Mikkelin kaupunginvaltuuston päätökset 14.11.2022

Kaupungintalon etuovi.

Mikkelin kaupunginvaltuusto kokousti maanantaina 14.11. Valtuusto päätti muun muassa vuoden 2023 talousarviosta.

Linkki kokouksen esityslistaan

Päätökset pykälittäin

§ 140 Tilapäisen valiokunnan selvitys kaupunginhallituksen ja konserni- ja elinvoimajaoston puheenjohtajiston luottamuksesta ja esitys jatkotoimista

Hyväksyttiin.

§ 141 Kaupunginhallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajien vaali

Puheenjohtajaksi valittiin suljetun lippuäänestyksen jälkeen Pirjo Siiskonen (kesk.), 1. varapuheenjohtajaksi Jarno Strengell (sd.) ja 2. varapuheenjohtajaksi Jani Sensio (ps.).

§ 142 Konserni- ja elinvoimajaoston puheenjohtajan ja varapuheenjohtajien vaali

Puheenjohtajaksi valittiin Pirjo Siiskonen (kesk.), 1. varapuheenjohtajaksi Jarno Strengell (sd.) ja 2. varapuheenjohtajaksi Jani Sensio (ps.).

§ 143 Eron myöntäminen Timo Haloselle kaupunginjohtajan virasta

Hyväksyttiin.

§ 144 Sidonnaisuuksien ilmoittamisvelvollisuuden noudattamisen valvonta

Merkittiin tiedoksi.

§ 145 Talousarvio 2023

Keskustelun aikana Juha Ropponen (kok.) esitti Olli Marjalaakson (kok.), Jani Sension (ps.) ja Anna Reposen (liik.) kannattamana asian palauttamista uuteen valmisteluun. Äänestyksessä edellä mainittujen lisäksi talousarvion palauttamista uuteen valmisteluun kannattivat Hannu Tullinen (sd.), Jaana Strandman (ps.), Jarmo Lautamäki (vihr.), Jukka Härkönen (kok.), Jukka Pöyry (kd.), Olli Miettinen (kok.), Paavo Barck (sd.), Sami Järvinen (ps.), Soile Kuitunen (sd.) ja Tomi Sikanen (ps.).

Äänestyksen jälkeen käsittelyä jatkettiin, koska loput valtuutetut (37) äänestivät asian käsittelyn jatkamisen puolesta.

Yleiskeskustelun jälkeen esitettiin seuraavat asiat.

Juha Ropponen (kok.) esitti Satu Taavitsaisen (sd.) ja Jukka Pöyryn (kd.) kannattamana, että vuoden 2023 talousarviossa hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunnan rahoitusta lisätään (35 000 euroa + 105 000 euroa) eli yhteensä 140 000 euroa. Tarvittava summa rahoitetaan kasvatus- ja opetuslautakunnan raamin sisältä. Lisärahoitus on tarkoitettu Mikkelin teatterin kannatusyhdistys ry:n ja Mikkelin musiikkiopiston kannatusyhdistys ry:n vuotta 2023 koskevien avustusleikkausten eliminoimiseen.

Pirkko Valtola (kok.) esitti Jouko Kervisen (kok.) kannattamana, että Otavan lähipalvelukeskuksen sopimus uudistetaan ja talousarvioon sopimussummana 7000 euroa.

Laura Hämäläinen (kesk.) esitti Petri Pekosen (kesk.) kannattamana seuraavan toimenpidealoitteen: ”Lähipalvelukeskuksen toiminnan vahvistaminen Otavan lähipalvelukeskuksen toimintaan haetaan vuoden 2023 aikana malli, jossa haetaan kestävä pohja toiminnan rahoitukselle yhteistyössä osuuskunnan kanssa. Esimerkiksi toiminta-avustuksen muodossa rahoitus voisi luoda parempaa ennakoitavuutta, vahvistaa kehittämistä ja koko Otavan ja lähialueiden hyvinvointia. Otavan lähipalvelukeskus on tärkeä Otavan seudun asukkaille ja Otavassa on myös monelle Puulan vapaa-ajanasukkaalle lähin asiointipiste. Asiointimahdollisuuksia on oltava koko Mikkelissä. Lähipalvelukeskus kokoaa lisäksi monia eri toimintoja, jotka edistävät otavalaisten toimintaa ja hyvinvointia ja Otavan elinvoimaa.”

