siiskonen ja Pekka Pöyry jättivät eriävän mielipiteen.


Esittelijä muutti investointiohjelmaan seuraavat muutokset vuodelle 2023
– rakennukset, Ristiinan päiväkoti, vuodelle 2023 varataan 1,5 milj. euroa ja vuodelle 2024 varataan 2,65 milj. euroa
– Konsertti- ja kongressitalo Mikaeli, salien jäähdytyksen varattu määräraha siirretään vuodelle 2024
– Jalkaväkimuseon esteettömyys ja vesikatto, varataan 25.000 euroa vuodelle 2023 ja vuodelle 2024 varataan 300.000 euroa
– kirjastorakennus, seutukirjasto, vesikaton uusiminen, investointi siirretään vuodelle 2024
– kaupungin virastotalo, peruskorjaus jatkuu, varataan 400.000 euroa vuodelle 2023 ja vuodelle 2024 varataan 650.000 euroa
– Sähköautolataus, siirretään vuodelle 2024
– Kiinteät rakenteet, Siltojen uusiminen (tahti 1 kpl / 2 vuotta), siirretään vuodelle 2024
– Vesistö, Satamien kunnostus, (sis. retkisatamat), varataan 25.000 euroa vuodelle 2023 ja vuodelle 2024
– Katuvalojen saneeraus (sis. ohjausyksiköt), varataan 200.000 euroa vuodelle 2023 ja vuodelle 2024 varataan 200.000 euroa
– Liikkuminen, Karkialammen kuntotalon viereinen urheilukenttä, ei varata määrärahaa
– Irtain omaisuus, Koneet ja kalusto vuodelle varataan 717 00 euroa
– Jätevedenpuhdistamot, jätevedenpuhdistamo, varataan 550.000 euroa vuodelle 2023
– Jätevedenpuhdistamot, Ristiinan jätevedenpuhdistamo ja hankesuunnitelma, varataan 20.000 euroa vuodelle
– Jätevedenpuhdistamot, Metsä-Sairilan puhdistamo, varataan 250.000 euroa vuodelle 2023
– Verkostot (Vesiliikelaitos), varataan 800.000 euroa vuodelle 2023.

Pekka Pöyry esitti Petri Pekosen kannattamana, että valtuustosalin digitalisaatio poistetaan investoinnista vuodelta 2023 ja siirretään vuodelle 2024 investointilistalta.

Äänestettiin.
Pohjaesitys JAA: 5 ääntä. Eero Aho, Heli Kauppinen, Jouko Kervinen, Raimo Heinänen, Satu Taavitsainen,
Pekka Pöyryn vastaesitys EI: 6 ääntä. Jarno Strengell, Pekka Pöyry, Petri Pekonen, Pirjo Siiskonen, Pirkko Valtola, Tanja Hartonen
Pekka Pöyryn vastaesitys tuli kaupunginhallituksen päätökseksi.

Heli Kauppinen esitti Satu Taavitsaisen kannattamana, että lentokentän investointeihin ei varata rahaa vuodelle 2023 eikä sitä seuraaville vuosille, koska lentokenttä tulee lakkauttaa. (sivu 117) Perustelu: Lentokentällä ei ole kannattavaa toimintaa eikä se kuulu kaupungin peruspalveluihin.

Pohjaesitys JAA: 7 ääntä. Jarno Strengell, Jouko Kervinen, Pekka Pöyry, Petri Pekonen, Pirjo Siiskonen, Pirkko Valtola, Raimo Heinänen,
Heli Kauppisen vastaesitys EI: 3 ääntä. Heli Kauppinen, Satu Taavitsainen, Tanja Hartonen
TYHJIÄ: 1 ääni. Eero Aho
Pohjaesitys tuli kaupunginhallituksen päätökseksi.

Heli Kauppinen esitti, että pyöräilyn ja kävelyn edistämiseen investoidaan (v. 2023) 400 000 euron sijaan 600 000 euroa. Vastaava summa vähennetään muista investoinneista (ks. Pekka Pöyryn esitys). Perustelu: Pyöräilyn ja kävelyn edistämisen investointirahoista sovittiin ryhmien välillä viime talousarvioneuvotteluissa, kun vuodelle 2022 annettiin 400 000 euron sijaan vain 100 000 euroa, ja loput 300 000 euroa siirrettiin vuodelle 2023 niin, että TA-kirjassa näkyi siinä kohdalla 700 000 e. Taloustilanteen vuoksi olemme valmiita tulemaan tuosta 100 000 e vastaan, mutta ei enempää. Koska kukaan ei kannattanut esitystä, se raukesi.

