Blue Economy Mikkelin avajaispuheissa korostui vesiosaamisen ja yhteistyön merkitys 

Tapahtuma jätevedenpuhdistamon tiloissa.

Blue Economy Mikkelin avajaisia juhlittiin maanantaina 12.12.2022 laajan kutsuvierasjoukon voimin. Kolmiosaisen tapahtuman ensimmäinen osa toteutettiin Tuma-talolla ja toinen Mikkelin jätevedenpuhdistamolla. Päivä päättyi Teatteriravintola Ilossa järjestettyyn iltavastaanottoon.

Blue Economy Mikkelillä eli tuttavallisemmin BEM:illä tarkoitetaan vesiosaamiseen, erityisesti vesihuollon kiertotalouteen keskittyvää keskusta Mikkelissä. Mikkelin jätevedenpuhdistamon yhteyteen on erityisesti tätä tarkoitusta varten suunniteltu tilat testaukselle ja pilotoinnille. BEM-osaamiskeskuksen palvelut on tarkoitettu vesien käsittelyn sekä vesihuollon kiertotalouden ratkaisujen tutkimiseen, kehittämiseen sekä testaukseen.  

Tumalla, Ramin konditorian ravintolatiloissa toteutetun ensimmäisen osan tärkeimmän kokonaisuuden muodosti elinkeinoministeri Mika Lintilän puheenvuoro, jossa hän korosti vesiosaamisen ja sen ympärille syntyvän liiketoiminnan merkitystä elinvoimalle. Tutkimusnäkökulmaa edusti LUT-yliopiston Mikkelin yksikössä toimivan professorin Amit Bhatnagarin puheenvuoro levien hyödyntämisestä jätevesien käsittelyssä. 

Vaikuttavat puitteet jätevedenpuhdistukselle kallion sisällä  

Ohjelma jatkui Mikkelin jätevedenpuhdistamon TKI-luolassa, joka oli koristeltu juhla-asuun. Juhlapuitteiden lisäksi TKI-luolassa oli näkyvillä jo sen tulevaan käyttötarkoitukseen tarvittavia laitteita. Tilaan oli sijoitettu muun muassa tankkeja, joissa japanilainen yritys AWA Paper & Technological Company, Inc. alkaa testata MBR-kalvoteknologiaa.  

Avaussanoissaan kaupunkikehitysjohtaja Jouni Riihelä kiitti kaikkia BEM-osaamiskeskuksen rakentamisessa mukana olevia tahoja: julkisia toimijoita, innovatiivisia yrityksiä sekä aktiivisia koulutustoimijoita. Laaja toimijoiden verkosto on mahdollistanut BEM-osaamiskeskuksen syntymisen Mikkeliin. Päivän aikana yhteistyön merkitystä korostivat puheenvuoroissaan niin yrityskumppaneiden kuin koulutusorganisaatioidenkin edustajat. Konkreettisia yhteistyön esimerkkejä puheenvuoroissa tuli esille useita. 

Varsinaisen avajaispuheen piti Etelä-Savon ely-keskuksen ylijohtaja Jari Mutanen, joka puheessaan viittasi muun muassa vuonna 2019 allekirjoitettuun Järvi-Suomen peruskirjaan, jossa tahtotilana on luoda alueelle elinvoimaa ja hyvinvointia puhtaan veden ympärille. BEM-osaamiskeskus vastaa omalta osaltaan yhteiseen lupaukseen puhtaamman järviluonnon puolesta.  

Puheiden jälkeen juhlayleisön luottamus paikalliseen vesiosaamisen testattiin toden teolla, kun juhlavieraiden joukko nosti maljat jätevedenpuhdistamon prosessin läpi kulkeneella juomakelpoisella vedellä. Vesimaljan noston jälkeen juhlayleisölle tarjoiltiin myös pientä purtavaa. 

Juhlaohjelman luolassa kruunasi kiertokäynti jätevedenpuhdistamolla. Ympäri Suomea saapuneille kutsuvieraille esiteltiin jätevedenpuhdistuksen eri vaiheita. Maallikon silmin laitos näyttäytyi enemmän teollisuuslaitoksena kuin perinteisenä jätevedenpuhdistamona. Jätevedenpuhdistusprosessi on Mikkelissä toteutettu niin, että prosessi ja prosessin läpi kulkenut vesi vastaavat nykyisten säädösten lisäksi myös tulevien vuosikymmenien tiukentuviin säädöksiin. Prosessin läpi kulkenut jätevesi on puhtaampaa kuin Saimaa ja sitä kautta Mikkelin uusi jätevedenpuhdistamo itseasiassa puhdistaa Saimaan vettä.    

Juhlapäivä päättyi iltavastaanottoon Teatteriravintola Ilossa. Tilaisuudessa Etelä-Savon maakuntajohtaja Pentti Mäkinen kertoi veden merkityksestä maakuntastrategiassa. Myös muita puheenvuoroja kuultiin. Hieno päivä päättyi eteläsavolaisia herkkuja maistellessa ja upeasti toteutetun avajaispäivän puheenvuoroja ja tunnelmia kerratessa.