Heli Kauppinen (vihr.) esitti Satu Taavitsaisen (sd.), Arto Seppälän (sd.) ja Jarno Strengellin (sd.) kannattamana, että avoimesta varhaiskasvatuksesta leikataan 122 000 euron sijaan 62 000 euroa. Tarvittava summa lisätään talousarvioon.

Pirkko Valtola (kok.) esitti valtuutettujen Jouko Kervisen (kok.), Minna Pöntisen (vihr.), Jenni Oksasen (kok.) ja Anna Reposen (liik.) kannattamana Suomenniemen koululle varatun määrärahan pienentämistä niin, että koulu toimii kevään ja syyslukukaudelle varattu määräraha poistetaan. ”Suomenniemen koulussa ei pystytä nykyisellä oppilasmäärällä (17 oppilasta ja 1–6-luokkalaisia) takaamaan lapsille nykyaikaista pedagogista oppimisympäristöä ja mahdollisuutta kaverisuhteiden luomiseen saman ikäisiin lapsiin.”

Kirsi Olkkonen (kesk.) esitti Sami Järvisen (ps.), Petri Pekosen (kesk.), Petri Tikkasen (sd.), Jaakko Väänäsen (kesk.), Pekka Pöyryn (kesk.) ja Marita Hokkasen (kesk.) kannattamana, että Ristiinaan palautetaan toinen liikuntapaikkahoitaja, tarvittava summa lisätään talousarvion raamiin.

Tanja Hartonen (ps.) esitti Jaakko Väänäsen (kesk.), Pertti Karhusen (ps.), Jani Sension (ps.) ja Jussi Marttisen (vkk.) kannattamana, että orkesterin määräraha puolitetaan.

Tanja Hartonen (ps.) esitti Jani Sension (ps.) ja Pertti Karhusen (ps.) kannattamana, että hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunnan kumppanuussopimusten määrärahojen leikkaukset palautetaan 20 prosenttiin.

Katriina Janhunen (vihr.) esitti Satu Taavitsaisen (sd.), Veli Liikasen (vihr.) ja Tanja Hartosen (ps.) kannattamana, että lentokentän menoihin vuodelle 2023 myönnetään 500 000 euron sijaan 275 000 euroa ja lentokenttä lakkautetaan mahdollisimman pian.

Jaakko Väänänen (kesk.) esitti Katriina Noposen (kesk.), Pekka Pöyryn (kesk.) ja Arto Seppälän (sd.) kannattamana, että yksityistieavustuksiin lisätään 240 000 euroa.

Kati Häkkinen (kesk.) esitti Heikki Nykäsen (kesk.) ja Petri Pekosen (kesk.) kannattamana, että aluejohtokuntien toiminta jatkuu ja toiminnan määräraha säilyy ennallaan. Tarvittava summa lisätään raamiin.

Juha Ropponen (kok.) esitti, että vesilaitos valmistelee talousarvionsa uudelleen ja vesilaitoksen tappio suunnittelukaudella 2023–2026 tulee olla enintään puolet nykyisessä tappiosta.

Sami Järvinen (ps.) esitti Minna Pöntisen (vihr.), Kati Häkkisen (kesk.), Kirsi Olkkosen (kesk.), Olli Miettisen (kok.), Jaana Strandmanin (ps.), Suvi Kähkönen-Valtolan (kok.) ja Tomi Sikasen (ps.) kannattamana, että Mikaelin jäähdytys lisätään takaisin investointilistalle vuodelle 2023.

Veli Liikanen (vihr.) esitti Minna Pöntisen (vihr.) ja Satu Taavitsaisen (sd.) kannattamana, että lentokentän investointeihin ei varata rahaa vuodelle 2023 eikä sitä seuraaville vuosille, koska lentokenttä tulee lakkauttaa.