Esittelijä muutti talousarviokirjan sivun 27 kolmas kappale muutetaan muotoon “Vuoden 2023 talousarvioesitys on laadittu valtuuston linjapäätöksen perusteella siten, että satunnaisiin eriin on sisällytetty Etelä-Savon Energia Oy:n mahdolliseksi arvioitu lisätuloutus 37,4 miljoonaa euroa rahoitustuottoihin sisältyvän 3,6 miljoonan euron ns. normaaliosingon lisäksi. Näin yhtiön osinkotuloutukset kaupungille vuonna 2023 olisivat yhteensä 41 miljoonaa euroa. Ilman lisätuloutusta vuoden 2023 talousarvio olisi 1,8 miljoonaa euroa alijäämäinen. Kumulatiivisen alijäämän määrä, vuoden 2022 tulosennuste ja taloussuunnitelmavuosien 2024–2026 alijäämäiset näkymät huomioiden näyttää selvältä, että kaupungin on myytävä omaisuutta, josta saatava myyntivoitto on suuruudeltaan riittävä paitsi kumulatiivisen alijäämän kattamiseen vuoden 2023 tilinpäätöksessä, myös puskurina toimivan kumulatiivisen ylijäämän muodostamiseen. Riittävän suuri taloudellinen puskuri mahdollistaisi käyttötalouden sopeutustoimien valmistelun ja toimeenpanon lähivuosien aikana ilman, että taseeseen alkaisi niiden aikana uudelleen kertyä kumulatiivista alijäämää.”

Lisäksi Jouko Kervinen esitti Petri Pekosen ja Pekka Pöyryn kannattamana, että talousarviokirjan sivun 27 kolmas kappale muutetaan muotoon: “Vuoden 2023 talousarvioesitys on laadittu valtuuston linjapäätöksen perusteella siten, että satunnaisiin eriin on sisällytetty Etelä-Savon Energia Oy:n mahdolliseksi arvioitu lisätuloutus 37,4 miljoonaa euroa rahoitustuottoihin sisältyvän 3,6 miljoonan euron ns. normaaliosingon lisäksi. Näin yhtiön osinkotuloutukset kaupungille vuonna 2023 olisivat yhteensä 41 miljoonaa euroa. Ilman lisätuloutusta vuoden 2023 talousarvio olisi 1,8 miljoonaa euroa alijäämäinen, mutta se saatetaan lisätalousarviossa esitettävillä toimenpiteillä tasapainoon. Kumulatiivisen alijäämän määrä, vuoden 2022 tulosennuste ja taloussuunnitelmavuosien 2024–2026 alijäämäiset näkymät huomioiden näyttää selvältä, että kaupungin on myytävä omaisuutta, josta saatava myyntivoitto on suuruudeltaan riittävä paitsi kumulatiivisen alijäämän kattamiseen vuoden 2023 tilinpäätöksessä, myös puskurina toimivan kumulatiivisen ylijäämän muodostamiseen. Riittävän suuri taloudellinen puskuri mahdollistaisi käyttötalouden sopeutustoimien valmistelun ja toimeenpanon lähivuosien aikana ilman, että taseeseen alkaisi niiden aikana uudelleen kertyä kumulatiivista alijäämää “

Äänestettiin.
Muutettu pohjaesitys JAA: 5 ääntä.  Eero Aho, Jarno Strengell, Heli Kauppinen, Tanja Hartonen
Jouko Kervisen vastaesitys EI: 6 ääntä. Jouko Kervinen, Pekka Pöyry, Petri Pekonen, Pirjo Siiskonen, Pirkko Valtola, Raimo Heinänen,
Jouko Kervisen vastaesitys tuli kaupunginhallituksen päätökseksi.

§ 420 Talousarvioon liittyvät valtuutukset kaupunginjohtajalle ja kaupunginhallitukselle

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle,​​ että se antaa vuoden 2023 talousarvion mukaisesti kaupunginjohtajalle:

  1. Oikeuden ottaa yhteensä 20 miljoonaa euroa pitkäaikaista talousarviolainaa tai joukkovelkakirjalainaa vuonna 2023. Kaupunginjohtaja ja talousjohtaja voivat tehdä nostettaviin lainoihin ja olemassa oleviin lainoihin viitekoronvaihtosopimuksia pääomaltaan kunkin lainamäärän suuruisesti.
  2. Oikeuden suojata lainoja kiintein koroin tai tehdä erillisiä pitkäaikaisia korkojen suojauksia sekä nykyiseen että tulevaan lainakantaan. Suojauksia tehdään talousarvion rahoitusosassa määriteltyjen suojaustasojen ja -​​ rajoitusten puitteissa. Korkosuojausten nimellismäärien on oltava rahoitusmarkkinatilanteeseen nähden perusteltuja. Kaupunginjohtajalla ja talousjohtajalla on oikeudet tehdä edellä mainitut suojaukset puhelimitse tai sähköpostitse,​​ minkä pohjalta kaupunginjohtaja tekee asiasta viranhaltijapäätöksen.
  3. Oikeuden tehdä investointiohjelman mukaisesti hankintapäätöksiä osakesijoituksista 345 000,​​00 eurolla.

