Mikkeli osallistuu Lights for Ukraine -kampanjaan: Kaupungintalon ulkovalot sammuvat kahdeksi minuutiksi 21.12. kello 19

Sydän Ukrainan lipun väreissä.

Kuntaliitto on saanut pyynnön kunnille ja kaupungeille osallistua Lights for Ukraine -kampanjaan Ukrainan tukemiseksi.

Kampanja toteutetaan sammuttamalla kaupungintalon ulkovalot kahdeksi minuutiksi keskiviikkona 21.12. kello 19.