Veli Liikanen (vihr.) esitti Minna Pöntisen (vihr.) kannattamana, että pyöräilyn ja kävelyn edistämiseen investoidaan 400 000 euron sijaan 600 000 euroa.

Arto Seppälä (sd.) esitti Kati Häkkisen (kesk.) ja Jaana Strandmanin kannattamana (ps.), että talousarviokirjan sivulta 113 ”Arvopaperit ja osuudet” poistetaan teksti, joka koskee Itärata Oy:n osakkuutta. 

Minna Pöntinen (vihr.) esitti Olli Miettisen (kok.), että valtuustosalin digitalisaatioon varataan 100 000 euroa.

Esitysten jälkeen äänestettiin.

1) Otavan lähipalvelukeskus, Pirkko Valtola

Esitys hävisi äänin 38–13. Kaupunginhallituksen pohjaesitys valtuuston päätökseksi.

Valtolan esitystä äänestivät Jouko Kervinen, Olli Miettinen, Jukka Härkönen, Suvi Kähkönen-Valtola, Juha Ropponen, Juha Vuori, Olli J. Marjalaakso, Pirkko Valtola, Jenni Oksanen, Oskari Valtola, Anna Reponen, Eero Aho, Heli Kauppinen

2) varhaiskasvatus, Heli Kauppinen

Esitys hävisi äänin 27–23. Yksi tyhjä ääni. Kaupunginhallituksen pohjaesitys valtuuston päätökseksi.

Kauppisen esitystä äänestivät Anu M. Kokkonen, Arto Seppälä, Enrique Tessieri, Hannu Tullinen, Heikki Nykänen, Heli Kauppinen, Jaana Vartiainen, Jarmo Lautamäki, Jarno Strengell, Jatta Juhola, Jenni Oksanen, Jenni Tissari, Katriina Janhunen, Katriina Noponen, Liisa Ahonen, Marita Hokkanen, Minna Pöntinen, Paavo Barck, Risto Rouhiainen, Satu Taavitsainen, Soile Kuitunen, Tomi Sikanen, Veli Liikanen. Jaakko Väänänen äänesti tyhjää.

3) Suomenniemen koulu, Pirkko Valtola

Esitys voitti äänin 27–24.

Valtolan esitystä äänestivät Anna Reponen, Anu M. Kokkonen, Eero Aho, Enrique Tessieri, Heli Kauppinen, Jani Sensio, Jarmo Lautamäki, Jatta Juhola, Jenni Oksanen, Jenni Tissari, Jouko Kervinen, Juha Ropponen, Juha Vuori, Jukka Härkönen, Jukka Pöyry, Katriina Janhunen, Liisa Ahonen, Minna Pöntinen, Olli J. Marjalaakso, Olli Miettinen, Oskari Valtola, Paavo Barck, Pirkko Valtola, Satu Taavitsainen, Soile Kuitunen, Suvi Kähkönen-Valtola, Veli Liikanen                                        


4) teatteri ja musiikkiopisto, Juha Ropponen vs. Hartosen kumppanuussopimukset -20 %

Ensin Ropposen esitys voitti Hartosen esityksen äänin 24–16. 11 tyhjää ääntä.

Ropposen esitys pohjaesitystä vastaan hävisi äänin 44–7.

5) Ristiinan liikuntapaikkahoitaja, Kirsi Olkkonen

Olkkosen esitys hävisi äänin 30–20. Yksi tyhjä ääni.

Olkkosen esitystä äänestivät Antti Pakarinen, Arto Seppälä, Heikki Nykänen, Jaakko Väänänen, Jaana Vartiainen, Jarmo Lautamäki, Jarno Strengell, Jussi Marttinen, Kati Häkkinen, Katriina Noponen, Kirsi Olkkonen, Laura Hämäläinen, Liisa Ahonen, Marita Hokkanen, Paavo Barck, Pekka Pöyry, Petri Pekonen, Pirjo Siiskonen, Risto Rouhiainen, Sami Järvinen. Juha Ropponen äänesti tyhjää.     

