Blue Economy Mikkeli mahdollistaa vesialan tutkimuksen, koulutuksen ja yritystoiminnan

Tilaisuus jätevedenpuhdistamon tiloissa, joissa on sininen valaistus.

Reilu, rohkea ja rakentava -juttu luo katsauksen ajankohtaiseen teemaan – veteen. Blue Economy Mikkeli eli BEM on nyt vesialan huippuosaajien huulilla maukkaampana kuin koskaan ennen. Samalla Mikkeli vahvistaa asemaansa, strategiansa mukaisesti puhtaan veden päämajakaupunkina. Blue Economy Mikkeli -osaamiskeskus kokoaa yhteen vesialan yritykset mahdollistaen yritysten verkostomaisen toiminnan ja kansainvälisen yhteistyön. BEM-klusteriin kutsutaan mukaan kaikki vesialasta kiinnostuneet yritykset.

BEM-osaamiskeskuksen avajaistilaisuudessa Mikkelissä 12.12.2022 oli paikalla myös elinkeinoministeri Mika Lintilä. Ministerin näkökulmassa korostuvat sekä liiketoiminnallinen ajattelu että viime kuukausina korostunut huoltovarmuus osana globaaleja vesiongelmia.

– Pandemia, sota Ukrainassa ja sen aiheuttama energiakriisi ovat osoittaneet, miten tärkeitä toimiva infrastruktuuri ja varautuminen ovat. Sähköä olemme pitäneet pitkään itsestäänselvyytenä, mutta emme enää. Vesikin on aine, jota ei pitäisi ottaa itsestäänselvyytenä, Lintilä sanoo.

Mikkelin jätevedenpuhdistamon tiloja hyödyntävän Blue Economy Mikkelin keskiössä on vesi. Luonnonvara, josta on pidettävä huolta.

– Vesi on jokapäiväinen edellytys elämälle, kestävälle kehitykselle ja turvallisuudelle. Toimintaympäristönä vesiala ja sininen biotalous ovat ymmärrettävistä syistä saaneet uutta merkitystä, Lintilä muistuttaa.

Vaikka Suomi tunnetaan puhtaasta vedestään, on myös meillä vesi-infrastruktuuri melko vanhaa. Mika Lintilä sanookin, että paineet uudistumiseen näkyvät kasvavissa kaupungeissa ympäri maailman. Ratkaisuja monenlaisiin ongelmiin voisi olla tarjolla Suomesta käsin. Tätäkin tarkoitusta Blue Economy Mikkeli tulee palvelemaan.

– Globaalisti vesikriisi vaikuttaa miljooniin ihmisiin päivittäin. Suomi on tunnistettu vesialan osaaja. Haasteiden kasvaessa innovatiivisia ratkaisuja tarvitaan koko ajan. Vesialalla on runsaasti mahdollisuuksia yritysten kansainvälistymiseen, globaalien haasteiden ratkaisemiseen ja teknologisen viennin kasvulle.

Sanan ”vesiala” kuullessaan moni varmasti miettii itse päätuotetta eli puhdasta ja juomakelpoista vettä. Sitä tavaraa, johon me suomalaiset olemme tottuneet, kun avaamme hanan keittiössä. Vesialalla strategisesti jätevesikin nähdään resurssina. Jätevedestä voidaan ottaa talteen ravinteita, metalleja, lämpöä ja sivutuotteena syntyvää biokaasua. Huomattavaa kestävää kasvupotentiaalia on myös vesiviljelyssä.

Mika Lintilä jakaa kiitosta Mikkelissä kehitetylle toiminnalle sekä eri toimijoiden ja organisaatioiden onnistuneelle yhteistyölle. Mikkelin uusi jätevedenpuhdistamo ei ainoastaan varmista jätevesien puhdistamista, vaan toimii myös vesialan tutkimuksen ja liiketoiminnan keskuksena.

– Vesialan toimintaympäristössä julkinen sektori on merkittävä edustaja hankinnoissa ja toiminnassa. On hienoa, että Mikkelissä julkisten toimijoiden välinen kumppanuus voi tukea BEM:in kaltaista toimintaa. Mukana on myös yrityksiä ja oppilaitoksia. Tämä on vaikuttava klusteri, jolta sopii odottaa hyviä tuloksia.

Kohti elinvoiman uutta kulmakiveä

Mikkelin kaupungin kaupunkikehitysjohtaja Jouni Riihelän mukaan vesialasta on muodostumassa Mikkelin elinvoiman uusi kulmakivi. Määrätietoinen työskentely alkaa näkyä.

– Tänä päivänä tutkimuksen, koulutuksen ja yritystoiminnan keinoin luomme vedestä ja vesiteknologiasta kansainvälisen vientituotteen. Kyseessä on strateginen valinta pitkäkestoiseksi elinvoiman veturiksi. Matka ei kuitenkaan ole pyrähdys, vaan pitkäkestoinen työ. On ollut erityisen tärkeää, että valtio ja Euroopan unioni ovat olleet vahvasti tukemassa BEM:in perustamista.

BEM-osaamiskeskuksen avaamista Riihelä kuvailee merkittäväksi etapiksi.

– Osaamiskeskus yhdistää koulutuksen ja tutkimuksen sekä yritysten tuotantoinnovaatioiden testauksen ja kaupallistamisen tuotannollisessa mittakaavassa. Osaamiskeskuksen synnyttäminen on vaatinut monen toimijan ja organisaation määrätietoista ponnistelua. Kiitos kaikille, jotka ovat olleet tätä mahdollistamassa! Riihelä sanoo.

Uniikki ympäristö yrityksille

Blue Economy Mikkeli -osaamiskeskus EcoSairilassa tarjoaa yrityksille uniikin ympäristön tuotekehitykseen ja pilotointiin yhdessä Euroopan moderneimmassa jätevedenpuhdistamossa. Laajempana taustana BEM:ille on ekosysteemisopimus valtion kanssa, joka painottaa yhdyskuntavesien kiertotaloutta. Vesi on siis paljon muutakin kuin puhdasta käyttövettä.

– BEM-osaamiskeskuksen palvelut on tarkoitettu vesienkäsittelyn sekä vesihuollon kiertotalouden ratkaisuiden tutkimukseen, kehittämiseen sekä testaukseen. BEM tarjoaa myös tietoalustan vesihuollon digitalisaation kehittämiseen. Toiminnan perustana on Mikkelin kaupungin strategia ja kehittämiskumppanimme, sanoo BEM-koordinaattori Juha Kauppinen Mikkelin kaupungilta.

Mikkelin jätevedenpuhdistamoa operoi Operon Finland Oy, joka toimii samalla BEM-kehityskumppanina, yrityskehitys- ja sijoittumispalveluista vastaa Mikkelin kehitysyhtiö Miksei Oy. Testaus- ja pilotointitilat tarjoaa Mikkelin vesilaitos ja vesihuollon digitalisaatiota eli Smart Water -ratkaisuja kehittää Mipro Oy. Tutkimus- ja koulutusyhteistyössä toimivat LUT-yliopisto ja Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu. BEM-testauspalvelun ensimmäisenä asiakkaana on japanilainen paperi- ja kalvovalmistaja AWA Paper & Technological Company, Inc.

Blue Economy Mikkeliin voi tutustua lisää osoitteessa ecosairila.fi.