Esedulla alkaa uutena koulutuksena metsäalan ammattitutkinto

Etelä-Savon ammattiopisto Esedulla käynnistyy täysin uusi koulutus. Jatkossa Esedulla voi opiskella metsäalan ammattitutkinnon opintoja Salosaaren toimipisteessä Mikkelissä. Ammattitutkinto-opinnot on tarkoitettu hakijoille, joilla on jo hankittuna alan peruskoulutus tai työelämäosaamista.

Esedu tulee tarjoamaan ammattitutkinnossa kahden eri osaamisalan opintoja: metsätalouden osaamisalan, metsätalousyrittäjän sekä metsäkoneenkuljetuksen osaamisalan, metsäkoneenkuljettajan (AT) opintoja.

– Metsätalousyrittäjän opinnot sopivat kaikille metsänomistajille. Metsäkoneenkuljettajan osaamisalaopinnot sopivat jo työelämässä oleville, kuten hakkuukoneenkuljettajille, metsätraktorin kuljettajille tai maanparannuskoneen kuljettajille, kertoo yksi tutkinnon vastuuopettajista Asko Tolvanen.

Ammattitutkinnon opinnot syventävät opiskelijan aiempaa osaamista ja ammattitaitoa.

– Metsätalousyrittäjän opinnoissa hakijalla tulisi olla omaa metsää tai sitten vaihtoehtoisesti metsäpalsta, jonne voisi tehdä vaadittavat hoitotyöt sekä metsänhoitosuunnitelmia. Metsäkoneenkuljettajan ammattitutkinto-opinnoissa hakijan tulee olla työsuhteessa. Metsäalan perustutkinnon opintoja ei ole välttämättä tarve olla suoritettuna taustalla, jos työkokemusta on kertynyt.

Metsäalan ammattitutkinnon laajuus on 150 osaamispistettä ja opintojen kesto on noin vuodesta puoleentoista vuoteen.

– Opinnoissa syvennetään osaamista esimerkiksi metsäalan työtehtävissä toimisen ja talousmetsien käsittelyn osalta. Metsätalousyrittäjien opinnoissa syvennytään lisäksi esimerkiksi puukaupan tekemiseen sekä metsätalouden hoitamiseen, Tolvanen avaa tutkinnon sisältöjä.

Metsäalan ammattitutkinto on Esedulla jatkuvassa haussa. Metsätalousyrittäjän opinnot alkavat maaliskuussa, kun taas metsäkoneenkuljettajan opinnoissa on joustava aloitus. Kokonaisen tutkinnon lisäksi Esedulla voi opiskella myös tutkinnon osia. Opintojen suorittaminen on mahdollista oppisopimuksella. Lisätietoja koulutuksista saa Esedun verkkosivuilta.