Mikkelin kaupunki lakkauttaa maaseudun kutsujoukkoliikenteen

Maantie maaseudulla.

Mikkelin kaupunki lakkauttaa maaseudun kutsujoukkoliikenteen. Palvelu loppuu 30.11.2022. Arvioitu säästö vuodelle 2023 on noin 50 000 euroa. Asiasta päätti kaupunginhallitus kokouksessaan 21.11.2022.

Maaseudun kutsujoukkoliikenne tarkoittaa asiakastarpeen mukaan reitillään ajavaa julkista joukkoliikennettä. Kyseessä on asiakkaiden matkustustarpeiden mukaan toimiva joukkoliikenne, jota on järjestetty tiettyinä viikonpäivinä eri alueilla.

Kutsujoukkoliikenteen käyttäjämäärät ovat hyvin matalalla tasolla. Lakkautuspäätöksen taustalla on arvio siitä, kuuluuko kaupungin järjestää julkiset liikennepalvelut kaikille kaupungin asukkaille. Mikäli kaikki asukkaat halutaan julkisesti tuotettujen liikennepalveluiden ulottuville, tulisi kaupungin alueella tarjota yhdenmukaisia palveluja kaikille. Mikkelissä on useita alueita ja suuri määrä asiakkaita, joissa joukkoliikenne ei pysty palvelemaan kaikkien asukkaiden tarpeita.

Asiakkaille on tarjolla vaihtoehtoja

Syrjäseutujen asukkaiden liikkumiseen on olemassa muutamia vaihtoehtoja, riippuen asiakkaan omista lähtökohdista. Yhteisesti tilatut omakustanteiset taksimatkat voivat olla osalle toimiva vaihtoehto. Kelan avustamalle ”kelataksille” on aina oltava asiakkaan sairauteen liittyvä peruste. Kyseisen etuuden saaminen vaatii terveydenhuollon antaman todistuksen asiakkaan terveydentilasta. Sosiaalihuoltolain mukaista liikkumista tukevaa palvelua voi saada, mikäli asiakkaalla on ikääntymisen ja sairauksien vuoksi esimerkiksi alentunut toimintakyky, taloudessa ei ole autoa, eikä asiakas kykene käyttämään julkista tai kaupungin järjestämää joukkoliikennettä tai asiointireittikuljetusta. Palvelu on tarveharkintainen, sen saaminen perustuu määrärahaan sekä hakijan tuloihin ja varallisuuteen.

Sosiaalihuoltolain liikkumista tukevaa palvelua voi saada 65 vuotta täyttänyt tai sitä vanhempi henkilö. Päätöksistä vastaa Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä Essote, 1.1.2023 alkaen Etelä-Savon hyvinvointialue.

Kuva: Harri Heinonen