Lisäksi kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle,​​ että se antaa kaupunginhallitukselle oikeuden myöntää antolainoja konsernille ja liikelaitoksille 23 miljoonaa euroa. Konsernilainojen suhteen noudatetaan kaupunginvaltuuston 17.6.2019 § 78 hyväksymiä konsernirahoitus-​​ ja takausperiaatteita.

Tämän valtuutuspäätöksen euromääriä päivitetään tarvittaessa päätöksentekovaiheessa tai sen jälkeen,​​ mikäli toimielinten talousarvioon päättämät muutokset sitä edellyttävät.

Pöytäkirja tarkastettiin tämän pykälän osalta kokouksessa.

§ 421 Otavan kirjaston lakkauttaminen

Käsiteltiin talousarviopykälän yhteydessä.

§ 422 Suomenniemen kirjaston ja asiointipisteen lakkauttaminen

Käsiteltiin talousarviopykälän yhteydessä.

§ 423 Suomenniemen koulun lakkaaminen ja yhdistäminen Ristiinan yhtenäiskouluun

Käsiteltiin talousarviopykälän yhteydessä.

§ 424 Esitys ryhmäperhepäiväkotien Peipposet ja Vaahteramäki lakkauttamisesta

Hyväksyttiin yksimielisesti.

§ 425 Kaupunginhallituksen lausunto tilapäiselle valiokunnalle kaupunginhallituksen ja konserni- ja elinvoimajaoston puheenjohtajiston luottamuksesta

Esittelijä muutti esitystään seuraavasti:

”Satu Taavitsaisen kirjoituksen johdosta poliisi on käynnistänyt omat tutkimukset, joissa se on todennut Satu Taavitsaisen väitteen paikkaansa pitämättömäksi.”

muutetaan muotoon

”Satu Taavitsaisen kirjoituksen johdosta poliisi on käynnistänyt omat tutkimukset, joiden mukaan poliisilla ei ole ollut syytä aloittaa esitutkintaa Strengelliin kohdistuneiden väitteiden osalta.”

ja

”Kaupunginhallituksen käsityksen mukaan kaupunginhallituksen ja konserni- ja elinvoimajaoston 1. varapuheenjohtaja Satu Taavitsaisen Facebook-kirjoitus, joka on poliisin tutkimusten perusteella todettu paikkaansa pitämättömäksi, aiheuttanut erityistä ja pitkäaikaista haittaa toiselle kaupunginvaltuutetulle.”

muotoon

”Kaupunginhallituksen käsityksen mukaan kaupunginhallituksen ja konserni- ja elinvoimajaoston 1. varapuheenjohtaja Satu Taavitsaisen Facebook-kirjoitus aiheuttanut erityistä ja pitkäaikaista haittaa toiselle kaupunginvaltuutetulle.”

Hyväksyttiin.

Merkitään, että Pirjo Siiskonen, Raimo Heinänen ja Jarno Strengell ilmoittivat olevansa esteellisiä ja poistuivat kokouksesta tämän pykälän käsittelyn ajaksi. Ilmoitukset hyväksyttiin. Pirjo Siiskosen tilalle kokoukseen saapui varajäsen Kirsi Olkkonen ja Jarno Strengellin tilalle varajäsen Petri Tikkanen tämän pykälän käsittelyn ajaksi.

Merkitään, että kaupunginhallitus valitsi yksimielisesti puheenjohtajaksi Kirsi Olkkosen tämän pykälän käsittelyn ajaksi.

Merkitään, tiedoksi ja liitteeksi hallituksen puheenjohtajan Pirjo Siiskosen erikseen toimittama kirjallinen selvitys.

§ 426 Talousjohtajan viran täyttäminen

Merkittiin, että Tiia Tamlander ilmoitti olevansa esteellinen (oma asia) ja poistui kokoukseta. Ilmoitus hyväksyttiin.

Kaupunginhallitus päätti valita koulutuksen, työkokemuksen ja tehdyn haastattelun perusteella talousjohtajan virkaan Tiia Tamlanderin. Palkasta päätetään vaalin vahvistamisen yhteydessä.

Koska Tiia Tamlander on jo kaupungin työntekijä, häneltä ei vaadita kaupungin käytännön mukaisesti lääkärintodistusta eikä hänelle aseteta koeaikaa.

§ 427 Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus vuodelle 2023

Kaupunginhallitus päätti hyväksyä Etelä-Savon yhteisen TYP -sopimuksen ajalle 1.1.2023 – 31.12.2023 edellyttäen, että suurin osa valmistelussa mukana olevista kunnista tekee myönteisen päätöksen. Vuoden 2024 mahdollinen optio hyväksytään vuoden 2024 talousarvion yhteydessä.

§ 428 Vastaus toimenpidealoitteeseen hankintasäännön huomiointiin liittyen

Kaupunginhallitus merkitsee toimenpidealoitteeseen annetun selvityksen tiedoksi.

§ 429 Pro Mikkeli -mitalin saaja 2022

Tieto Pro Mikkeli -mitalin saajasta julkistetaan kaupungin järjestämässä itsenäisyyspäivän juhlassa.