6) orkesteri, Tanja Hartonen

Hartosen esitys hävisi äänin 37–14.

Hartosen esitystä äänestivät Eero Aho, Jaakko Väänänen, Jaana Strandman, Jani Sensio, Jarmo Lautamäki, Jenni Oksanen, Jukka Härkönen, Jussi Marttinen, Pertti Karhunen, Raimo Heinänen, Sami Järvinen, Sami Nalli, Tanja Hartonen, Tomi Sikanen.


7) kumppanuussopimukset -20 %, Tanja Hartonen

Esitys hävisi aiemmin äänestyksessä Ropposen esitykselle.

8) lentokenttä, Katriina Janhunen

Esitys hävisi äänin 30–20. Yksi tyhjä ääni.

Janhusen esitystä äänestivät Hannu Tullinen, Heli Kauppinen, Jaana Strandman, Jani Sensio, Jatta Juhola, Jenni Tissari, Jukka Pöyry, Katriina Janhunen, Liisa Ahonen, Marita Hokkanen, Minna Pöntinen, Pertti Karhunen, Raimo Heinänen, Sami Järvinen, Sami Nalli, Satu Taavitsainen, Soile Kuitunen, Tanja Hartonen, Tomi Sikanen, Veli Liikanen. Jaakko Väänänen äänesti tyhjää.

Veli Liikasen esitys lentokentästä hävisi äänin 30–19.

9) yksityistieavustukset, Jaakko Väänänen

Väänäsen esitys hävisi äänin 27–24.

10) aluejohtokunnat, Kati Häkkinen

Häkkisen esitys hävisi äänin 35–16.

11) Mikaeli, Sami Järvinen

Esitys voitti äänin 40–10.

12) pyörätiet, Veli Liikanen

Esitys hävisi äänin 46–5. Esitystä äänesti vain vihreiden ryhmä.                  

13) Itärata Oy, Arto Seppälä

Esitys hävisi äänin 31–17.  

14) valtuustosalin digitointi, Minna Pöntinen

Pöntisen esitys hävisi äänin 27–23.  

Laura Hämäläisen toimenpidealoite hyväksyttiin äänestyksessä äänin 33–18.

§ 146 Veroprosentit vuodelle 2023

Valtuusto päätti veroprosenteista kaupunginhallituksen esityksen mukaisesti. Vuoden 2023 tuloveroprosentti on 9,36.

– Yleinen kiinteistöveroprosentti 1,​37 %
– Vakituisen asuinrakennuksen kiinteistöveroprosentti 0,​62 %
– Muun kuin vakituisen asuinrakennuksen kiinteistöveroprosentti 1,​50 %
– Voimalaitosrakennusten kiinteistöveroprosentti 3,​10 %
– Rakentamattoman rakennuspaikan kiinteistöveroprosentti 4,​00 %
– Yleishyödyllisen yhteisön kiinteistöveroprosentti 0,​00 %

§ 147 Talousarvioon liittyvät valtuutukset kaupunginjohtajalle ja kaupunginhallitukselle

Hyväksyttiin.

§ 148 Esitys ryhmäperhepäiväkotien Peipposet ja Vaahteramäki lakkauttamisesta

Hyväksyttiin.

§ 149 Henkilöstö- ja koulutussuunnitelma 2023–2025

Hyväksyttiin.

§ 150 Valtuustoaloite yritysvaikutusten arviointimallin kehittämisestä Mikkelin kaupunkikonsernissa

Hyväksyttiin.

§ 151 Valtuustoaloite yhteiskunnallisen yrittäjyyden edistämiseksi Mikkelin kaupungissa ja kaupunkikonsernissa

Hyväksyttiin.

§ 152 Valtuustoaloite: Ihastjärven koulusta luonto- ja ympäristökoulu

Hyväksyttiin.

Valtuustoaloite

Hannu Tullinen (sd.): Oravinkadun turvallisuuden lisääminen.